Red

Xem 1-20 trên 1002 kết quả Red
 • Red Hat Linux là phần mềm hệ điều hành có hạt nhân Linux, được phát triển bởi Red Hat, Inc. Phiên bản 6.2 của hệ điều hành này được Red Hat công bố vào tháng Ba năm 2000. Phiên bản này có các phẩm chất ưu việt của một hệ điều hành mang hạt nhân Linux như tính ổn định cao, khả năng bảo mật - an ninh dữ liệu cực kỳ chặt chẽ, sự phong phú của các dịch vụ, đặc biệt là những dịch vụ hướng mạng / web, Red Hat Linux 6.2 còn có nhiều đặc trưng...

  pdf16p luavitradong 14-05-2010 299 135   Download

 • TRUYỆN CỔ ANDERSEN-THE RED SHOES There was once a little girl who was very pretty and delicate, but in summer she was forced to run about with bare feet, she was so poor, and in winter wear very large wooden shoes,

  pdf7p kute_lily 25-07-2010 253 105   Download

 • Tham khảo sách 'red hat enterprise linux 5 administration - unleashed', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf618p soidamientrung 25-08-2010 184 89   Download

 • The screen includes a General Kernel Parameters text field that enables you to enter any special options that Red Hat Linux may need as it boots. Your need for special options depends on what hardware you have. The remainder of the Boot Loader Configuration screen gives you the option to select the disk partition from which you want to boot the PC. A table then lists the Linux partition and any other partitions that may contain another operating system. If your system has a Linux partition and a DOS partition (that actually has Windows 95/98 installed on it), the table...

  pdf30p kupload 10-12-2010 109 64   Download

 • Ebook "Bảo mật và tối ưu trong Red Hat Linux" này sẽ trình bày cho các bạn làm thế nào để cài đặt và thiết lập một Red Hat Linux server, cùng những vấn đề bảo mật cần thiết và sự tối ưu hóa một Linux server ở mức cao. Nội dung ebook gồm 7 phần được chia làm 27 chương và 2 phụ lục.

  pdf716p muaxuan102 26-02-2013 112 55   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p2)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 89 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p3)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 92 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p4)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 61 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1621p chudu3c 27-02-2010 169 34   Download

 • T hough the Red Hat Certified Engineer (RHCE) exam doesn’t include questions on the material presented in this chapter, it is the most important chapter in this book. Here, you’ll learn about certification and Red Hat certification in particular. You’ll learn about the steps you must take and the options that are available along the path to Red Hat certification. You’ll learn how to evaluate your readiness to sit for the RHCE exam. And, you’ll learn how to plan a strategy for passing the RHCE exam....

  pdf817p maiphuong 12-08-2009 89 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p5)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 60 27   Download

 • Tham khảo sách 'red hat linux networking and system administration', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p ptng13 16-05-2012 77 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p11)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 57 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p6)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 61 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p7)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 75 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p8)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 54 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p9)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 53 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p10)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 62 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p12)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 62 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'red hat linux networking , system administration (p13)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p kupload 10-12-2010 57 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản