Seal

Xem 1-20 trên 186 kết quả Seal
 • Sealed Sử dụng các lớp kế thừa không phải luôn luôn dễ dàng và đòi hỏi phải suy nghĩ. Nếu bạn tạo một giao diện hoặc lớp một trừu tượng, bạn đang cố ý viết cái gì đó sẽ được thừa hưởng từ trong tương lai. Điều rắc rối là dự đoán tương lai là một doanh nghiệp khó khăn.

  pdf1p golly_tit 11-08-2010 38 4   Download

 • Sealed Classes Using inheritance is not always easy and requires forethought. If you create an interface or an abstract class, you are knowingly writing something that will be inherited from in the future.

  pdf6p linhcuuhoa 10-09-2010 43 4   Download

 • The Deep Submergence Directorate (PMS 395) of the Naval Sea Systems Command asked RAND to undertake a brief analysis examining the technical, managerial, and cost issues in preparation for followon production of the Advanced SEAL Delivery System (ASDS). This documented briefing presents the study findings. This study was conducted within the Acquisition and Technology Policy Center

  pdf0p xuan2013 26-01-2013 20 4   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 10', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf63p oishit 30-05-2013 58 4   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 2', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf63p oishit 30-05-2013 28 3   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 3', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf63p oishit 30-05-2013 24 3   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 4', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf66p oishit 30-05-2013 25 3   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 5', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf60p oishit 30-05-2013 21 3   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 7', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf70p oishit 30-05-2013 29 3   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 8', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf66p oishit 30-05-2013 31 3   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 9', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf72p oishit 30-05-2013 24 3   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 6', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf72p oishit 30-05-2013 16 2   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 11', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf70p oishit 30-05-2013 13 2   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 13', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf70p oishit 30-05-2013 16 2   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 17', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p oishit 30-05-2013 16 2   Download

 • Trong công nghiệp bao bì, bình nhựa HDPE dùng chứa dầu nhờn động cơ gồm bình, nắp và phần không thể thiếu đó là miếng lót giữa miệng bình và nắp, mục đích dùng che kín miệng bình sau khi rót đủ dầu nhờn trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Tên thông dụng trong nhà máy dùng để gọi miếng lót này là miếng SEAL.

  pdf9p lilinz 01-07-2013 36 2   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 12', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf71p oishit 30-05-2013 13 1   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 14', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf93p oishit 30-05-2013 17 1   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 15', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf101p oishit 30-05-2013 45 1   Download

 • Tham khảo sách 'truyện tranh blue seal (phong ấn màu xanh) - tập 16', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf86p oishit 30-05-2013 12 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản