intTypePromotion=3
ADSENSE

Sắc lệnh số 10

Xem 1-20 trên 25 kết quả Sắc lệnh số 10
 • Sắc lệnh số 10 về tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân hành chính ở các xã, huyện, tỉnh và kỳ do Chủ tịch Chính phủ ban hành để sửa đổi Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân hành chính ở các xã, huyện, tỉnh và kỳ

  pdf1p lawbmhc2 24-11-2009 68 2   Download

 • Sắc lệnh số 10-SL về việc làm Quận huân Cục trưởng Bộ quốc phòng do Chủ tịch Chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc2 24-11-2009 47 1   Download

 • Sắc lệnh số 184/SL về việc cử ông Bằng Giang giữ chức Liên khu trưởng và ông Vũ Hiền, Liên khu phó Liên khu 10 do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 50 4   Download

 • Sắc lệnh số 105 về việc về việc cấp hưu bổng cho những công chức bị về hưu do sắc lệnh ngày 3 tháng 11 năm 1945 và những công chức tự ýxin rút lui, và tăng từ 6% đến 10% tiền hưu liễm trừ vào lương công chức do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

  pdf2p lawvhxh17 19-11-2009 53 3   Download

 • Sắc lệnh số 204 về việc ấn định các quyền lợi của các đại biểu Quốc hội đi dự khoá họp tháng 10 năm 1946 do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

  pdf2p lawbmhc3 24-11-2009 58 3   Download

 • Sắc lệnh số 3/SL về việc bỏ việc thu thóc quân lương 10% vào các loại ruộng đất tạm cấp cho dân cày do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

  pdf1p lawvhxh17 19-11-2009 68 2   Download

 • Sắc lệnh số 72 về việc bổ khuyết bảng số đại biểu từng tỉnh và thành phố đính theo Sắc lệnh ngày 17/10/1945 về cuộc tổng tuyển cử do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

  pdf1p lawbmhc2 24-11-2009 48 2   Download

 • Sắc lệnh số 25 về việc sửa đổi Sắc lệnh số 23 ngày 20 tháng 10 năm 1945 quy định quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

  pdf1p lawbmhc2 24-11-2009 57 1   Download

 • Sắc lệnh số 60 về việc tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ do Chủ tịch chính phủ ban hành, để sửa đổi Điều 11 Sắc lệnh ngày 10-10-45 giữ tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ cho đến khi ban hành những bộ luật pháp duy nhất cho toàn quốc

  pdf1p lawbmhc3 24-11-2009 58 1   Download

 • Sắc lệnh số 58/SL về việc bãi bỏ Sắc lệnh 211-SL ngày 12-10-1948 đặt ban Trung ương bao vây kinh tế địch do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawbmhc3 24-11-2009 45 1   Download

 • Ngày 10 tháng 9 năm 1945, Sở Thuế quan và Thuế gián thu (tên gọi đầu tiên của Hải quan Việt Nam ngày nay) được thành lập bởi Sắc lệnh số 27/SL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch nước ký, với nhiệm vụ "đảm bảo công việc của Sở Tổng thanh tra độc quyền muối và thuốc phiện và các sở thương chính Bắc, Trung và Nam Bộ" [5]. Cho đến nay, đã 60 năm trôi qua, Hải quan Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách...

  pdf90p vinamilkvietnam 21-08-2012 137 33   Download

 • Sau khi Cách mạng tháng 8/1945 thành công, ngày 02/9/1945 Hồ Chủ tịch công bố bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 10/10/1945 thay mặt Chính phủ lâm thời Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh số 46 thành lập đoàn thể luật sư trong nước, công nhận sự ra đời của tổ chức Luật sư Việt Nam. Như vậy, chỉ sau hơn 1 tháng khi thành lập nước, mặc dù Hiến pháp chưa được Quốc hội thông qua, tổ chức Luật sư đã hình thành và công khai được ghi nhận. Chính...

  pdf5p bon_gu 03-10-2012 47 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102- SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội; Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý...

  pdf2p minhtri2205 29-05-2013 39 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI XĂNG DẦU VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội; Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

  pdf2p minhtri2205 29-05-2013 44 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP TỔNG HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội; Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản...

  pdf2p minhtri2205 29-05-2013 57 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI DOANH NHÂN TƯ NHÂN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội; Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 34 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐỔI TÊN HỘI DẠY NGHỀ VIỆT NAM THÀNH HIỆP HỘI DẠY NGHỀ VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HIỆP HỘI DẠY NGHỀ VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội; Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

  pdf15p luatsuminhtri 25-06-2013 52 2   Download

 • Luật số 108-SL/L.10 ngày 5 tháng 11 năm 1957 của chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra sắc lệnh ban bố luật Công đoàn đã được Quốc hội biểu quyết trong khoá họp thứ 7. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc5p thuyhuynh1702 11-12-2015 28 0   Download

 • Windows XP không còn quá xa lạ với nhiều người dùng máy tính hiện nay. Tuy nhiên không ít người không biết rằng trong Windows XP có công cụ có sẵn để tạo những ký tự đặc biệt làm dấu hiệu riêng cho mình cũng như thay đổi màu sắc mặc định của cửa sổ lệnh Command Prompt. Ngoài ra, để hệ thống Windows chạy nhanh hơn thì bạn phải gỡ bỏ những driver không cần thiết trên máy đi, nhưng làm sao để biết những driver nào là không còn dùng tới? Với 10 thủ thuật này thì những...

  pdf8p vinhlactran 07-01-2010 185 121   Download

 • Ngày 10 tháng 9 năm 1945, Sở Thuế quan và Thuế gián thu (tên gọi đầu tiên của Hải quan Việt Nam ngày nay) được thành lập bởi Sắc lệnh số 27/SL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch nước ký, với nhiệm vụ "đảm bảo công việc của Sở Tổng thanh tra độc quyền muối và thuốc phiện và các sở thương chính Bắc, Trung và Nam Bộ" [5]. Cho đến nay, đã 60 năm trôi qua, Hải quan Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách...

  pdf98p vascaravietnam 21-08-2012 415 76   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
742 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sắc lệnh số 10
p_strCode=saclenhso10

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản