Sharepoint server 2010

Xem 1-20 trên 36 kết quả Sharepoint server 2010
 • SHAREPOINT IS ONE THE MOST SUCCESSFUL products in Microsoft’s history. It can be found in small businesses, universities, and Fortune 500 companies. SharePoint 2010, the latest release, contains many new areas for existing and new SharePoint server administrators and site administrators. This book will help you meet the new challenges SharePoint administrators face in their day to day deals with the product. Existing SharePoint administrators will fi nd there are a lot of changes in SharePoint 2010 with which they may not be very familiar.

  pdf0p hotmoingay 03-01-2013 43 8   Download

 • IN 2003 MICROSOFT RELEASED Windows SharePoint Services 2.0 and SharePoint Portal Server 2003, making their fi rst true move into enterprise content management (ECM). It may not be a stretch to say they also created an entirely new technology space: collaborative document management. Seven years later, Microsoft launched the fourth version of SharePoint Services, now known as SharePoint Foundation (MSF), and the new server product is now called Microsoft SharePoint Server (MSS).

  pdf0p hotmoingay 03-01-2013 30 6   Download

 • Deliver powerful search tools to your clients—using Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint. Led by three search experts, you’ll learn how to deliver advanced intranet search capabilities and build custom, search-driven applications for your business. Use your skills as a SharePoint architect or developer to configure and program this server for different search scenarios, based on real-world examples.

  pdf482p caucaphung 04-02-2013 28 4   Download

 • Giới thiệu cải tiến trong SQL server 2008: PowerPivot for SharePoint Tính năng này thêm hạ tầng và các dịch vụ chia sẻ cho việc tải, truy vấn và quản lý các bảng tính PowerPivot mà bạn publish lên hệ thống SharePoint Server 2010. Để tạo các bảng PowerPivot, bạn sử dụng tính năng PowerPivot for Excel. PowerPivot for Excel PowerPivot for Excel là một thành phần bổ trợ của Excel 2010, các bạn có thể tải và cài đặt trên cac máy trạm. (Down về file bản đẹp)...

  pdf21p minhqui710 10-09-2010 397 148   Download

 • SharePoint là một sản phẩm nền tảng cho việc trao đổi thông tin và làm việc cộng tác trong nội bộ doanh nghiệp và trên web. SharePoint là giải pháp kết nối và hỗ trợ người dùng chia sẻ thông tin tốt nhất, cho dù những thông tin đó nằm trong mạng lưới intranet, extranet của doanh nghiệp hay có thể chia sẻ ra bên ngoài internet cho cả khách hàng và đối tác.

  pdf105p darksumon 18-07-2012 414 128   Download

 • Lync là môṭ thương hiêụ mơí cuả Microsoft chuyên giaỉ quyêt́ baì toań liên quan đêń trao đôỉ thông tin và hôị hop̣ , cho pheṕ tić h hơp̣ viêc̣ trao đôỉ băǹ g gioṇ g nói, tin nhăń tưć thơì , hôị hop̣ co ́ hô ̃ trợ âm thanh và video, cho pheṕ chia sẻ maǹ hiǹ h và đăc̣ biêṭ là co ́ thê ̉ tić h hơp̣ chăṭ chẽ vơí cać ưń g duṇ g khać như Office, SharePoint Server và Exchange Server; ngoaì ra no ́ coǹ cho pheṕ kêt́ nôí với các chương trình Chat phô ...

  doc182p vantai_2010 15-05-2012 142 42   Download

 • Dịch vụ Appl cation Đó Sử dụng BCS BCS giải pháp là một cơ chế mạnh để tận dụng những dữ liệu bên ngoài, nhưng BCS kéo dài khả năng vượt ra ngoài cuộc thảo luận ở chương này. SharePoint Server 2010 sử dụng BCS là nền tảng cho SharePoint 2010 Tìm kiếm thu thập dữ liệu chức năng và máy tính xã hội của augmenting Hồ sơ

  pdf5p yukogaru5 27-09-2010 66 15   Download

 • PerformancePoint Services (PPS) là một trong những xây dựng trong các dịch vụ trong SharePoint Server 2010. PPS là một quản lý hiệu suất ứng dụng mà các cá nhân sử dụng để theo dõi và phân tích dữ liệu kinh doanh để giúp cải thiện hiệu quả và hiệu quả. Microsoft Business Intelligence (BI) là giải pháp dựa trên bằng cách sử dụng SharePoint PPS vào năm 2010, SQL Server, và các Platform Office

  pdf17p yukogaru5 27-09-2010 49 12   Download

 • SharePoint Server 2010 sử dụng một mô hình chứng thực mới gọi là yêu cầu dựa trên chứng thực (CBA). CBA là dựa trên khái niệm bản sắc và sử dụng các tiêu chuẩn mã nguồn mở và các giao thức để nó hoạt động với bất kỳ hệ thống nhận diện của công ty, không chỉ Active Directory và không chỉ dựa trên Windows hệ thống.

  pdf6p yukogaru5 27-09-2010 57 11   Download

 • Single-Server Farm cài đặt Cài đặt SharePoint Server 2010 theo hướng dẫn tại Chương 4 và sử dụng các thiết lập được mô tả trước đó cho Farm Server và cài đặt các tùy chọn hoàn thành. Trong hộp thoại thể hiện trong hình 19-3, rời khỏi hộp kiểm để tự động chạy PSConfig trống. Điều này sẽ hoãn chạy PSConfig; các quản trị viên có thể chọn để chạy nó sau này sau khi OWA được cài đặt

  pdf22p yukogaru5 27-09-2010 59 9   Download

 • Xuất bản InfoPath (Publish InfoPath) Publish qua Sharepoint Services/Sharepoint Server Tương tự như các Hính thức xuất bản của Email, công việc tiến hành xuất bản qua Sharepoint cũng được tiến hành tương tự bằng cách vào File-Publish-Sharepoint Server. Tiếp theo là điền thông tin địa chỉ của Sharepoint Server trong bảng thông báo

  pdf21p yukogaru2 22-08-2010 82 30   Download

 • Trang Layouts SharePoint Server đã cài đặt các tính năng cho phép xuất bản bao gồm một loại thương hiệu mà không có sẵn với SharePoint Team Foundation hoặc trang web: bố cục trang. Trang bố trí chủ yếu là các mẫu cho việc sắp xếp và tạo ra nội dung trang. Chúng cho phép tác giả để tạo ra các trang nội dung dựa trên quy định các mẫu.

  pdf7p yukogaru5 28-09-2010 86 18   Download

 • "Lync là một thương hiệu mới của Microsoft chuyên gia giải quyết bài toán liên quan đến trao đổi thông tin và hội họp, cho phép tích hợp việc trao đổi bằng giọng nói, tin nhắn tức thời, hội họp có hỗ trợ âm thanh và video, cho phép chia sẻ màn hình và đặc biệt là có thể tích hợp chặt chẽ với các ứng dụng khác như office, SharePoint Server và Exchange Server.

  pdf201p trinhvang 18-01-2013 65 15   Download

 • Tìm kiếm Server so với SharePoint Server Một câu hỏi rất phổ biến mà đầu tiên xuất hiện trong cuộc trò chuyện này là "Nếu tôi có SharePoint Server, tôi làm những gì có được bằng cách thêm các máy chủ tìm kiếm?" Câu trả lời là đơn giản: không có gì cả.

  pdf29p yukogaru5 27-09-2010 49 12   Download

 • sao lưu và khôi phục ứng dụng dịch vụ Các dịch vụ kiến trúc ứng dụng mới không chỉ cung cấp các kịch bản mới và hấp dẫn trước đây không thể theo thiết kế SSP Offi ce SharePoint Server 2007, nhưng cũng giới thiệu dịch vụ mới, một số với cơ sở dữ liệu liên quan, mà phải được xem xét khi lập kế hoạch tổng thể của bạn sao lưu và khôi phục lại các chiến lược.

  pdf8p yukogaru5 27-09-2010 36 10   Download

 • Quỹ SharePoint Server và SharePoint Tìm kiếm Tìm kiếm Server FAST Tìm kiếm Tất cả các chuông và còi của tìm kiếm Ai mà không cần tìm kiếm những ngày này? Trong những ngày đầu của các công cụ tìm kiếm Internet được, hoặc không rõ hoặc xem xét những điều kỳ lạ mà các chuyên viên máy tính (như các tác giả của cuốn sách này) sẽ sử dụng để fi thứ cốm mát những thông tin trên Internet.

  pdf8p yukogaru5 27-09-2010 53 10   Download

 • nhóm trang web Danh mục chính Phần này bao gồm các tùy chọn điều hướng có sẵn trong các trang web của nhóm. Chúng tôi là defi ning một trang web đội như bất kỳ bộ sưu tập trang web hoặc trang web không có cơ sở hạ tầng SharePoint Server Publishing năng trang web thu thập được kích hoạt, gọi là tính năng xuất bản trong bối cảnh của chương này

  pdf8p yukogaru5 27-09-2010 49 9   Download

 • One of the most popular software packages for businesses today is Microsoft SharePoint Server. Microsoft SharePoint Server is a very popular program for businesses, because it helps to improve business procedures without the demand of extensive training beforehand. The suite supports a large number of programs and is built to be an efficient content management platform for business use. It is also designed to streamline many unlike types of business applications, allowing the users to be more effective in their day to day operates.

  ppt32p nguoidanden 03-07-2013 31 2   Download

 • Dive into the business intelligence (BI) features in SharePoint 2010—and use the right combination of tools to deliver compelling solutions. This practical guide helps you explore several BI application services available in SharePoint 2010 and Microsoft SQL Server® 2008 R2. You’ll learn each technology with step-by-step instructions, and determine which ones work best in specific BI scenarios—whether you’re a SharePoint administrator, SQL Server developer, or business analyst

  pdf417p ken333 07-06-2012 182 53   Download

 • Pro SQL Server 2012 Practices is an anthology of high-end wisdom from a group of accomplished database administrators who are quietly but relentlessly pushing the performance and feature envelope of Microsoft SQL Server 2012. With an emphasis upon performance—but also branching into release management, auditing, and other issues—the book helps you deliver the most value for your company’s investment in Microsoft’s flagship database system

  pdf494p ringphone 02-05-2013 92 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản