intTypePromotion=3

Ren côn 25E nối van vào chai chứa khí

Xem 1-4 trên 4 kết quả Ren côn 25E nối van vào chai chứa khí
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7165:2002 - ISO 10920:1997 qui định các định nghĩa, kích thước và dung sai của ren côn có đường kính danh nghĩa 25,8 mm (ký hiệu 25E), dùng để nối van vào chai chứa khí y tế và công nghiệp. Mời các bạn tham khảo

  pdf8p thangnamvoiva13 17-08-2016 33 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7166:2002 về chai chứa khí - Ren côn 25E để nối van vào chai chứa khí - Calip nghiệm thu quy định kiểu, kích thước và nguyên tắc sử dụng calip được sử dụng cùng với ren côn quy định trong TCVN 7165:2002. Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p thangnamvoiva13 17-08-2016 13 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9316-1:2013. Tiêu chuẩn về Chai chứa khí - ren côn 17E và 25E để nối van vào chai chứa khí - phần 1: đặc tính kỹ thuật. Mời các bạn tham khảo.

  doc7p peheo273 25-11-2015 25 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9316-2:2013 - ISO 11363-2:2010 về chai chứa khí - ren côn 17E và 25E để nối van vào chai chứa khí - phần 2: calip nghiệm thu.. Tiêu chuẩn này quy định kiểu, kích thước và nguyên tắc sử dụng calip sử dụng chung với ren côn quy định trong TCVN 9316-1 (ISO 11363-1), (tức là ren 17E và 25E).

  doc15p peheo273 25-11-2015 14 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Ren côn 25E nối van vào chai chứa khí
p_strCode=rencon25enoivanvaochaichuakhi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản