intTypePromotion=1
ADSENSE

Rs-232 connection

Xem 1-2 trên 2 kết quả Rs-232 connection
  • Phải cài đặt cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TEB308 Maintenance Console / tổng đài Panasonic KX-TES 824 Maintenance Console và cài đặt Driver USP để lập trình bằng USP và cũng có thể lập trình bằng cổng com RS –232C: Mở KX-TEB308 Maintenance Console / TES 824 Maintenance Console - Enter Program console - 1234 - chọn Connect to PABX - Enter system Password - 1234 - chọn USB ( nếu lập trình USB ) chọn RS232 ( Nếu lập trình bằng cổng COM RS-232C )...

    doc5p thaihungcmc 19-08-2013 93 4   Download

  • Tổng đài KX-TDA200 bằng máy tính,chúng ta phải cài đặt “ KXTDA 200 Maintenance Console” và cài đặt “Driver” USB để lập trình bằng USB và cũng có thể lập trình bằng cổng Com RS –232C.Mở “KXTDA200 Maintenance Console” - Enter Program console - 1234 - Chọn Connect to PABX - Enter system Password - 1234 - chọn USB ( nếu lập trình USB ) chọn RS232 ( Nếu lập trình bằng cổng COM RS-232C).

    ppt15p trinhvang 18-01-2013 159 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Rs-232 connection
p_strCode=rs232connection

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2