Sercurity network

Xem 1-20 trên 21 kết quả Sercurity network
 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 15 - hacking wireless networks', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf148p hoangtumayman 20-08-2012 110 56   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 03 - scanning networks', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf111p hoangtumayman 20-08-2012 58 26   Download

 • Khi sao chép dữ liệu giữa 2 máy hoặc thông qua mạng VPN để nâng cao chế độ bảo mật người quản trị mạng phải tạo các User Account để chỉ khi nào các User này nhập đúng thông tin thì mới có thể trao đổi dữ liệu với nhau được. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "IP Sercurity". Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Quản trị mạng.

  doc20p lehungdung 20-10-2015 15 4   Download

 • Trong công tác quản trị mạng việc ứng dụng Group Policy vào công việc là điều không thể thiếu đối với bất cứ nhà quả trị mạng nào. Với Group Policy ta có thể tùy biến Windows theo chủ ý mà với người sử dụng thông thường không thể làm được Local Security Policy (chính sách bảo mật cục bộ). Mình xin giới thiệu về Local security policy ! Có 2 cách vào Local Security Policy: - Vào start\run\gpedit.

  pdf8p bantoisg 09-12-2009 219 57   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 13 - hacking web applications', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf149p hoangtumayman 20-08-2012 79 37   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 05 - system hacking', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf166p hoangtumayman 20-08-2012 85 35   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 14 - sql injection', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf95p hoangtumayman 20-08-2012 71 33   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 12 - hacking webservers', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf73p hoangtumayman 20-08-2012 57 30   Download

 • I was planning to write a detail article on the basis of ethical hacking and penetration testing that cover the methodology, reporting and other things but some of my friend has shared this wonderful presentation that covers each and everything about ethical hacking and the process. Below is the presentation that covers the beginning of ethical hacking and it will let you know the procedure of hacking and penetration testing.

  pdf57p hoangtumayman 20-08-2012 75 28   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 09 - social engineering', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf75p hoangtumayman 20-08-2012 51 27   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 16 - evading ids, firewalls, and honeypots', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf96p hoangtumayman 20-08-2012 68 26   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 06 - troajns and backdoors', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf99p hoangtumayman 20-08-2012 53 25   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 11 - session hijacking', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf64p hoangtumayman 20-08-2012 70 25   Download

 • Before jumping into Ethical hacking and hacking tips and tricks, it is direly needed to know what is ethical hacking all about and why do you need this and where you need this? You must know such aspects before you put yourselves into ethical hacking. Just assume that you are in need of accessing your own security parameters of your system, to fix several issues related to it. If you do this, it’s also a kind of ethical hacking because all you want to do is to ensure your own safety and security of your information systems no matter...

  pdf84p hoangtumayman 20-08-2012 62 24   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 10 - denial of service', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf65p hoangtumayman 20-08-2012 47 23   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 04 - enumeration', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p hoangtumayman 20-08-2012 47 22   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 07 - viruses and worms', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf82p hoangtumayman 20-08-2012 48 22   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 08 - sinffers', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf87p hoangtumayman 20-08-2012 40 20   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 17 - buffer overflow', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf58p hoangtumayman 20-08-2012 55 19   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 19 - penetration testing', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf74p hoangtumayman 20-08-2012 62 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản