intTypePromotion=1
ADSENSE

Ruồi giấm chuyển gen

Xem 1-6 trên 6 kết quả Ruồi giấm chuyển gen
 • Bài viết tiến hành nghiên cứu tìm hiểu vai trò của UCH-L1 trong hệ thống sống bằng cách giảm biểu hiện gen và xem xét mức độ ảnh hưởng trên mô hình ruồi giấm chuyển gen. Mời các bạn tham khảo.

  doc8p jangni2 19-04-2018 43 2   Download

 • Nghiên cứu khả năng kháng oxy hóa của cây rau sam (Portulaca oleracea L.) in vitro được thực hiện bằng phương pháp nhận diện điện tử tự do HPLC-ESR. Phân tích HPLC-ESR dựa trên tín hiệu ESR của sản phẩm giữa gốc tự do (reactive oxygen species: ROS) với thuốc thử DMPO (5,5- dimethyl-1-pyrroline N-oxide) (DMPO/O2).

  pdf10p hulk1234 01-06-2018 58 2   Download

 • Câu 1 Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi: A) Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản B) Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính C) Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng D) Các gen nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau Đáp án C Câu 2 Những đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ruồi giấm: A) Bộ NST ít. ruồi đực có hiện tượng liên kết hoàn toàn...

  pdf7p abcdef_14 22-07-2011 151 31   Download

 • Câu 1. Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến quy định tính trạng mắt trắng. Khi 2 gen nói trên tự tái bản 4 lần thì số nuclêôtit trong các gen mắt đỏ ít hơn các gen mắt trắng 32 nuclêôtit tự do và gen mắt trắng tăng lên 3 liên kết hidro. Kiểu biến đổi có thể xảy ra trong gen đột biến là: A. Thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T. B. Thêm 1 cặp G - X. C. Thay thế 3 cặp A -...

  doc8p caothuc 30-12-2012 86 10   Download

 • Câu 1: Ở người bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 46. Số nhóm gen liên kết là A. 23. B. 46. C. 92. D. 69. Câu 2: Lai ruồi giấm thân xám, cánh dài với ruồi thân đen, cánh cụt thu được F1 toàn ruồi thân xám cánh dài. Lai phân tích ruồi đực F1, kết quả lai thu được: A. 50 % thân xám, cánh dài: 50 % thân đen, cánh cụt. B. 41 % thân xám, cánh dài: 41 % thân đen, cánh cụt: 9 % thân xám, cánh cụt: 9 % thân đen, cánh dài....

  pdf4p abcdef_14 22-07-2011 56 3   Download

 • Vấn đề đặt ra là cái gì là nguyên nhân của độ thâm nhập không hoàn toàn và độ biểu hiện sai khác? Trong một số trường hợp cụ thể, thường thf không thể xác định được nguyên nhân, nhưng cả môi trường và các gen khác cũng được coi là có ảnh hưởng lên độ thâm nhập và độ biểu hiện của một gene. Ví dụ, ở ruồi giấm, các allele của một số gene tác động lên sức sống và có thể gây chết ở nhiệt độ tăng cao trên 28oC nhưng lại ảnh hưởng chút ít hoặc...

  pdf3p butmaudo 26-08-2013 63 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ruồi giấm chuyển gen
p_strCode=ruoigiamchuyengen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2