Sách java tiếng việt

Xem 1-11 trên 11 kết quả Sách java tiếng việt
 • Đây là bộ tài liệu Core Java rất hay, có 10 chương tất cả viết rõ ràng và dễ hiểu, tiếng Việt hoàn toàn, rất thích hợp cho những bạn mới làm quen với Java. Lập trình hướng đối tượng là một phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm.

  pdf211p donaigle 09-02-2011 298 178   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm core java', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p lqvang02 19-02-2013 152 36   Download

 • Sách Asterisk – http://my.opera.com/asteriskvn Ngoài ra, Asterisk còn có thư viện Asterisk Gateway Interface (AGI, tương tự như CGI) - cơ chế kích hoạt ứng dụng bên ngoài, cho phép viết kịch bản phức tạp với một số ngôn ngữ như PHP hay Perl. Nói chung, khả năng viết các ứng dụng tùy biến rất lớn.

  pdf10p myngoc3 16-09-2011 75 28   Download

 • Sách Asterisk – http://my.opera.com/asteriskvn Các cuộc gọi trong VoIP dựa trên cơ sở sử dụng kết hợp cả chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói. Trong mỗi loại chuyển mạch đều có ưu, nhược điểm riêng của nó. Trong kỹ thuật chuyển mạch kênh giành riêng cho một kênh truyền giữa hai thiết bị đầu cuối thông qua các node chuyển mạch trung gian.

  pdf10p myngoc3 16-09-2011 41 11   Download

 • Sách Asterisk – http://my.opera.com/asteriskvn sẽ có thể có nhiều extension. Extenstion chính là hạt nhân để hệ thống xác định cuộc gọi cần thực hiện. Extenstion hoàn chỉnh gồm có các phần : exten = Name,priority,application( ) Name (Tên ký tự hoặc con số) của extension Priority (Mỗi extension có thể bao gồm nhiều bước mỗi bước được gọi là “priority”)

  pdf12p myngoc3 16-09-2011 40 11   Download

 • The ngữ cảnh ứng dụng Tổng đài voip IP PBX Kết nối IP PBX với PBX Kết nối between máy chủ Asterisk The ứng dụng IVR, hộp thư thoại, Điện Thoại Hội Nghị Principality năng phân phối call tự động ACD, GIỚI Thiệu Asterisk architecture dấu MOT SỐ TÍNH NĂNG CƠ BẢN Voicemail (hộp thư thoại) Chuyển tiếp cuộc gọi (call transfer) Caller ID (hiển thị số calling) tự động viên (function IVR) Thời gian và ngày cuộc gọi xe từ xa gọi pickupe Bảo mật Quản lý Backlist ...

  pdf10p myngoc3 16-09-2011 86 30   Download

 • thiết lập nếu có Chọn OK để chấp nhận các thiết lập trên. Sau khi hoàn tất hãy làm cho thiết lập có hiệu lực bằng cách reset lại máy tính hoặc dùng lệnh sau: #Service network stop #Service network start Đến đây xem như cài đặt hoàn tất bây giờ để cấu hình được Asterisk chúng ta vào một mày khác và mở Internet Explorer hoặc một trình duyệt web bất kỳ

  pdf10p myngoc3 16-09-2011 44 14   Download

 • Trong chuyển mạch kênh tốc độ truyền dẫn luôn luôn cố định(nghĩa là băng thông không đổi) , với mạng điện thoại PSTN tốc độ này là 64kbps, truyền dẫn trong chuyển mạch kênh có độ trễ nhỏ. Trong chuyển mạch gói các bản tin được chia thành các gói nhỏ gọi là các gói, nguyên tắc hoạt động của nó là sử dụng hệ thống lưu trữ và chuyển tiếp các gói tin trong nút mạng. Đối với chuyển mạch gói không tồn tại khái niệm kênh riêng, băng...

  pdf10p myngoc3 16-09-2011 38 9   Download

 • Đây là kiểu cấu hình đơn giản nhất thường sử dụng trong các file extention.conf, meetme.conf, voicemail.conf tương ứng với mỗi dòng khai báo là một Trong ví dụ trên mỗi dòng tương ứng với các toán tử khác nhau Đây là cấu hình kiểu thừa kế thường được cấu hình trong các file zapata.conf, agent.conf. với kiểu cấu hình này thì các dòng phía dưới có thể thừa kế các thông số dòng phía trên, tương ứng với mỗi section các dòng phía dưới có thể thay đổi các...

  pdf10p myngoc3 16-09-2011 41 9   Download

 • các quyển sách tiếng Anh và tiếng Việt dùng để tham khảo cho lập trình trong thư viện JQuery

  pdf32p lovecafe1 26-08-2011 44 8   Download

 • đặc biệt là với hy vọng rằng ông có thể đảo ngược xu hướng suy giảm chất lượng in ấn mà ông nhìn thấy ảnh hưởng đến riêng của mình sách và bài viết. TEX như chúng tôi sử dụng nó ngày hôm nay được phát hành vào năm 1982, với một số cải tiến nhỏ được thêm vào trong năm 1989 để hỗ trợ tốt hơn các ký tự 8-bit và nhiều ngôn ngữ. TEX nổi tiếng

  pdf13p myngoc4 16-09-2011 34 3   Download

Đồng bộ tài khoản