Rlogin

Xem 1-10 trên 10 kết quả Rlogin
 • The Secure Shell It is a protocol not a product Software based approach to network security Encrypts the data sent between the computers Client/Server architecture Comes with all Linux distribution, Mac OS X, AIX, Sun Solaris, OpenBSD and other Unix variants Ported to other operating systems, such as Windows, Palm OS, Amiga, etc. Other clients, such as, scp, sftp, etc. are also available Replacement for telnet, rlogin, rsh, rcp, ftp, etc.

  pdf84p trung254 04-11-2012 48 10   Download

 • Có rất nhiều dịch vụ mạng truyền thống giao tiếp thông qua giao thức văn bản không mã hoá, như TELNET, FTP, RLOGIN, HTTP, POP3. Trong các giao dịch giữa người dùng với máy chủ, tất cả các thông tin dạng gói được truyền qua mạng dưới hình thức văn bản không được mã hoá. Các gói tin này có thể dễ dàng bị chặn và sao chép ở một điểm nào đó trên đường đi. Việc giải mã các gói tin này rất dễ dàng, cho phép lấy được các thông tin như tên người dùng, mật khẩu và...

  pdf35p chip_chip_2 12-01-2010 170 85   Download

 • Có rất nhiều dịch vụ mạng truyền thống giao tiếp thông qua giao thức văn bản không mã hoá, như TELNET, FTP, RLOGIN, HTTP, POP3. Trong các giao dịch giữa người dùng với máy chủ, tất cả các thông tin dạng gói được truyền qua mạng dưới hình thức văn bản không được mã hoá. Các gói tin này có thể dễ dàng bị chặn và sao chép ở một điểm nào đó trên đường đi. Việc giải mã các gói tin này rất dễ dàng, cho phép lấy được các thông tin như tên người dùng, mật khẩu và...

  pdf36p transang1 26-09-2012 103 38   Download

 • Một đối tượng trong hệ phân tán có thể là users, files, database objects, variables, communication links ... Một tên (name) trong một hệ thống phân tán là một chuỗi các bit ký tự được sử dụng để chỉ đến một đối tượng Ví dụ về tên - tên người dùng (user names, Login, Email) - tên máy (rlogin, email, web) - Tên Filse - Tên thiết bị - Các biến của chương trình (Variables in programs) -Tên các dịch vụ v.v......

  ppt29p nhatnam06 18-03-2013 93 34   Download

 • Bảo mật hệ thống *nix với PAM 1.

  pdf11p maicon24 26-07-2010 74 16   Download

 • Open SSH là một chương trình mã nguồn mở (Open Source) được sử dụng để Encrypt (mã hoá) các giao dịch giữa các Host với nhau bằng cách sử dụng Secure Shell (SSH). Nó là một sự thay thế an toàn cho những chương trình được sử dụng để kết nối như: Telnet, rlogin, rsh...

  doc19p ad_uit 08-01-2011 51 9   Download

 • Open SSH là một chương trình mã nguồn mở (Open Source) được sử dụng để Encrypt (mã hoá) các giao dịch giữa các Host với nhau bằng cách sử dụng Secure Shell (SSH). Nó là một sự thay thế an toàn cho những chương trình được sử dụng để kết nối như: Telnet, rlogin, rsh...Bởi nó luôn luôn Encrypt tất cả các giao dịch, ẩn đi, che dấu User và Password được sử dụng cho những phiên đăng nhập từ xa.

  doc8p vn9h_vnc 26-04-2011 56 8   Download

 • Nếu xác thực thành công, một byte NULL được trả về bởi máy chủ, nếu không, giá trị là 1 được trả về trong một chuỗi lỗi.Các giao thức rlogin cung cấp nhiều chức năng tương tự như các giao thức Telnet,

  pdf50p banhbeo1 03-11-2011 29 2   Download

 • , thay vào đó, bằng cách tin tưởng rằng người sử dụng là các khách hàng rlogin từ xa cho biết người đó là. Cơ chế xác thực này chỉ làm việc giữa các hệ thống UNIX, và cực kỳ thiếu sót trong nhiều cách, do đó, nó không phải là sử dụng rộng rãi trên các mạng ngày nay.

  pdf45p banhbeo1 03-11-2011 43 2   Download

 • In this chapter you will learn: Concept, network virtual terminal (NVT), NVT character set, embedding, options, option negotiation, suboption negotiation, controlling the server, out-of-band signaling.

  ppt41p tangtuy09 26-04-2016 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản