Ruby pros

Xem 1-5 trên 5 kết quả Ruby pros
 • The book weighs in at an easily manageable 250 pages and is split into two main parts, plus four appendices. The first part forms the bulk of the text and is itself split into five sections, collectively themed around exploring a different aspect of metaprogramming Ruby on each day with a fictional mentor named Bill. One of the things I like about this book is that for the first time it draws this material together in one place, where previously it has been scattered across various different books and blog posts....

  pdf282p stingdau_123 19-01-2013 16 3   Download

 • Microsoft® Silverlight™ là một plug-in đa nền, đa trình duyệt nhằm cung cấp các ứng dụng giàu tương tác và các trải nghiệm media dựa trên .NET thế hệ kế tiếp cho Web. Silverlight cung cấp mô hình lập trình động hỗ trợ AJAX, VB, C#, Python, và Ruby, và tích hợp với các ứng dụng Web hiện tại. Silverlight hỗ trợ phân phối video chất lượng cao một cách nhanh chóng và hiệu quả đến tất cả các trình duyệt web lớn chạy trên nền Mac OS hoặc Windows....

  pdf68p xingau8 04-09-2011 40 6   Download

 • Microsoft® Silverlight™ là một plug-in đa nền, đa trình duyệt nhằm cung cấp các ứng dụng giàu tương tác và các trải nghiệm media dựa trên .NET thế hệ kế tiếp cho Web. Silverlight cung cấp mô hình lập trình động hỗ trợ AJAX, VB, C#, Python, và Ruby, và tích hợp với các ứng dụng Web hiện tại.

  pdf83p xingau8 04-09-2011 33 5   Download

 • Silverlight cung cấp mô hình lập trình động hỗ trợ AJAX, VB, C#, Python, và Ruby, và tích hợp với các ứng dụng Web hiện tại. Silverlight hỗ trợ phân phối video chất lượng cao một cách nhanh chóng và hiệu quả đến tất cả các trình duyệt web lớn chạy trên nền Mac OS hoặc Windows.

  pdf56p xingau8 04-09-2011 43 5   Download

 • Phát hành Silverlight 1.1 lần đầu tiên có hỗ trợ .Net, gồm có các ngôn ngữ .Net cơ bản, C# và Visual Basic. Thêm vào đó theo Microsoft, Silverlight 1.1 sẽ có sự hỗ trợ .Net cho các ngôn ngữ động như Ruby, Python, dynamic Visual Basic và Jscript đã có. Theo quan điểm của chúng tôi, các ngôn ngữ quan trọng để Silverlight hỗ trợ là C# và Visual Basic vì chúng cho phép các chuyên gia phát triển .Net có thể tạo các ứng dụng Silverlight. ...

  pdf95p xingau8 04-09-2011 34 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản