Rp208kcl

Xem 1-3 trên 3 kết quả Rp208kcl
  • Phần này cung cấp cho người sử dụng một số các lệnh cơ bản để có thể vận hành hệ thống trong chế độ disarm một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất mà không cần phải vào chế độ lập trình. Trung tâm RP208CN hỗ trợ và có thể kết nối tối đa 4 bàn phím LCD. Mỗi bàn phím có thể hiển thị trạng thái của nó thông qua màn hình LCD và các đèn LED tích hợp sẵn.

    doc12p tailieu0978951821 13-12-2012 38 13   Download

  • Consequently, Seller shall have no liability for any personal injury, property damage or loss based on a claim that the product fails to give warning. However, if seller is held liable, whether directly or indirectly, for any loss or damage arising under this limited warranty or otherwise, regardless of cause of origin, sellers maximum liability shall not exceed the purchase price of the product, which shall be the complete and exclusive remedy against seller.

    doc53p tailieu0978951821 13-12-2012 39 3   Download

  • The LCD Display on RP208KCL indicate the status of each of the system, including zones Triggered, Armed/Disarmed system, Trouble, Time and other programming information. If there is only “ROISCOK” on the display, which means all the zones are not triggered. When Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 or Z8 is/are displayed on the display, which means the zone is triggered

    doc54p tailieu0978951821 13-12-2012 39 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản