Setup wizard

Xem 1-19 trên 19 kết quả Setup wizard
 • Before beginning the process of upgrading your current Windows NT servers and Workstations to Windows 2000, it is important to take some time and understand the system requirements and upgrade process. Many System Administrators may be surprised to find that the system requirements for Windows 2000 exceed many of their current system configurations.

  pdf465p mylinh 12-08-2009 41 5   Download

 • Ebook "Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Visual C++.Net" được biên soạn ngắn gọn dễ hiểu, hướng dẫn chi tiết rõ ràng. Có nội dung gồm: lập trình với các điều khiển, lập trình dùng cơ sở dữ liệu Access 2003, lập trình dùng cơ sở dữ liệu SQL Server 2000, phân phối ứng dụng qua Setup Wizard.

  pdf381p muaxuan102 26-02-2013 247 135   Download

 • This module introduces the student to planning for installing and configuring Microsoft® SharePoint™ Portal Server 2001. After completing this module, students will be able to: Install SharePoint Portal Server by using the SharePoint Portal Server Setup Wizard and create a new workspace by using the New Workspace Wizard. Perform SharePoint Portal Server remote and unattended installations. Uninstall or repair SharePoint Portal Server. Install the client components of SharePoint Portal Server by using the Client Setup Wizard....

  pdf70p vuthuong 11-08-2009 251 103   Download

 • Chúng ta có thể kiểm tra bằng cách mở thùng máy để xem các thiết bị bên trong, có thể thông qua BIOS SETUP hoặc nhờ những tiện ích của hệ điều hành Windows... Một cách kiểm tra khác hữu hiệu hơn là dùng PC Wizard 2008

  doc2p ledung 13-03-2009 215 48   Download

 • Xampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) trên máy tính cá nhân (Localhost) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ như PHPmyadmin. Xampp được download và sử dụng miễn phí tại: http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html Cài đặt XAMPP     Chạy chương trình cài đặt XAMPP Installer, khi xuất hiện bảng chọn ngôn ngữ, chọn English và nhấn Ok. Khi xuất hiện bảng Welcome to the Xampp Setup Wizard, nhấn Next.

  pdf3p nkt_bibo49 25-02-2012 72 20   Download

 • Tiếp theo bạn cần kích hoạt dịch vụ Routing and Remote Access trên Windows Server 2003. Bạn nhấp chuột vào Start Programs Administrative Tools Routing and Remote Access, hộp thoại mở ra bạn nhấp phải chuột lên biểu tượng server của bạn, chọn Configure and Enable Routing and Remote Access. Chương trình sẽ xuất hiện hộp thoại Welcome to the Routing and Remote Access Server Setup Wizard.

  pdf5p phuoctam38 12-07-2011 51 12   Download

 • Sau đây là 4 bước chính trong quá trình cài đặt: • Chạy chương trình Setup, nếu bạn khởi động từ DOS hoặc từ Windows 9x, chương trình Setup sẽ chạy trên nền DOS, còn nếu khởi động từ Windows NT chương trình Setup sẽ chạy trên nền GUI (giao diện đồ họa). • Chạy Setup Wizard • Cài đặt môi trường mạng Windows 2000 Server • Nâng cấp từ một Server lên Domain Controller (nếu cần). Các bước sẽ được mô tả cụ thể trong các phần tiếp theo. ...

  pdf5p zues09 08-07-2011 45 10   Download

 • Welcome to Configuring Windows 2000 WITHOUT Active Directory, which quite simply aims to demonstrate how you can make the most of Windows 2000 out- side an Active Directory environment.Microsoft spent considerable time and money, and bet its future business, to update its already successful platforms of Windows NT 4.0 and Windows 98 to be today’s version of Windows 2000.

  pdf786p minhtuan 07-08-2009 85 7   Download

 • Get ready to experience the freedom and connectivity of your all-in-one mobile solution. Setting up your BlackBerry® device is easy. Simply verify that your SIM card and battery are inserted in your device, charge the battery, and complete the setup wizard. After you complete the setup wizard, take some time to explore the features on your device. This guide provides tips and instructions to help you learn the basics quickly.

  pdf44p documentshare 11-06-2012 45 7   Download

 • Cho Windows tự cài đặt mạng: Bước đầu tiên bạn phải kết nối các máy lại thành một mạng, các bước  trong Windows XP’s Network Setup Wizard sẽ giúp bạn một cách 

  doc2p nambk2009 01-03-2013 32 7   Download

 • After you have planned your installation and are ready to install the new operating system, you should take the time to perform some basic steps that will prepare your system for Setup. Additionally, if you are performing an upgrade, be sure to also review the release notes on the CD-ROM and ensure that you have disabled or removed any applications specified before running Setup. The following tasks should be performed before running Setup to ensure a smooth installation of Windows 2000: Perform backups.

  pdf20p longtuyenthon 26-01-2010 52 4   Download

 • Setting Up Profiles The first time Outlook runs, you're presented with a setup wizard to guide you through setting up your first account and profile. The first screen asks whether you want to configure Outlook to connect to a mail server.

  pdf6p chutieuchuathieulam 23-07-2010 62 4   Download

 • Tải về và cài đặt SDK 5. 6. Sau khi tải về hoàn tất, kích đúp vào file thực thi để bắt đầu cài đặt. Thực hiện theo các bước được trình bày bởi Setup Wizard. NET cho đến khi cài đặt hoàn tất. Tải về và cài đặt SDK Bây giờ bạn đã cài đặt codec, bạn cần phải cài đặt bộ phát triển phần mềm (SDK): 1. 2. 3. 4. 5.

  pdf17p meomap8 27-12-2011 35 4   Download

 • The setup wizard is designed to help you learn about navigation and typing, change options to personalize your BlackBerry® device, set up wireless and Bluetooth® connections and set up one or more email addresses. The setup wizard should appear automatically the first time that you turn on your device. . If the Welcome screen does not appear automatically, on the Home screen or in a folder, click the Setup Wizard icon. . Complete the instructions on the screen.

  pdf323p ptng13 16-05-2012 30 4   Download

 • To start installing Outpost Network Security, run the setup.exe file. The installation procedure is straightforward and similar to most Windows installers. Just follow the steps of the setup wizard and it will install all the required components on your computer: Agnitum Command Center, Client Configuration Editor, Agnitum Update Service, and Agnitum Publisher Service. The setup wizard will prompt you for the license key as well as port numbers to be used by the client computers to connect to the console.

  pdf5p khongmuonnghe 04-01-2013 38 4   Download

 • This module provides students with the knowledge and skills to create and deploy an image of a preinstallation or installation of Microsoft® Windows® 2000 Professional, which includes preparing a reference computer, creating an image by using a third-party disk imaging application, testing an image to ensure its integrity, and restoring an image on a new or existing computer. Additionally, students will learn how to automate the Mini-Setup wizard to finish an installation by providing unique configuration information to the computer....

  pdf36p vuthuong 10-08-2009 51 3   Download

 • Exchange 2007 Màn hình setup của Exchange Server 2K7 sau khi instal .Net,MMC 3.0 và MS Windows Powershell Lưu ý : Tuy trong chương trình không thông báo, nhưng bạn phải install chương trình Hotfix cho .Net Framework thì bạn mới có thể install Exchange Server 2007. Chạy file NDP20-KB926776-X86.exe và thực hiện theo wizard 6. Install Exchage Server 2007 : (Phiên bản 120 ngày) – Chạy file setup.exe Step 4 : Install Microsoft Exchange click lên.......... ...

  pdf9p yukogaru 28-07-2010 91 47   Download

 • This module provides students with the knowledge and skills to automate a Microsoft® Windows® 2000 Professional installation by using an answer file and a Uniqueness Database File (UDF). Students will learn how to create an answer file and a UDF by using the Setup Manager wizard, configure additional answer file settings, and perform an automated installation of Windows 2000 Professional.

  pdf48p vuthuong 10-08-2009 60 3   Download

 • This module provides students with an understanding of how to deploy Microsoft® Outlook® 2000 solutions, as well as how to test applications. At the end of this module, students will be able to distribute an application based on Outlook 2000 and Microsoft Exchange Server 5.5, use the Microsoft Office 2000 Developer Package and Deployment Wizard to create a Setup program, and test an installation.

  pdf30p vuthuong 10-08-2009 63 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản