intTypePromotion=1
ADSENSE

Sai phân cấp 1

Xem 1-20 trên 169 kết quả Sai phân cấp 1
 • Xét phương trình sai phân cấp k dạng f (x n + k ) - xn = r(n) (k là số nguyên >= 1 ), trong đó {r(n)}n = 1 là một dãy số thực đã cho hội tụ tới giới hạn M và f là một ánh xạ co chặt từ vào . Tác giả chứng minh rằng nếu phương trình được xét có nghiệm bị chặn thì mọi nghiệm bị chặn của phương trình đó phải hội tụ về điểm bất động duy nhất của ánh xạ f - M .

  pdf5p viboruto2711 16-05-2019 29 1   Download

 • I. Các khái niệm cơ bản 1. Hàm số đối số nguyên Hàm có tập xác định thuộc Z gọi là hàm số có đối số nguyên. Ký hiệu y = f(n). Ví dụ: f(n) = n2 + n – 1 f(n) = n3 + 1 f(n) = sina (a là hằng số) 2. Định nghĩa sai phân: Sai phân của hàm số Un là chênh lệch giá trị của hàm số tại hai giá trị kế tiếp nhau. Ký hiệu: ΔUn = Un +1 - Un Sai phân cấp m của hàm số Un là sai phân của sai...

  pdf9p 01663642596 30-09-2011 3091 230   Download

 • Tài liệu tham khảo đề tài thảo luận chuyên đề toán cao cấp phương trình sai phân tuyến tính cấp 1

  doc7p ngangacb 04-09-2010 2514 272   Download

 • Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác. Ví dụ: một phương trình sai phân đơn giản

  pdf24p nhatro75 12-07-2012 456 95   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm phần mở đầu, nội dung, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Phương trình hàm sai phân bậc nhất. Chương 3: Phương trình hàm sai phân tuyến tính bậc hai. Chương 4: Phương trình hàm sai phân tuyến tính bậc ba.

  pdf12p truongtien_05 28-03-2018 22 2   Download

 • Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân” trang bị cho cho người học các kiến thức: Giải gần đúng phương trình vi phân cấp 1, giải gần đúng hệ phương trình vi phân, giải gần đúng phương trình vi phân cấp cao, giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 bằng phương pháp sai phân hữu hạn,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p nanhankhuoctai10 23-07-2020 16 2   Download

 • Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 5c: Hồi quy và tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tương quan, hệ số tương quan, đánh gía hiệp phương sai, kiểm định hệ số tương quan,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p abcxyz123_08 11-04-2020 3 0   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần II - Giải tích toán học, phần 2 trình bày các nội dung: Cực trị của hàm nhiều biến, phép toán tích phân, phương trình vi phân, phương trình sai phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf292p tsmttc_004 15-06-2015 876 179   Download

 • Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân” cung cấp cho người học các kiến thức: Giải gần đúng phương trình vi phân cấp 1, giải gần đúng hệ phương trình vi phân, giải gần đúng phương trình vi phân cấp cao, giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 bằng phương pháp sai phân hữu hạn,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p deja_vu10 02-04-2018 42 6   Download

 • Bài giảng Phương pháp số - Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân trình bày các nội dung chính sau: Vai trò và tầm quan trọng của bài toán giải gần đúng phương trình vi phân, phương pháp tìm nghiệm gần đúng của phương trình vi phân, cách áp dụng các phương pháp trên vào việc giải quyết các bài toán thực tế, cách đánh giá sai số của từng phương pháp.

  pdf25p vitsunade2711 04-06-2020 34 3   Download

 • Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, tín hiệu rời rạc, hệ thống tuyến tính bất biến, phương trình sai phân tuyến tính HSH, sơ đồ thực hiện hệ thống, tương quan các tín hiệu.

  pdf42p bautroibinhyen11 03-01-2017 84 2   Download

 • Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, tín hiệu ròi rạc, hệ thống tuyến tính bất biến, phương trình sai phân tuyến tính HSH,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf41p abcxyz123_09 19-04-2020 13 0   Download

 • Phần 2 ebook Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus version 3.0 và 5.1 để xử lý và phân tích thông tin trong lâm học" cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Phân tích phương sai, so sánh nhiều mẫu, kiểu thí nghiệm phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf79p tradaviahe18 27-03-2021 0 0   Download

 • Các khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao? 1. Theo Hiến phỏp 1992 hệ thống cơ quan chấp hành(cơ quan quản lý nhà nước) như: Chính phủ, UBND các cấp....do dân trực tiếp bầu cử. 2. Chủ thể của vi phạm hỡnh sự là cỏ nhân và cũng cú thể là tổ chức. 3.Hệ thống cơ quan xét xử chỉ được hỡnh thành bằng con đường bầu cử. 4.Người đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có quyền tự mỡnh tham gia mọi giao dịch dân sự...

  doc6p hoangvanngocthuathie 10-11-2010 590 141   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Từ đúng - Từ sai, từ và cấu trúc tiếng Anh hay nhầm lẫn, phần 2 cung cấp cho người đọc các từ và cụm từ tiếng Anh thường khiến người dùng nhầm lẫn, những từ và cụm từ tiếng Anh dùng trong các hoàn cảnh khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf247p doinhugiobay_03 17-11-2015 228 129   Download

 • Bài giảng "Mô hình nước ngầm - Phần 1: Cơ sở lý thuyết" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình ứng dụng mô hình, các công cụ để giải quyết vấn đề của nước ngầm, mô hình khái niệm, phương pháp phân sai hữu hạn, chuỗi Taylor,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p thangnamvoiva20 20-09-2016 51 8   Download

 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP SÀI GÒN I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: - Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt: Tên giao dịch đối ngoại: Tên giao dịch viết tắt: Logo của Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP SÀI GÒN SAI GON CABLE CORPORATION SCC Trụ sở chính của Công ty: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4703000255 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/07/2005 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5...

  pdf24p muaythai9 18-11-2011 91 6   Download

 • Cân bằng $ xx, xxx m tồn tại hoặc xảy ra ghi Quỹ cân bằng với Kho bạc (FBWT) không tồn tại. Kiểm soát rủi ro phát sinh từ cấu trúc cao phân cấp (1) của cơ quan, làm giảm kiến thức quản lý của và kiểm soát đối với hoạt động, (2) điểm yếu đáng kể trong điều khiển chung trong các hệ thống tự động cơ quan phụ thuộc rộng rãi khi giao dịch quá trình và thiếu

  pdf32p meobu6 16-01-2012 41 2   Download

 • Dãy số Fibonacci được định nghĩa bởi phương trình sai phân tuyến tính cấp hai thuần nhất Fn+2 = Fn+1 + Fn, n ≥ 0, với điều kiện ban đầu F0 = F1 = 1. Khái niệm về dãy Fibonacci được mở rộng theo nhiều cách khác nhau. Mục đích của luận văn này là trình bày lại một số kết quả về một số dãy Fibonacci {xn} suy rộng xác định bởi xn+2 = pxn+1 + qxn, n ≥ 0, với x0 = a, x1 = b, trong đó p, q, a, b là các số nguyên không âm.

  pdf43p capheviahe26 02-02-2021 3 1   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật đo lường và dung sai lắp ghép do Trịnh Duy Đỗ làm chủ biên cung cấp cho các bạn những kiến thức về kỹ thuật đo lường, những khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép, dung sai lắp ghép của các mối ghép thông dụng. Giáo trình gồm 3 chương, phần Phụ lục và phần Bài tập - Thực hành. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu Với các bạn chuyên ngành Kỹ thuật thì đây là tài liệu hữu ích. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf107p 951628473 03-05-2012 574 206   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sai phân cấp 1
p_strCode=saiphancap1

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2