Rousseau

Xem 1-20 trên 33 kết quả Rousseau
 • Jean-Jacques Rousseau là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà triết học duy vật biện chứng lỗi lạc của triết học Khai sáng Pháp, có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp năm 1789. Quan điểm về bản chất và quá trình phát triển của xã hội, lịch sử của nhân loại là kết quả của hoạt động con người, chứ không phải do bàn tay xếp đặt của Thượng đế...đó là một trong những nội dung đề tài Tìm hiểu tư tưởng của Jean-Jacques Rousseau đề cập.

  pdf7p model_12 24-04-2014 56 9   Download

 • Henri Julien Félix Rousseau (mà chúng ta hay gọi tắt là Henri Rousseau) sinh ngày 21. 5. 1844, mất ngày 2. 9. 1910. Ông là họa sĩ Hậu Ấn tượng Pháp, theo trường phái Ngây Thơ. .Vì là nhân viên thuế chuyên thu phí cầu đường, người ta còn gọi Rousseau là Ông Thuế Quan (Le Douanier). Khi còn sống, ông bị người đương thời cười nhạo. Nhưng giờ đây, người đời đều phải công nhận ông là một thiên tài – một thiên tài tự học.

  pdf12p gian_anh 18-10-2012 31 4   Download

 • Bài viết Tư tưởng của Jean Jacques Rousseau về giáo dục trình bày: J.Rousseau là một nhà tư tưởng lớn về giáo dục. Trong tác phẩm Émile hay là về giáo dục, J.Rousseau cho rằng hiểu người học là một nguyên lý giáo dục.

  pdf8p sobinhoangson 29-04-2018 3 2   Download

 • Engels nhận định: “Thế kỷ XVIII chủ yếu là thế kỷ Pháp”. Văn học Pháp thế kỷ XVIII tuy nhiều hình nhiều vẻ, nhưng đều diễn ra trên những dấu hiệu chung của thời đại. Đó là một nền văn học xa lạ với quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật. Các nhà văn tuy mức độ khác nhau, nhưng đều có ý thức sử dụng ngòi bút như một thứ vũ khí để phơi bày ra ánh sáng triều đình phong kiến mục nát, xã hội đầy rẫy những tệ nạn xấu xa, phi lý cũng như cuộc sống...

  doc104p luutrungduong 20-12-2010 200 62   Download

 • DANH NHÂN TRIẾT HỌC Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) - Nhà triết học khai sáng Pháp mang lập trường chính trị cấp tiến - tả khuynh Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, Jean Jacques Rousseau được biết đến không chỉ với tư cách nhà tư tưởng vĩ đại, nhà Khai sáng lỗi lạc của Triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII. Ông còn được biết đến với tư cách nhà chính trị học, nhà nghệ thuật học, nhà văn, nhà giáo dục học.

  pdf12p meoheo4 30-04-2011 163 38   Download

 • Rousseau là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại của Pháp thế kỷ XVIII. Người đã đặt nền móng tư tưởng quan trọng cho cuộc Đại cách mạng Pháp 1789 là quá trình đấu tranh cho tự do, dân chủ trên thế giới. Trong các tác phẩm của Rousseau. Khế ước và xã hội có ý nghĩa hơn cả, nó gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của ông. Tác phẩm này cùng với tác phẩm của các nhà tư tưởng cùng thời như J.Lockc, S.

  pdf13p thiuyen2 12-08-2011 107 24   Download

 • Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, Jean Jacques Rousseau được biết đến không chỉ với tư cách nhà tư tưởng vĩ đại, nhà Khai sáng lỗi lạc của Triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII. Ông còn được biết đến với tư cách nhà chính trị học, nhà nghệ thuật học, nhà văn, nhà giáo dục học. Với tư cách nhà triết học, về phương diện thế giới quan, J.J.Rousseau là người theo thuyết thần luận.

  pdf13p bengoan369 09-12-2011 83 24   Download

 • Bàn đến chuyện này, tôi tìm ra 1 cách giải thích rất chi là học thuật và mang tính chất nền tảng cao. Đó là khái niệm " khế ước xã hội " cuả Rousseau . Có lẽ xem đây là cuốn kinh thánh cho bất kì 1 nền dân chủ, 1 thể chế pháp quyền, 1 hệ thống pháp luật nào. Nó diễn giải những điều hết sức căn bản. Tóm tắt lại khế ước xã hội là những thứ như sau: Triết lý Khế Ước Xã Hội của Rousseau lý luận là dân quyền của con người vốn...

  pdf4p thiuyen2 12-08-2011 85 21   Download

 • "Bàn về khế ước xã hội (Du Contrat Social)" là tên gọi vắn tắt của bản luận văn lớn nhan đề “Bàn về khế ước xã hội hay là các nguyên tắc của quyền chính trị” của Jean Jacques Rousseau, xuất bản năm 1762. Cuốn sách chỉ ra định hướng xây dựng xã hội công dân và nhà nước pháp quyền, là một trong những động lực tư tưởng dẫn đến cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 và được coi là “Thánh kinh chính trị” của cách mạng dân chủ.

  pdf86p nhasinhaoanh_06 16-09-2015 71 20   Download

 • Jean-Jacques Rousseau, phiên âm tiếng Việt là Giăng Giắc Rút-xô (1712 – 1778), sinh tại Geneva, là một nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp 1789, sự phát triển của lý thuyết xã hội, và sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc. Rousseau cũng có nhiều đóng góp cho âm nhạc cả trên phương diện lý luận và sáng tác. Ông cũng là người sáng tạo nên cách viết tiểu sử kiểu hiện đại với trọng tâm được đặt vào tính chủ thể.

  pdf4p thiuyen2 12-08-2011 75 7   Download

 • Among the notable books of later times-we may say, without exaggeration, of all time--must be reckoned The Confessions of Jean Jacques Rousseau.

  pdf328p believe11 23-02-2013 27 3   Download

 • Quan điểm của một số nhà triết học phương Tây như Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, J.J.Rousseau, Friedrich Hayek về tự do và pháp luật cho đến nay vẫn có nhiều nội dung có giá trị. Quan điểm của họ phản ánh tinh thần của thời đại, đó là tinh thần thượng tôn pháp luật, coi pháp luật là cơ sở đảm bảo cho tự do của con người.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 2 1   Download

 • Phần 1 ebook gồm các nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới: John Locke (1632 - 1704), Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778), Robert Owen (1771 - 1858), Auguste Comte (1796 - 1857), Fukuzawa Yukichi (1835 - 1901), Sigmund Freud (1856 - 1939),... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf90p hpnguyen9 04-05-2018 2 0   Download

 • "Ebook Bàn về khế ước xã hội" được biên soạn nhằm thể hiện ý đồ của tác giả là muốn tìm một số quy tắc cai trị chính đáng, vững chắc, biết đối đãi với con người như con người theo một khế ước xã hội, trong đó, mọi thành viên kết hợp với nhau thành một lực lượng chung được điều khiển bằng một động cơ chung, một ý chung.

  pdf282p muathu102 20-03-2013 105 48   Download

 • I.Khái quát Thế kỷ XVIII đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong quá trình phát triển của các nước phương Tây. Nó tồn tại trong lịch sử với cái tên đẹp là thế kỷ Ánh sáng. Văn học ánh sáng châu Âu đã đóng góp cho đời nhiều cây bút tên tuổi như Defoe, Swift, Montesquieu, Voltaire, J. J. Rousseau, Diderot, Schiller, Goethe . . . 1.

  pdf11p abcdef_36 07-10-2011 163 37   Download

 • Bàn về quyền lực, Jean - Jacques Rousseau đã viết lên những dòng thật đẹp trong Chương 3, Quyển thứ nhất của tác phẩm kinh điển Bàn về khế ước xã hội hay là các nguyên tắc của quyền chính trị ( Du Contrat social - ou principes du droit politique ). Ông cho rằng quyền lực là sức mạnh có khả năng buộc người khác phải nghe theo. Và quyền lực nhà nước cũng vậy. Quyền lực nhà nước là sức mạnh mang tính ý chí của nhà nước, có tính bắt buộc phải tuân theo đối với...

  pdf16p thiuyen2 12-08-2011 71 22   Download

 • Khái niệm xã hội dân sự từ lâu đã trở thành một khái niệm quan trọng và ngày càng trở nên quan trọng khi quá trình toàn cầu hoá đang làm thế giới xích lại gần nhau hơn. Và khi các giá trị cá nhân ngày càng được khẳng định thì một xã hội dân sự nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của con người ngày càng trở nên cần thiết. Thế kỷ Khai Sáng với nhiều tác phẩm bất hủ của các nhà triết học nổi tiếng như Rousseau hay Montesquier tuy chưa thực sự nhắc đến...

  pdf14p thiuyen2 12-08-2011 67 20   Download

 • Toàn bộ cuốn sách "Bàn về khế ước xã hội (Du Contrat Social)" được chia làm 4 quyển với 48 chương. Mục đích chính của tác giả là “tìm xem trong trật tự dân sự có hay không một số quy tắc cai trị chính dáng, vững chắc, biết đối đãi với con người như con người và có chăng những luật pháp đúng với nghĩa chân thực của nó”. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf114p nhasinhaoanh_06 16-09-2015 44 17   Download

 • Cuốn Candide - Chàng ngây thơ của tác giả Voltaire nhằm mục đích trả lời cho triết thuyết của Rousseau về Thượng đế và nhất là để phản đối chủ trương của triết gia Leibniz, theo đó mọi sự trên đời đều sẽ càng ngày càng hoàn thiện hơn, nên con người phải lạc quan.

  pdf100p nhasinhaoanh_07 23-09-2015 26 10   Download

 • Ebook "Những vĩ nhân thay đổi thế giới" phác họa hành trình tư tưởng con người từ Đông sang Tây và từ Cổ đến Cận Đại, cho chúng ta nhận thức rằng, đuốc văn minh luân chuyển từ Đông sang Tây và dường như sắp trở về Đông theo định luật tuần hoàn của vũ trụ. Phần 2 của ebook trình bày về những tư tưởng gia vĩ đại của nhân loại: Galileo Galilei, Sir Isaac Newton, Jean Jacques Rousseau, Charles Robert Darwin, Mohandas Karamchand Gandhi.

  pdf88p kloi1122 19-10-2017 67 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản