Rotating frames

Xem 1-11 trên 11 kết quả Rotating frames
 • In the recent decades, there has been a growing interest in micro- and nanotechnology. The advances in nanotechnology give rise to new applications and new types of materials with unique electromagnetic and mechanical properties. This book is devoted to the modern methods in electrodynamics and acoustics, which have been developed to describe wave propagation in these modern materials and nanodevices.

  pdf552p kimngan_1 06-11-2012 35 11   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Block-Matching Translational and Rotational Motion Compensated Prediction Using Interpolated Reference Frame

  pdf9p dauphong14 11-02-2012 22 6   Download

 • Di chuyển thanh trượt trong track bar về vì trí frame 0 sau đó nhấn Play Animation xem kết quả tạo được trong màn hình Perspective. Quan sát kết quả ta thấy, từ thời điểm frame 0 tới thời điểm 200 quả cầu xoay theo trục z 2 vòng và xoay từ phải qua trái. Hãy bỏ chọn hai công cụ Snaps Toggle, Angle Snap Toggle. Trên thanh công cụ nhấp phải vào công cụ Select and Rotate, lúc này hộp thoại Rotate Transform Type-In hiện ra.

  pdf9p phuongtuongphu 24-02-2010 436 83   Download

 • Photoscape là một chương trình đơn giản nhỏ gọn nhưng có đủ những chức năng cơ bản để bạn chỉnh sửa và hoàn thiện hình ảnh của bạn. Photoscape có những tính năng chính sau Viewer: xem hình, quản lý folder hình ảnh, slide show. .• Editor: Frames, Resize, Rotate, Brightness, Color, Contrast, Auto Level, Auto Contrast, Whitebalance, Curves, Sepia, Negative, Sharpen, Blur, Noise Reduction, Vignetting, Bloom, Gradient, Texture, Fisheye, Clipart, Balloon, Text, Figures, Crop, Red Eye Removal, Mosaic .

  pdf9p balanghuyen 12-01-2010 532 72   Download

 • D.C. motors General Fundamental equations and performance Wound-field motors Permanent-magnet motors Operating principles Commutation Rotation Compensation D.C. PM commutation Construction of the D.C. motor D.C. motor frame D.C. motor armature Brush gear Mountings D.C. PM design Rotor inertia Permanent-magnet materials 2 A.C. induction motors General Fundamental equations and performance Electrical characteristics of induction motors Torque characteristics Voltage-frequency relationship Increased voltage Reduced frequency Slip-ring induction motor Speed-changing motors A.C.

  pdf7p vankent 08-07-2010 90 26   Download

 • 8 Choose the Free Transform tool. 9 Drag the corner rotation control points to rotate the arm upward to the alien’s shoulder height. A keyframe is inserted at the end of the motion tween. The left arm rotates smoothly from the resting position to the outstretched position. 10 Select the last frame in all the other layers and insert frames (F5) so that the head, body, and feet all remain on the Stage for the same amount of time as the moving arms. 11 Exit symbol-editing mode by clicking the Scene 1 button at the top-left of the Stage. Your animation of...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 73 16   Download

 • Nhấn phím F6 tại frame 35 và nhấp chuôt phải tại keyframe 1, chọn lệnh Create Motion Tween. Dùng công cụ Rotate để xoay đối tượng ngôi sao một góc tùy ý, chọn tiếp công cụ Scale để kéo lớn kích thước đối tượng. Nhấp chuột vào keyframe cuối cùng và kéo lớn kích

  pdf0p phuoctam26 14-06-2011 25 6   Download

 • Nhấn phím F6 tại frame 35 và nhấp chuôt phải tại keyframe 1, chọn lệnh Create Motion Tween. Dùng công cụ Rotate để xoay đối tượng ngôi sao một góc tùy ý, chọn tiếp công cụ Scale để kéo lớn kích thước đối tượng.

  pdf7p bichtram855 13-04-2011 40 4   Download

 • Bây giờ bạn hãy dùng công cụ Rotate và Scale của công cụ Arrow Tool để biến đối sao cho lớp ký tự trong Layer ky tu là bóng đổ của Layer này. Chú ý : Do ký tự trước đó bạn đã thay đổi nhiều lần do vậy sẽ khó có thể sắp xếp được sao cho lớp Layer bên dưới là bóng đổ của lớp Layer trên. Vì vậy có một cách khác nhanh hơn nữa là bạn hãy sao chép đối tượng trong frame đầu tiên của Layer ky tu và dán vào frame rỗng trong Layer...

  pdf7p bichtram855 13-04-2011 29 4   Download

 • Nhấn phím F6 tại frame 35 và nhấp chuôt phải tại keyframe 1, chọn lệnh Create Motion Tween. Dùng công cụ Rotate để xoay đối tượng ngôi sao một góc tùy ý, chọn tiếp công cụ Scale để kéo lớn kích thước đối tượng. Nhấp chuột vào keyframe cuối cùng và kéo

  pdf7p phuoctam55 23-08-2011 16 3   Download

 • Another coil found in the convertible sofa is the rotation coil. This coil is found at the bottom inside of the sofa frame, which keeps the mattress in line with the bed frame The best quality sleeper sofas have three rotation coils; poorer quality sleeper sofas have only one. For quality, you should check the decking fabric located just below the cushions. The decking fabric should be made of tough and durable material to protect the cushions from being torn by the flat springs.

  pdf14p connhobinh 10-12-2012 19 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản