Rfcomm

Xem 1-3 trên 3 kết quả Rfcomm
  • Socket L2CAP, “port” sử dụng là Protocol/Service Multiplexer (PSM) , đối với Bluetooth Socket RFCOMM thì “port” sử dụng là server chanel. + Hàm Connect() được sử dụng : void RSocket::Connect(TSockAddr& anAddr, TRequestStatus &aRequest) Tham số : anAddr : địa chỉ socket của thiết bị. aRequetStatus : Chứa mã lỗi trả về. Địa chỉ của socket được thể hiện bởi lớp TBTSockAddr vốn kế thừa từ lớp TSockAddr.

    pdf61p cnkbmt3 19-10-2011 74 19   Download

  • Bluetooth wireless technology is a short-range radio standard that provides new opportunities for wireless devices. Originally, Bluetooth wireless technology was designed as a way of eliminating the cables attached to nearly all consumer electronic devices. However, the goals for Bluetooth wireless technology grew as its designers recognized that it enables a new kind of wireless network between electronic devices

    pdf305p tailieuvip13 20-07-2012 29 4   Download

  • Sau khi hiển thị một cảnh báo lỗi, ðược trình bày hiện tại được thiết lập để InitialView cho phép người dùng thử hoặc là cùng một URL hoặc một URL khác nhau. Lớp MIDletController cũng cung cấp một vài phương pháp gọi lại: (giao thức, Bluetooth địa chỉ của thiết bị cung cấp dịch vụ, kênh RFCOMM máy chủ định danh, vv) để kết nối với dịch vụ.

    pdf50p kimku6 24-10-2011 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản