intTypePromotion=1
ADSENSE

Sản xuất thuốc hàn

Xem 1-0 trên 0 kết quả Sản xuất thuốc hàn
 • (NB) Giáo trình Hàn khí (Nghề: Hàn - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên làm việc trong các cơ sở sản xuất cơ khí; Nhận biết đúng các loại vật liệu dùng trong hàn khí như: Khí ô-xy, khí cháy, que hàn, thuốc hàn; Vận hành, sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ hàn khí; Tính chế độ hàn, chọn phương pháp hàn phù hợp với chiều dày vật liệu và kiểu liên kết hàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p trangxanh0906 27-12-2022 10 2   Download

 • Wash jean là công đoạn gần như sau cùng để sản xuất quần jean. Quần jean sau khi may xong sẽ được mang đi wash để làm mềm vải và tạo các màu sắc, kiểu mài, sờn hoặc rách khác nhau phụ thuộc vào ý muốn của khách hàng. Bài viết Quy trình wash quần jeans trình bày ưu điểm của việc wash; Các hạn chế của việc wash jean; Các phương pháp trong quá trình wash.

  pdf5p vizenvo 02-12-2022 6 0   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính dài hạn của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm đồ uống Việt Nam" nghiên cứu nắm bắt được thực trạng cân bằng tài chính dài hạn của các Công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm đồ uống Việt Nam; làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính dài hạn của các Công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm đồ uống Việt Nam.

  pdf121p unforgottennight04 14-09-2022 13 1   Download

 • Bài viết "Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Thái Lan" được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Thái Lan, qua đó đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Để hiểu rõ vấn đề này, mời bạn tham khảo chi tiết.

  pdf9p thanhthanh191 17-06-2022 13 1   Download

 • Giáo trình Hàn điện tiếp xúc trang bị cho người học những kiến thức để: Làm việc trong các cơ sở sản xuất cơ khí; mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị, dụng cụ hàn tiếp xúc; vận hành sử dụng các loại dụng cụ, thiết bị hàn tiếp xúc thành thạo; chuẩn bị phôi hàn đúng kích thước bản vẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; tính chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất vật liệu và kiểu liên kết hàn; hàn các mói hàn tiếp xúc điểm, tiếp xúc đường, tiếp xúc giáp mối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không rỗ khí ngậm xỉ, ít biến dạng; thực hiện tốt cong tác an toàn và vệ sinh phân xưởng.

  pdf23p cucngoainhan8 15-03-2022 38 3   Download

 • (NB) Giáo trình Hàn khí với mục tiêu giúp các bạn có thể làm việc trong các cơ sở sản xuất cơ khí. Nhận biết đúng các loại vật liệu dùng trong hàn khí như: Khí ô-xy, khí cháy, que hàn, thuốc hàn. Trình bày đúng đặc điểm, khó khăn khi hàn đồng, hợp kim của đồng.

  pdf161p hoababytrang2510 10-03-2022 10 2   Download

 • (NB) Giáo trình Mô hình hóa sản phẩm cơ khí với mục tiêu giúp các bạn có thể khai thác phần mềm Autodesk Inventer để thiết kế chi tiết cơ khí trong không gian 3 chiều (3D), sau đó kết xuất ra thành các bản vẽ 2 chiều (2D) theo ý muốn của nhà thiết kế, đồng thời tạo ra mối quan hệ linh hoạt giữa 2D và 3D, cũng như thực hiện thay đổi dễ dàng kích thước của vật thể.

  pdf321p hoababytrang2510 10-03-2022 27 3   Download

 • Robot Delta ba bậc tự do là loại robot song song có phạm vi sử dụng khá rộng trong các ngành công nghiệp như in 3D, robot hàn, robot gấp thuốc trong các nhà máy sản xuất thuốc tây,… Bài viết này đưa ra phân tích, so sánh và đánh giá giải thuật điều khiển tự chỉnh định FUZZY-PID cho bộ điều khiển PID kinh điển để có được hiệu suất tốt hơn của hệ điều khiển vòng kín.

  pdf10p vikissinger 03-03-2022 33 1   Download

 • Quyết định số 4642/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN lĩnh vực nghiên cứu công nghệ sinh học ứng dụng sản xuất vắc xin, sinh phẩm. Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc6p hoalanvender 25-02-2022 19 1   Download

 • Quyết định số 02/2022/QĐ-QLD ban hành danh mục 34 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 173. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc12p hoalanvender 25-02-2022 10 1   Download

 • Quyết định số 69/2022/QĐ-QLD ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 174. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc11p hoalanvender 25-02-2022 14 1   Download

 • Quyết định số 88/2021/QĐ-QLD ban hành danh mục 52 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 168.1. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc19p hoalanvender 25-02-2022 22 1   Download

 • Quyết định số 132/2021/QĐ-QLD ban hành danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 168.2. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc4p hoalanvender 25-02-2022 14 1   Download

 • Quyết định số 315/2021/QĐ-QLD ban hành danh mục 189 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169.1. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc41p hoalanvender 25-02-2022 6 1   Download

 • Quyết định số 375/2021/QĐ-QLD ban hành danh mục 20 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc11p hoalanvender 25-02-2022 13 1   Download

 • Quyết định số 383/2021/QĐ-QLD ban hành danh mục 99 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169 bổ sung. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc24p hoalanvender 25-02-2022 12 1   Download

 • Quyết định số 384/2021/QĐ-QLD ban hành danh mục 40 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169.2. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc16p hoalanvender 25-02-2022 10 1   Download

 • Quyết định số 400/2021/QĐ-QLD ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169.3. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 8 1   Download

 • Quyết định số 512/2021/QĐ-QLD ban hành danh mục 04 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 170. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc5p hoalanvender 25-02-2022 11 1   Download

 • Quyết định số 513/2021/QĐ-QLD ban hành danh mục 71 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 170 bổ sung. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc17p hoalanvender 25-02-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sản xuất thuốc hàn
p_strCode=sanxuatthuochan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2