Rủi ro trong giai đoạn lập dự án

Xem 1-8 trên 8 kết quả Rủi ro trong giai đoạn lập dự án
 • Rủi ro gắn với khả năng xảy ra một biến cố không lường trước, biến cố mà ta hoàn toàn không biết chắc. Rủi ro ứng với sai lệch giữa dự kiến và thực tế hoặc là rủi ro là sự không thể đoán trước được nguyên nhân dẫn đến kết quả thực khác với kết quả dự đoán.

  doc8p luvantho 27-10-2011 268 101   Download

 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHN0&PTNT) thành phố Thái Nguyên là một đơn vị mới được thành lập hơn 10 năm nhưng đã có chỗ đứng trên thị trường tín dụng và có vai trò quan trọng trong sự phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

  pdf6p yeutinh98 21-09-2012 83 33   Download

 • Trong giai đoạn cạnh tranh hiện nay, các tổ chức thường xuyên phải thay đổi, cải tổ, sát nhập, thay đổi cấu trúc, đổi mới sản phẩm.

  doc2p vien_fmit 15-12-2010 139 34   Download

 • Hiện nay, xu thế hội nhập đang là một yếu tố tất yếu của sự phát triển, nó trở thành làn sóng mạnh mẽ tác động đến tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Thực tế này cũng đòi hỏi người lao động trong nước phải cập nhật, hoàn thiện hơn nữa trình đồ, kỹ năng của bản thân đáp ứng tốt nhu cầu công việc đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam đang là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài.

  doc11p nhadathaiphong 16-07-2013 326 111   Download

 • Hoạt động ngăn ngừa (ví dụ) Đội dự án có thể bị chậm so với lịch trình trong giai đoạn xây dựng phần mềm vì các nhà lập trình đang ở trong giai đoạn rất khó mã các chương trình hơn dự đoán. Xác suất khoảng 30 % là nhân viên hiện tại không thể đáp ứng các sự kiện sắp tới đúng hạn.

  pdf12p zues09 07-07-2011 42 6   Download

 • Chúng tôi ghi nhận rằng huấn luyện viên sử dụng một công cụ mở rộng, cái gọi là phù hợp / Danh sách rủi ro (ESRL), mô tả một dự án. Trong giai đoạn đầu của Dsdm sử dụng trong bộ phận, các huấn luyện viên đã sử dụng những câu hỏi trong Dsdm phù hợp bộ lọc ban đầu (Dsdm Consortium, 2003). Sau đó, khi họ có được kinh nghiệm với họ, một số câu hỏi đã được mở rộng và làm rõ, và hơn nữa, cho mỗi câu hỏi, làm việc hướng dẫn,...

  pdf28p lovecafe3 13-09-2011 35 5   Download

 • rủi ro nên bắt đầu ở giai đoạn lập kế hoạch chiến lược của một dự án được đề xuất. Các bước trong quá trình này là:Tiêu chuẩn cho vay có thể nới lỏng như thời gian trôi qua, nhưng họ sẽ không trở lại sớm để bất cứ điều gì thái quá, sẽ gây ra sự sụp đổ tài chính.

  pdf11p banhbeo8 22-11-2011 31 2   Download

 • Chương trước chúng tôi trình bày Mười lăm bước lập kế hoạch đánh giá rủi ro dự án (Chương 4, Bảng 1). Ở đây, chúng tôi địa chỉ giai đoạn II và bảy bước đánh giá rủi ro quản lý dự án, đánh giá rủi ro nào trong các nhà thầu Undertaker các "thực sự" việc thực hiện một đánh giá rủi ro.

  pdf48p gaucon_ngoan 26-12-2011 35 5   Download

Đồng bộ tài khoản