Ribonucleotide

Xem 1-20 trên 32 kết quả Ribonucleotide
 • Ribonucleotide reduction, the unique step in the pathway to DNA synthe-sis, is catalyzed by enzymes via radical-dependent redox chemistry involv-ing an array of diverse metallocofactors. The nucleotide reduction gene (nrdF) encoding the metallocofactor containing small subunit (R2F) of the Corynebacterium ammoniagenesribonucleotide reductase was reintroduced into strain C.

  pdf14p mobifone23 08-01-2013 21 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Inhibition of allogeneic inflammatory responses by the Ribonucleotide Reductase Inhibitors, Didox and Trimidox...

  pdf11p thulanh27 12-12-2011 37 2   Download

 • Here we examine the enantioselectivity of the allosteric and substrate bind-ing sites of murine ribonucleotide reductase (mRR). l-ADP binds to the active site andl-ATP binds to both the s- and a-allosteric sites of mR1 with affinities that are only three- to 10-fold weaker than the values for the corresponding d-enantiomers. These results demonstrate the potential of l-nucleotides for interacting with and modulating the activity of mRR, a cancer chemotherapeutic and antiviral target.

  pdf0p awards 06-04-2013 17 1   Download

 • Ribonucleotide reductase is essential for the synthesis of all four dNTPs required for DNA replication. The enzyme is composed of two proteins, R1 and R2, which are both needed for activity. Expression of the R1 andR2mRNAs is restricted to the S-phase of the cell cycle, but the R1 andR2 promoters shownoobvious sequence homologies that could indicate coordination of transcription.

  pdf11p fptmusic 16-04-2013 23 1   Download

 • Thủy phân nucleic acid: Sự thủy phân nucleic acid thành mononucleotide được xúc tác bởi các enzmie thủy phân tương ứng. DNA nhờ desoxyribonuclease xúc tác biến đổi thành các desoxyribonucleotide còn RNA do các ribonuclease xúc tác sẽ bị phân giải thành các ribonucleotide.

  pdf9p womanhood911_07 04-11-2009 161 88   Download

 • Trên nguyên tắc, các RNA được cấu tạo từ các đơn phân là các ribonucleotide; các ribonucleotide này nối kết với nhau bằng các liên kết 3',5'-phosphodiester tạo thành các chuỗi polyribonucleotide - cấu trúc sơ cấp của các phân tử RNA (như đã đề cập ở chương 2). Đường pentose đặc trưng của RNA là ribose, còn thành phần base, ngoài bốn loại cơ bản adenine (A), uracil (U), guanine (G) và cytosine (C), còn phát hiện khá nhiều dạng base hiếm có mặt chủ yếu trong các tRNA (xem mục III).

  pdf14p huynhhuuviet 25-06-2011 410 67   Download

 • Chương 12 Trao đổi nucleic acid 12.1. Sự phân giải nucleic acid 12.1.1. Thủy phân nucleic acid Sự thủy phân nucleic acid thành mononucleotide được xúc tác bởi các enzmie thủy phân tương ứng. DNA nhờ desoxyribonuclease xúc tác biến đổi thành các desoxyribonucleotide còn RNA do các ribonuclease xúc tác sẽ bị phân giải thành các ribonucleotide. 12.1.2. Phân giải mononucleotide Mononucleotide bị phân giải bởi tác dụng của các phosphatase hoặc nucleotidase tạo nên các nucleoside và H3PO4.

  pdf9p northernlight 19-07-2011 155 61   Download

 • Phiên mã là quá trình tổng hợp RNA từ khuôn mẫu DNA. Quá trình này về phương diện hóa học và enzyme rất giống với quá trình tái bản DNA. Cả hai đều liên quan đến các enzyme tổng hợp một chuỗi nucleic acid mới bổ sung với khuôn mẫu DNA. Tất nhiên, hai quá trình này có những khác biệt quan trọng, mà đáng chú ý nhất là chuỗi mới trong quá trình phiên mã được tạo thành từ các ribonucleotide thay vì các deoxyribonucleotide. ...

  pdf20p kata_7 29-02-2012 133 45   Download

 • "Vòng đời" của một ARN thông tin trong tế bào sinh vật nhân chuẩn. ARN được phiên mã trong nhân tế bào; khi hoàn tất quá trình chế biến, mRNA trưởng thành được vận chuyển đến tế bào chất và dịch mã nhờ ribosome. Đến một thời điểm nhất định, mRNA sẽ bị phân huỷ thành các ribonucleotide.

  pdf7p heoxinhkute5 17-11-2010 108 28   Download

 • Sự thủy phân nucleic acid thành mononucleotide được xúc tác bởi các enzime thủy phân tương ứng. DNA nhờ desoxyribonuclease xúc tác biến đổi thành các desoxyribonucleotide còn RNA do các ribonuclease xúc tác sẽ bị phân giải thành các ribonucleotide.

  doc10p motnguoibanmt 14-06-2010 99 27   Download

 • Từ các đơn phân nucleotide liên kết lại bằng liên kết photphodiester tạo nên chuỗi polynucleotide. Các ribonucleotide nối với nhau cho chuỗi polyribonucleotide, còn các dezoxiribonucleotide nối với nhau sẽ tạo nên chuỗi poly dezoxiribonucleotide. Liên kết ester được tạo ra từ nhóm C3'-OH của nucleotide trước với nhóm OH còn lại của H3PO4 ở đầu 5' của nucleotide sau. Hai nhóm OH loại 1 phân tử nước và nối lại với nhau bằng liên kết ester.

  doc30p thuong_632 21-12-2012 162 21   Download

 • ARN thông tin "Vòng đời" của một ARN thông tin trong tế bào sinh vật nhân chuẩn. ARN được phiên mã trong nhân tế bào; khi hoàn tất quá trình chế biến, ARN thông tin trưởng thành được vận chuyển đến tế bào chất và dịch mã nhờ ribosome. Đến một thời điểm nhất định, ARN thông tin sẽ bị phân huỷ thành các ribonucleotide.

  pdf10p heoxinhkute 15-07-2010 99 19   Download

 • "Vòng đời" của một ARN thông tin trong tế bào sinh vật nhân chuẩn. ARN được phiên mã trong nhân tế bào; khi hoàn tất quá trình chế biến, mRNA trưởng thành được vận chuyển đến tế bào chất và dịch mã nhờ ribosome. Đến một thời điểm nhất định, mRNA sẽ bị phân huỷ thành các ribonucleotide.

  pdf8p heoxinhkute5 16-11-2010 106 14   Download

 • ENZYME LÕI (CORE) α: (1) Kết nối hình thành enzyme, (2) Nhận biết promoter, (3) Liên kết một số nhân tố hoạt hóa ββ’ : tâm hoạt động ; β liên kết với DNA khuôn, RNA đang tổng hợp và ribonucleotide 2. NHÂN TỐ σ : Đảm bảo tính đặc hiệu promoter : (1) giảm ái lực RNA pol-trình tự DNA bất kỳ, (2) tăng ái lực RNA pol-promoter

  pdf20p bichtram1910 21-05-2012 73 14   Download

 • . Deoxyribose có chứa nucleotide, các deoxyribonucleotides , là những monome của axit deoxyribonucleic ( DNA ) . Ribose có chứa nucleotide, các ribonucleotides , là những monome của axit ribonucleic ( RNA ) . Một cấu trúc vòng có chứa nitơ được gọi là một cơ sở . Các cơ sở được gắn vào "nguyên tử cacbon 1 của pentose này. Trong DNA , bốn cơ sở khác nhau được tìm thấy: 1. hai purines , được gọi là adenine ( A ) và guanine ( G ) ...

  pdf7p heoxinhkute13 27-04-2011 93 13   Download

 • Trong di truyền học, sinh học phân tử, nguyên tắc bổ sung là nguyên tắc liên kết giữa một nucleotide và một nucleotide khác đối diện, trong các DNA hay RNA. Cụ thể một lọai nucleotide Purine (Adenine và Guanine) sẽ chỉ liên kết với một lọai nucleotide Pyrimidine (Thymine và Cytosine) : Adenine chỉ liên kết với Thymine bằng 2 liên kết Hidro. Guanine chỉ liên kết với Cytosine bằng 3 liên kết Hidro.

  pdf4p heoxinhkute5 16-11-2010 383 12   Download

 • Axit nuclêic - ARN Ở các sinh vật như: thực khuẩn thể, virus của động vật, virus của thực vật... thì vật liệu di truyền là RNA. Ở các sinh vật bậc cao có RNA là bản sao mã của DNA. RNA có cấu tạo từ các đơn phân là các ribonucleotide. Giống với nucleotide, mỗi ribonucleotide gồm ba thành phần: đường ribose, H3PO4, bazơnitric (T được thay bằng U).

  pdf7p heoxinhkute13 23-04-2011 105 11   Download

 • Sau đó phản ứng với PRA tạo thành glycinamide Ribonucleotide (GAR) phản ứng tiếp theo bởi formin hoá từ acid N5, N10 - methyl-tetradrofolic thành formyl glycinamide ribonucleotide (formyl-GAR). Sau đó amin hoá nhận từ glutamine để cho formyl-glycinamide ribonucleotide (formyl-GAM), chu trình được đóng lại tạo nên hợp chất vòng imidazol là 5aminimidazol ribonucleotide (AIR). Carboxyl hoá hợp chất này tạo thành acid 5-aminimidazol-4-carboxylic ribonucleotide (cacboxy-AIR).

  pdf34p conthancon 04-07-2011 52 11   Download

 • Cấu tạo chuỗi poly nucleotide Từ các đơn phân nucleotide liên kết lại bằng liên kết photphodiester tạo nên chuỗi polynucleotide. Các ribonucleotide nối với nhau cho chuỗi polyribonucleotide, còn các dezoxiribonucleotide nối với nhau sẽ tạo nên chuỗi poly dezoxiribonucleotide. Liên kết ester được tạo ra từ nhóm C3'-OH của nucleotide trước với nhóm OH còn lại của H3PO4 ở đầu 5' của nucleotide sau.

  pdf5p heoxinhkute5 09-11-2010 93 7   Download

 • Ở các sinh vật như: thực khuẩn thể, virus của động vật, virus của thực vật... thì vật liệu di truyền là RNA. Ở các sinh vật bậc cao có RNA là bản sao mã của DNA. RNA có cấu tạo từ các đơn phân là các ribonucleotide. Giống với nucleotide,

  pdf13p heoxinhkute5 16-11-2010 64 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Ribonucleotide
p_strCode=ribonucleotide

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản