Rodcs

Xem 1-1 trên 1 kết quả Rodcs
  • Read-Only Domain Controllers (RODCs) là một dạng mới của domain controller trong Windows Server 2008. Cùng với RODC, các tổ chức có thể dễ dàng triển khai một domain controller tại vị trí mà bảo mật thông thường không thể đảm bảo. Mục đích chính của RODC là để củng cố an ninh trong các văn phòng chi nhánh. Ở các văn phòng chi nhánh thường rất khó để có được sự giúp đỡ cho những vấn đề cơ sở hạ tầng IT, đặc biệt là Domain Controllers chứa những dữ liệu nhạy cảm.

    pdf17p minhqui710 10-09-2010 141 66   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Rodcs
p_strCode=rodcs

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản