Remember more

Xem 1-20 trên 112 kết quả Remember more
 • Designed to help you use more of your brainpower with less effort, an idea map is a colorful visual representation of a particular issue, problem, or idea among other applications on a single piece of paper. Our brains are much better at absorbing, processing, and remembering information presented in the form of an idea map as opposed to information presented in a multi-linear document.

  pdf290p bongbong_hong 17-12-2012 48 16   Download

 • Each chapter focuses on a specific reading skills so that you can build your reading skills step by step in just 20 minutes a day. Practice exercises in each chapter allow you to put the strategies you learn to read practice immediately. If you read a chapter a day, Monday through Friday, and do all the exercises carefully, you should be able to understand and READ BETTER, viii, remember more remember more of what you read by the end of a month study.nữa của những gì bạn đọc bằng cách kết thúc của một tháng nghiên cứu....

  pdf252p tritrum91 12-10-2011 798 541   Download

 • Tham khảo tài liệu 'read better remember more 2e phần 1', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p xingau2 08-08-2011 26 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'read better remember more 2e phần 2', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p xingau2 08-08-2011 31 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'read better remember more 2e phần 7', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p xingau2 08-08-2011 26 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'read better remember more 2e phần 6', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p xingau2 08-08-2011 24 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'read better remember more 2e phần 8', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p xingau2 08-08-2011 30 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'read better remember more 2e phần 3', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p xingau2 08-08-2011 30 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'read better remember more 2e phần 4', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p xingau2 08-08-2011 23 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'read better remember more 2e phần 5', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p xingau2 08-08-2011 27 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'read better remember more 2e phần 9', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p xingau2 08-08-2011 24 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'read better remember more 2e phần 10', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p xingau2 08-08-2011 28 3   Download

 • KEYS ĐẾN SAU KHI GHI CHÚ TỐT Ghi chú tốt sẽ trả lời nhiều câu hỏi của bạn trước khi đọc. Cụ thể, ghi chú tốt sẽ: 1. Giải thích thuật ngữ 2. Danh sách những ý tưởng chính 3. Danh sách lớn hỗ trợ những ý tưởng nhưng những người không nhỏ Ví dụ, ghi chú vào phần trong Chương 3 được "Đọc Definition Toàn bộ" có thể giống như thế này: • Luôn luôn đọc các định nghĩa hoàn toàn

  pdf26p meomap8 20-12-2011 38 7   Download

 • Hình dung QUA so sánh Nhà văn cho biết nó quan trọng như thế nào cho độc giả để có thể "nhìn thấy" những gì họ đọc. Đó là lý do tại sao họ thường so sánh giúp tạo ra một hình ảnh cho độc giả của họ.

  pdf26p meomap8 20-12-2011 36 5   Download

 • LEARNINGEXPRESS Khái niệm cơ bản thực hiện dễ dàng. . . TRONG 20 phút Một NGÀY! Một cách tiếp cận mới "Mastering Khái niệm cơ bản." Một chương trình sáng tạo tự học 20 bước giúp bạn tìm hiểu tốc độ của riêng của bạn và làm cho tiến bộ rõ rệt chỉ trong vòng 20 phút mỗi ngày.

  pdf22p meomap8 20-12-2011 37 4   Download

 • bạn có thể phân chia 40 trang thành bốn phần của 10 trang mỗi? Hoặc là chương đã được chia thành các phần mà bạn có thể sử dụng như là điểm bắt đầu và dừng lại?

  pdf26p meomap8 20-12-2011 29 4   Download

 • Đặt nó theo cách của bạn 197 rằng đoạn thành các từ riêng của bạn, cho dù đó là ý tưởng chính là một ý tưởng lớn, hoặc hỗ trợ nhỏ. Vì vậy, bạn có thể chắc chắn bạn hiểu được một ý tưởng trước khi bạn cố gắng để ghi nhớ nó

  pdf26p meomap8 20-12-2011 25 4   Download

 • Chương Bạn làm gì khi bạn đi qua những từ không quen thuộc nhưng bạn không có một từ điển? Chương này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng ngữ cảnh để tìm ra những gì từ không quen thuộc có nghĩa là.

  pdf26p meomap8 20-12-2011 33 3   Download

 • WORD LỰA CHỌN VÀ PONT CỦA XEM 171 Quan điểm 1 người đại từ Tôi, tôi, tôi, chúng tôi, của chúng tôi, chúng tôi Hiệu ứng Sự gần gũi giữa nhà văn và người đọc

  pdf26p meomap8 20-12-2011 28 3   Download

 • PHỤ LỤC A: CÁC TÀI NGUYÊN 223 Chiến tranh Red Badge của lòng dũng cảm của Stephen Crane Tất cả các Quiet trên Mặt trận phía Tây của Erich Maria Remarque Hiroshima bởi John Hershey

  pdf20p meomap8 20-12-2011 27 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản