intTypePromotion=1
ADSENSE

Redistribution

Xem 1-20 trên 145 kết quả Redistribution
 • Trong "Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 16 - Redistribute giữa Rip và IGRP" chúng ta sẽ cấu hình để hai mạng, một sử dụng RIP version 1, một sử dụng IGRP liên lạc được với nhau bằng cách phân phối các route qua lại giữa các giao thức.

  pdf0p gaugau1905 02-12-2015 85 9   Download

 • In this chapter, the following content will be discussed: Poverty rates in the U.S. vary greatly by age, race, ethnicity, and gender; measuring the extent of poverty is difficult for various reasons; the rationale for redistributing income stems from attempts to maximize a social welfare function; determining the impact of income redistribution on real incomes is difficult primarily due to changes in relative prices resulting from the redistribution.

  ppt16p thiendiadaodien_8 24-02-2019 17 0   Download

 • This article shows that the allocation of rare resources by collective decision-making procedures can cause inequity and inefficiency. By applying the model of Analysis benefit incidence in basic education, there is evidence that the allocation of public resources for basic education in Cameroon is a source of reproduction of inequalities and generates a social selectivity in the sense that the volume of public investment is not correlated with different levels of education on the one hand, enrolment and poverty rates by region, on the other hand.

  pdf10p 035522894 13-04-2020 9 0   Download

 • Bài viết CCNA Redistributions Tác giả: Đăng Quang Minh ̣ Tài liệu tham khảo cho học viên CCNA của VnPro Đặt vấn đề: Khi cấu hình mạng mà một bên dùng routing là static, bên kia là dynamic, hoặc một bên

  doc4p tranvietson1983 23-03-2010 129 63   Download

 • International Travel Agency is adding two new sites to the San Jose campus. Baypointe uses OSPF, and Vista supports only RIPv1 until you upgrade hardware. You have been asked to configure mutual redistribution between the two protocols on the ASBR, SanJose1. Routers in the RIPv1 domain should learn about OSPF networks, and routers in the OSPF domain should learn about RIPv1 networks.

  pdf5p laquang 03-09-2009 238 42   Download

 • Trong bài này sẽ thực hiện redistribute giữa hai giao thức classless là OSPF và ISIS với nhau . Mục tiêu bài làm : Thực hiện multiple redistribute points (redistribute tại nhiều điểm ) Chỉ ra vấn đề gặp phải khi redistribute và cách giải quyết vấn đề đó . Từ một router ping thấy tất cả các địa chỉ trong mạng . Mô hình mạng như sau : router R3 và R4 sẽ chạy giao thức OSPF , R5 chạy giao thức ISIS. Router R4 và R1 sẽ là các router thực hiện redistribute ....

  doc22p it_p0k3t 05-05-2011 96 27   Download

 • Trong bài này ta sẽ thực hiện redistribute giữa hai giao thức hiểu classfull là IGRP và giao thức hiểu classless là OSPF . Mục tiêu bài làm : Từ một router bất kì trong mạng ping thấy tất cả các địa chỉ . Giải quyết vấn đề mà classfull gặp phải là discontiguous network và VLSM . Kiểm tra metric của hai giao thức . Mô hình mạng như hình vẽ dưới đây , router R2 chạy hai giao thức là OSPF và IGRP .Router này sẽ thực hiện redistribute giữa hai giao thức này ....

  doc24p it_p0k3t 05-05-2011 83 20   Download

 • Khi cấu hình mạng mà một bên dùng routing là static, bên kia là dynamic, hoặc một bên là RIP, một bên dùng IGRP thì chúng ta phải dùng các lệnh Redistribute ở các Router biên. Vậy cho hỏi các tham số sau lệnh Redistribute xác định thế nào, giá trị bao nhiêu cho là thích hợp? (bandwidth,...)

  doc4p it_p0k3t 05-05-2011 72 11   Download

 • Thực tế rất hiếm khi chỉ có một giao thức định tuyến được cài chạy trong một tổ chức. Và trường hợp nếu công ty chạy nhiều giao thức định tuyến thì cần phải có một phương thức để chia sẻ thông tin định tuyến giữa các giao thức khác nhau đó. Quá trình đó gọi là redistribution.

  doc13p it_p0k3t 05-05-2011 64 11   Download

 • Tham khảo sách 'conditional redistribution rights speed wealth', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf104p khangoc2395 26-08-2012 46 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Wertheim cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: HIV-associated adipose redistribution syndrome (HARS): etiology and pathophysiological mechanisms...

  pdf7p toshiba21 18-11-2011 34 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Wertheim cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: HIV-associated adipose redistribution syndrome (HARS): definition, epidemiology and clinical impact...

  pdf10p toshiba21 18-11-2011 26 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Wertheim cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Assessment of quality of life in HAART-treated HIV-positive subjects with body fat redistribution in Rwanda...

  pdf8p toshiba21 18-11-2011 31 1   Download

 • Tham khảo sách 'the harvard classics volume 38, by various copyright laws are changing all over the world. be sure to check the copyright laws for your country before downloading or redistributing this', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1509p louisxlll8 24-01-2013 32 1   Download

 • Learning objectives of this chapter include: Describe network performance issues and ways to control routing updates and traffic, describe the purpose of and considerations for using multiple routing protocols in a network, configure and verify route redistribution of multiple protocols, describe configure and verify various methods for controlling routing update traffic.

  pdf102p youcanletgo_01 29-12-2015 38 1   Download

 • The Microsoft .NET Framework introduces many new concepts, technologies, and terms. My goal in this chapter is to give you an overview of how the .NET Framework is architected, introduce you to some of the new technologies the framework includes, and define many of the terms you’ll be seeing when you start using it. I’ll also take you through the process of building your source code into an application or a set of redistributable components (types) and then explain how these components execute....

  pdf1p doxuan 03-08-2009 629 311   Download

 • Welcome to the best selling book, SpeedWealth™, from internationally renowned author and speaker, T. Harv Eker. You are encouraged to read and forward this book to anyone you feel might be able to use the information in it to help them toward their own financial independence. The conditions for it's redistribution are as follows:

  pdf102p minhlong 21-07-2009 218 105   Download

 • Ngày nay tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật trên thế giới ngày càng mạnh mẽ. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin đã và đang diễn ra trên hầu hết các nƣớc tiên tiến trên thế giới. Cùng với sự phát triển không ngừng của hệ thống thông tin nhu cầu về một giao thức định tuyến ít tốn bộ nhớ, ít tốn tài nguyên nhƣng vẫn đảm bảo sự tin cậy, sự ổn định, đảm bảo về khả năng định tuyến là rất cần thiết. Có thể nói thông tin ngày nay đóng vai trò hết...

  pdf61p thelu2406 10-10-2012 226 80   Download

 • Rockablepress.com Envato.com © Rockable Press 2010 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or redistributed in any form without the prior written permission of the publishers. Foreword An Introduction. What This Book Includes What This Book Assumes What This Book Does Not Assume Tools of the Trade

  pdf145p bongbong_hong 23-11-2012 151 79   Download

 • you can resell or redistribute this (online only) for any price you’d like and you keep 100% of the profits! or, you can use this as a free bonus or premium and give it away. it’s your choice. the only restriction: you cannot modify the text of this in any way or claim any type of copyright to it. we reserve all rights to the material.

  doc121p sonbeam_bk 05-04-2011 151 65   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Redistribution
p_strCode=redistribution

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2