Server manager console

Xem 1-20 trên 43 kết quả Server manager console
 • Việc tạo một mailbox bằng sử dụng Exchange Management Console: Thủ tục này là điểm khởi đầu của bài. Exchange Server 2007 cho phép quản trị viên tạo các đối tượng như Mailbox, Contact, Mail User và Distribution Group. Trong các bước dưới đây chúng ta sẽ xem xét cách tạo một đối tượng mailbox như thế nào: 1, Mở Exchange Management Console 2, Mở rộng Recipient Configuration 3, Kích chuột vào Mailbox 4, Trong cửa sổ Mailbox, kích chuột vào New Mailbox... (Down về bản đẹp)...

  pdf38p minhqui710 10-09-2010 204 121   Download

 • If your organization plans to move to a cloud infrastructure from a LAN or WAN, this book shows you how to do it efficiently with Windows Server 2012. Experienced Windows administrators will learn how to deploy, configure, and manage the server’s expanded capabilities and features step-by-step, using clear examples and numerous screen shots. You’ll also discover how to integrate employees’ private mobile devices into your corporate network.

  pdf258p hoa_can 26-01-2013 69 24   Download

 • Microsoft Exchange Server 2010 đem đến nhiều công nghệ, đặc điểm, và dịch vụ mới cho dòng sản phẩm Exchange Server.

  pdf12p thanhtung_hk 05-11-2010 175 90   Download

 • To perform remote administration of ISA Server 2004 firewalls using the management console, the management workstation must be added to the Enterprise Remote Management Computers (to manage all firewalls in the enterprise)

  pdf8p chutieuchuathieulam 23-07-2010 102 44   Download

 • When you take your first look at Windows Server 2008, you'll find that many of the traditional tools that graced Server 2003 are still around: the Computer Management console; the System Information utility; the Services console; and so forth. Administrative Tools are still in a Start menu folder named "Administrative Tools," and you can start feeling fairly comfortable with the GUI if you have background with prior versions of Windows.

  pdf10p huyhoang 06-08-2009 144 32   Download

 • Publish SMTP, POP3, OWA... Tại máy Exchange Server (PC02) do mặc định Exchange đã tắt các dịch vụ POP3 và IMAP4 rồi (Xem lại bài Internel Protocol trong Exchange Server) nên ta phải vào Services bật các dịch vụ này lên. Tiếp đến bạn vào Exchange Management Console chọn Server Configuration - Hub Transport để cấu hình SMTP chứng thực theo cơ chế Basic Tiếp theo ta phải cấu hình Service POP3 ở chế độ PlainText bằng cách chạy Exchange Power Shell nhập lệnh Set-PopSettings -LoginType PlainTextLogin ...

  pdf12p bantoisg 09-12-2009 93 31   Download

 • Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một số tính năng mới có trong Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1), cụ thể là về giao diện quản lý Clustered Continuous Replication (CCR) cluster có trong Exchange Management Console (EMC).

  pdf23p nhan321 23-10-2009 75 30   Download

 • Publish SMTP, POP3, OWA... Tại máy Exchange Server (PC02) do mặc định Exchange đã tắt các dịch vụ POP3 và IMAP4 rồi (Xem lại bài Internel Protocol trong Exchange Server) nên ta phải vào Services bật các dịch vụ này lên. Tiếp đến bạn vào Exchange Management Console chọn Server Configuration - Hub Transport để cấu hình SMTP chứng thực theo cơ chế Basic. Tiếp theo ta phải cấu hình Service POP3 ở chế độ PlainText bằng cách chạy Exchange Power Shell nhập lệnh Set-PopSettings -LoginType PlainTextLogin. ...

  pdf12p thanhtung_hk 05-11-2010 70 28   Download

 • Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo Resource Mailboxes bằng Exchange Management Console và Exchange Management Shell, cách chuyển Regular Mailbox vào Resource Mailbox và cuối cùng là nhận ra sự khác nhau giữa Resource Mailbox và Regular Mailbox.

  pdf12p nhan321 23-10-2009 85 30   Download

 • Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo Resource Mailboxes bằng Exchange Management Console và Exchange Management Shell, cách chuyển Regular Mailbox vào Resource Mailbox và cuối cùng là nhận ra sự khác nhau giữa Resource Mailbox và Regular Mailbox. Tạo Resource Mailboxes bằng sử dụng Exchange Management Console Exchange Server 2007 cho phép quản trị viên tạo các đối tượng như Mailbox, Contacts, Mail User và Distribution Groups....

  pdf22p ken333 28-06-2012 70 17   Download

 • Service Pack 1 Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1) giới thiệu rất nhiều tính năng GUI mới đối với giao diện người dùng (UI) của Exchange Management Console. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu tính năng UI rất hữu dụng mới khác có trong Exchange 2007 SP1, tính năng Export List. Tính năng Export List cho phép chúng ta có thể export các danh sách từ panel kết quả (Result) và Work trong Exchange Management Console, Public Folder Management Console, Details Templates Editor và Queue Viewer.

  pdf5p daohuongthon 21-01-2010 89 15   Download

 • Tiến hành các bước sau để tạo VPN clients Access Rule: 1. Trongn Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 management console, mở rộng server name và click Firewall Policy node. Right click Firewall Policy node, chọn New và click Access Rule. 2. Trong Welcome to the New Access Rule Wizard page, đặt tên cho rule trong Access Rule name text box. Trong vd này, chúng ta sẽ đặt tên cho rule là VPN Client to Internal. Click Next.

  pdf23p myngoc4 15-09-2011 51 15   Download

 • Manage a Windows Server 2003 system using MMC. Access a remote computer using an MMC console...

  pdf23p jackytran77 05-05-2011 54 10   Download

 • Thêm Thánh Thánh phải được thêm vào các máy chủ VMM để quản lý chúng từ Quản trị viên VMM console. Phần này mô tả làm thế nào để thêm máy chủ, các thành viên miền và chu vi các máy chủ nhóm làm việc, để các quản trị viên VMM console. Mở giao diện điều khiển bằng cách sử dụng Administrator VMM các shortcut trên desktop của Windows hoặc thông qua menu Start theo Microsoft System Center, Virtual Machine Manager 2008, Virtual Machine Manager Administrator Console...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 51 6   Download

 • 340 11 Using Vir tual Machine Manager 2008 for Provisioning NOTE The progress of the VM deployment can be monitored by selecting the VM in the self-service portal and clicking Properties in the Actions pane. Then click the Latest Job tab. Migrating a VM VMM provides the capability to move, or migrate, VMs quickly and easily between hosts. There are three ways this can be accomplished in VMM. The Migrate Virtual Machine Action The Migrate Virtual Machine Wizard enables the administrator to migrate a VM to another host using a VMM wizard, as follows: 1.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 43 6   Download

 • Quá trình bước theo các bước nêu ra ở đây sử dụng một công cụ được gọi là Group Policy Management Console (GPMC), mà rất nhiều đơn giản hóa cách mà Active Directory GPO được áp dụng. Nó rất cao nên để cài đặt công cụ này cho

  pdf59p myngoc8 15-10-2011 25 6   Download

 • Quản trị mạng - Exchange Server 2010 tiếp tục bổ sung nhiều tính năng quản lý mail mới cho doanh nghiệp. Phiên bản mới này tích hợp một loạt công cụ quản lý mail và giao tiếp như Archiving (lưu trữ), Compliance , High Availability, … Tuy nhiên, khi một nhóm công cụ mới xuất hiện thì chúng ta lại phải tính toán đến phương pháp quản lý chúng.

  pdf5p abcdef_46 05-11-2011 32 6   Download

 • 430 administration administration host servers, Administration console, 152-155 Hyper-V, 16, 18 virtual guest sessions, 31-34 Administration tool, 31 Terminal Services, 32-34 VMM tool, 32 Windows Server 2008, administering remotely, 155, 157-162 Administration button, Navigation pane, VMM (Virtual Machine Manager), 260 Administration console (Hyper-V), 152-155 launching, 152 MMC tool, 153-154 roles, administering, 297-298 Server Manager tool, 152-153 administration passwords, Server Core, changing, 121 Administration tool snapshot capabilities, 31, 38 virtual guest sessions, managing, 31 ...

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 56 5   Download

 • Lưu lại cấu hình console bằng cách chọn Console- Save . Xác định đường dẫn và tên file cho console của bạn . Để có thể dễ dàng truy cập bạn có thể lưu lại console trên Desktop của bạn . Nếu máy tính của bạn không có MMC đã được cấu hình thì cách nhanh nhất để truy cập đến Local Users and Groups là thông qua Computer Management . Kích phải chuột vào My Computer và chọn Manage từ trình đơn bật lên để mở cửa sổ Computer Management ...

  pdf6p zues09 08-07-2011 42 5   Download

 • Thuộc tính của MX record. VII.2.10 Theo dõi sự kiện log trong DNS. Khi quản trị dịch vụ DNS, việc ghi nhận và theo dõi sự kiện xảy ra cho dịch vụ DNS là rất quan trọng, thông qua đó ta có thể đưa ra một số giả pháp khác phục một khi có sự cố xảy ra,…Trong DNS management console cung cấp mục Event Viewer để cho ta có thể thực hiện điều này, trong phần này ta cần lưu ý một số biểu tượng như

  pdf5p phuoctam46 29-07-2011 40 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản