Shafts

Xem 1-20 trên 227 kết quả Shafts
 • Tham khảo tài liệu 'lesson 14- the shaft system', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p vannghiamt07 08-07-2010 168 105   Download

 • Lecture 15: Mechanical elements – Shafts. The following will be discussed in this chapter: Common shaft loading mechanisms, shaft design characteristics, shaft design, how to connect elements to the shaft? Limits and fits, preferred fits in the basic-hole system,...

  pdf4p nomoney12 04-05-2017 4 2   Download

 • Tầm quan trọng của cân tâm (shaft alignment) .Là dân lắp đặt và bảo trì thiết bị động, một công việc cực kỳ quan trọng đó là : Cân chỉnh đồng tâm giữa trục của thiết bị dẫn động và được dẫn động (Gọi tắt là CÂN TÂM). Ví dụ như giữa trục motơ (dẫn động) và trục bơm (máy được dẫn động). Việc cân chỉnh phải theo các giá trị cho phép của nhà sản xuất.

  pdf9p tuanloc_muido 08-12-2012 167 59   Download

 • From File pull down menu, select Set Working Directory. Select Working Directory dialog box appears, and change to appropriate working directory (e.g. J:\ME-430\Shaft)

  pdf25p nguyenphuong_28 29-04-2010 131 50   Download

 • Ebook Engineer’s Handbook includes Joints, Shaft Generator, Bearings, Spring Generators, Transmission Mechanisms Generators and Calculators (Bevel Gears Generator, Worm Gears Generator, Roller Chains Component Generator,...).

  pdf452p sangnguyen_151090 01-08-2016 19 14   Download

 • Move gates to 10 percent open as measured at the scale on the servomotors and check to see if the gate position needle indicates 10 percent. If the gate position needle does not indicate 10 percent, move the eccentric adjustment in the restoring shaft bell crank to position it correctly (photograph 3). Move it toward the restoring shaft if there is over travel and away from the restoring shaft if there is under travel (figure 7). Move the gates to 90 percent, as measured at the servomotor scale, and check the gate position indicator needle. It may...

  pdf105p loixinloi 08-05-2013 35 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 3 part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 25 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 3 part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 32 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 1 part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 25 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 1 part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 26 9   Download

 • (BQ) Part 1 book "Mechanical engineering design" has contents: Introduction to mechanical engineering design, materials, load and stress analysis, failures resulting from static loading, shafts and shaft components, screws, fasteners, and the design of nonpermanent joints,... and other contents.

  pdf541p bautroibinhyen20 06-03-2017 18 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 1 part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 34 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 1 part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 32 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 2 part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 30 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 2 part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 29 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 3 part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 24 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 1 part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 35 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 1 part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 29 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 2 part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p louis18108 26-08-2011 20 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of shaft alignment episode 3 part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p louis18108 26-08-2011 28 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản