Resource planning

Xem 1-20 trên 565 kết quả Resource planning
 • Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning, ERP) Môi trường kinh doanh hiện đại với áp lực cạnh tranh ngày một gia tăng buộc doanh nghiệp luôn tìm kiếm giải pháp cung cấp sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng nhanh hơn, rẻ hơn, và tốt hơn đối thủ. Để vươn tới mục tiêu này, doanh nghiệp nỗ lực hoàn thiện công tác quản lý để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  pdf6p chocolate_ice 29-07-2010 528 214   Download

 • ERP(Enterprise Resource Planning) là một thuật ngữ được dùng liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ và thực hiện các quy trình xử lý một cách tự động hoá, để giúp cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động then chốt, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v.......

  ppt11p songthuc 11-04-2010 282 174   Download

 • Bài thuyết trình: ERP Enterprise resource planning - Khái quát và thực trạng giới thiệu chung về ERP, mô hình ERP, thành phần của ERP, chức năng của ERP, xu hướng sử dụng ERP tại các doanh nghiệp, thực trạng ERP tại Việt Nam.

  pdf0p lephuoccuulong 04-06-2014 191 51   Download

 • Bài giảng Concepts in Enterprise Resource Planning - Chương 1 trình bày về bộ phận chức năng, qui trình, và yêu cầu dữ liệu trong hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Mục tiêu của chương này nhằm định danh những hoạt động của các bộ phận chính trong doanh nghiệp, phân biệt quy trình xử lý từ một chức năng trong doanh nghiệp, xác định các loại dữ liệu chính cho từng bộ phận chức năng,... Mời tham khảo.

  ppt28p youcanletgo_04 14-01-2016 49 13   Download

 • Upon completion of this lesson, the successful participant will be able to: Identify the factors that led to the development of Enterprise Resource Planning (ERP) systems, describe the distinguishing modular characteristics of ERP software, discuss the pros and cons of implementing an ERP system, summarize ongoing developments in ERP.

  ppt49p youcanletgo_03 14-01-2016 28 2   Download

 • After studying this chapter, you should be able to: Describe the four parts of the data processing cycle and the major activities in each. Describe documents and procedures used to collect and process transaction data. Describe the ways information is stored in computer-based information systems. Discuss the types of information that an AIS can provide. Discuss how organizations use enterprise resource planning (ERP) systems to process transactions and provide information.

  ppt15p tangtuy17 05-07-2016 15 2   Download

 • (BQ) Part 1 book "Enterprise resource planning - Implementation and management accounting change in a transitional country" has contents: Introduction, literature review, theoretical framework, research methodology and methods, background of the empirical study - The transformation of extra organisational institutions in egypt.

  pdf153p bautroibinhyen21 14-03-2017 5 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Enterprise resource planning - Implementation and management accounting change in a transitional country" has contents: ERP vs. custom software and the operation of the dialectic of control, summary and conclusions, ERP vs. Custom software and change (transformation) and stability (continuity) in management accounting rules and routines.

  pdf180p bautroibinhyen21 14-03-2017 5 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Fundamentals of human resource management" has contents: The dynamic environment of HRM, fundamentals of strategic HRM, equal employment opportunity, employee rights and discipline, human resource planning and job analysis, recruiting,...and other contents.

  pdf233p bautroibinhyen22 22-03-2017 25 9   Download

 • Learning objectives of this chapter include: Explain why the Human Resources function is critical to the success of a company, describe the key processes managed by a Human Resources Department, describe how an integrated information system can support effective Human Resources Processes.

  ppt33p youcanletgo_03 14-01-2016 27 7   Download

 • (BQ) Part 1 book "Human resource management" hass contents: Human resource management in organizations, strategic HR management and planning, equal employment opportunity, human resource planning and retention, recruiting and labor markets,...and other contents.

  pdf345p bautroibinhyen27 11-05-2017 25 3   Download

 • This chapter includes objectives: Describe the steps in the production planning process of a high-volume manufacturer such as Fitter Snacker, describe Fitter Snacker’s production and materials management problems, describe how a structured process for supply chain management planning enhances efficiency and decision making, describe how production-planning data in an ERP system can be shared with suppliers to increase supply chain efficiency.

  ppt70p youcanletgo_03 14-01-2016 22 2   Download

 • Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning) tận dụng sức mạnh của máy tính và công nghệ để “gánh” giúp doanh nghiệp những công việc mang tính lặp đi lặp lại mà nếu con người thực hiện sẽ dễ phát sinh sai sót. Tuy nhiên, để được “thảnh thơi”, trước hết ban giám đốc và nhân viên các bộ phận trong công ty phải bỏ công sức để “dạy” máy tính làm thay công việc của mình....

  doc3p truongtiendoanh 17-11-2010 175 92   Download

 • The Project Resource Plan provides a record of all resource planning for a project, including the identification of a team of workers that possess the appropriate skill set, and a record of the non-labor resources (tools, equipment, process, and so forth) necessary for project completion.

  doc8p songanh 07-03-2009 157 50   Download

 • Chương này mô tả qui trình lập kế hoạch sản xuất cho các công ty sản xuất lớn như công ty Fitter Snacker, mô tả các vấn đề trong việc quản lý sản xuất và nguyên vật liệu, mô tả quá trình cấu trúc việc lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng làm tăng cường hiệu quả hoạt động và hỗ trợ việc ra quyết định như thế nào, mô tả việc dữ liệu của bảng kế hoạch sản xuất khi được chia sẽ cho các nhà cung cấp sẽ làm tăng tính hiệu quả của chuỗi cung ứng.

  ppt70p youcanletgo_04 14-01-2016 91 23   Download

 • (BQ) Part 2 book "Operations and supply chain management" has contents: Lean supply chains; logistics, distribution, and transportation; enterprise resource planning systems; forecasting; sales and operations planning; inventory management; workcenter scheduling,...and other contents.

  pdf408p bautroibinhyen22 22-03-2017 49 23   Download

 • Bài giảng chương 3 gồm có các mục tiêu sau: Mô tả quy trình bán hàng không tương tác của công ty Fitter Snacker giả định; giải thích tại sao HTTT Sales và Marketing không tương tác dẫn đến sự kém hiệu quả trong các hoạt động của công ty, như: chi phí cao, mất lợi nhuận và khách hàng thì thất vọng; mô tả qui trình quản lý đơn hàng chuẩn của SAP R/3;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt62p youcanletgo_04 14-01-2016 51 20   Download

 • Mục tiêu của bài giảng chương 2 nhằm: Nhận diện các yếu tố dẫn đến sự phát triển của các hệ thống ERP, mô tả những đặc điểm module khác biệt của hệ thống ERP, mô tả những đặc điểm module khác biệt của hệ thống ERP, tóm lượt các hướng đang phát triển của hệ thống ERP.

  ppt50p youcanletgo_04 14-01-2016 60 18   Download

 • There are so many people to acknowledge when a book like this is complete. All of those who contributed to the earlier MRPII book certainly played a role, albeit indirect, in this new effort. Many others who are active in the field provided insight through their books, papers, or talks. For sake of brevity, we are going to focus on this book and hope that all of those who built the foundation of the earlier works will still feel ownership for this one.

  pdf273p tailieuvip13 19-07-2012 49 17   Download

 • (BQ) Part 2 book "Operations management - Processes and supply chains" has contents: Supply chain inventory management, supply chain design, supply chain integration, resource planning, forecasting, supply chain integration,...and other contents.

  pdf345p bautroibinhyen21 14-03-2017 25 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản