Self-organization

Xem 1-3 trên 3 kết quả Self-organization
  • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Low-temperature fabrication of layered selforganized Ge clusters by RF-sputtering

    pdf7p dauphong13 09-02-2012 35 5   Download

  • The self-organizing map, first described by the Finnish scientist Teuvo Kohonen, can by applied to a wide range of fields. This book is about such applications, i.e. how the original self-organizing map as well as variants and extensions of it can be applied in different fields. In fourteen chapters, a wide range of such applications is discussed. To name a few, these applications include the analysis of financial stability, the fault diagnosis of plants, the creation of well-composed heterogeneous teams and the application of the self-organizing map to the atmospheric sciences...

    pdf298p camchuong_1 04-12-2012 29 5   Download

  • Cuối cùng, sau một thời gian của sự tiến hóa được kiểm soát bởi thông tin phản hồi tích cực, toàn bộ hệ thống sẽ đạt được một trạng thái cân bằng tương ứng với các giải pháp tối ưu mong muốn. Trong mô hình này, thay đổi giá trị tập thể dục đại lý thể hiện hành vi tự thích ứng của họ như những thực thể duy nhất, trong khi các hệ thống thông tin phản hồi tích cực là hiện thân của hành vi selforganized nhiều đại lý....

    pdf41p myngoc3 17-09-2011 30 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản