intTypePromotion=1
ADSENSE

Sinh tổng hợp axit amin

Xem 1-20 trên 61 kết quả Sinh tổng hợp axit amin
 • . Các vi sinh vật tổng hợp protein và a xit amin - Tảo - Nấm men và vi khuẩn - Nấm mốc và xạ khuẩn 1.2. Quá trình dinh dươĩng ở tế bào vi sinh vật 1.3. Cơ chế sinh tổng hợp protein 1.4.Các yếu tố t6ổng hợp protein 2.1. Nguyên liệu và phương pháp xử lý 2.2.

  pdf66p tulip_12 12-01-2013 118 29   Download

 • Các vi sinh vật tổng hợp protein và a xit amin - Tảo - Nấm men và vi khuẩn - Nấm mốc và xạ khuẩn 1.2. Quá trình dinh dươĩng ở tế bào vi sinh vật 1.3. Cơ chế sinh tổng hợp protein 1.4.Các yếu tố t6ổng hợp protein

  pdf6p catrungchiengion 18-04-2011 116 21   Download

 • Một gen có mạch mã gốc với 15% Xytôzin so với số nucleôtit của mạch. Gen này tiến hành nhân đôi đã cần môi trường cung cấp 9000 nuclêôtit, trong đó có 2700 Adênin. Phân tử mARN sinh ra từ gen đó có 20% Adênin. Biết rằng số lần sao mã của các gen bằng nhau, phân tử prôtêin hoàn chỉnh được tổng hợp có số lượng axit amin nằm trong giới hạn 298 đến 498 và trong toàn bộ quá trình giải mã thì tổng số axit amin đã cấu trúc nên các phân tử prôtêin hoàn chỉnh là 498000 axit amin....

  doc4p linhhoa_0805 03-05-2010 232 60   Download

 • Nhằm phát triển vaccine có hiệu lực ổn định đối với virus dễ biến đổi như virus cúm A/H5N1, chúng tôi sử dụng công cụ tin sinh học để dự đoán các epitope bảo tồn từ các kháng nguyên của virus dùng làm vật liệu để phát triển vaccine đa giá phòng chủng virus cúm này. Với cách tiếp cận này, chúng tôi đã dự đoán được một epitope tế bào B là một peptide gồm 21 axít amin liên tục trên vùng bảo tồn của kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1. Để kiểm chứng tính sinh miễn dịch của epitope này, chúng tôi sử dụng kỹ thuật tái tổ hợp gen để tổng hợp trong tế bào E.

  pdf11p thorthor1234 24-05-2018 40 1   Download

 • Khả năng chống ăn mòn, chống ôxi hóa của nhiên liệu sinh học, dầu bảo quản quân sự trong quá trình sử dụng vẫn chưa đạt yêu cầu như mong muốn. Phụ gia imidazolin được tổng hợp từ axit béo và poly amin khi pha vào nhiên liệu có thể cải thiện các vấn đề này. Khảo sát với những nồng độ khác nhau của phụ gia imidazolin khi pha vào điêzen sinh học và dầu gốc SN150 cho kết quả chống ăn mòn và chống ôxi hóa rất tốt.

  pdf6p thithizone 16-07-2019 8 0   Download

 • 1. Sự giống nhau giữa hai quá trình nhân đôi ADN và phiên mã là: A. Trong một chu kì tế bào có thể thực hiện nhiều lần. B. Đều có sự xúc tác của enzim ADN pôlimeraza. C. Việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc bổ sung. D. Thực hiện trên toàn bộ phân tử ADN 2. Trong quá trình giải mã, khi ribôxôm tiến tới mã bộ 3 tiếp theo thì hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra? A. tARN mang axit amin đến ribôxôm tiếp xúc với bộ 3 mã sao qua bộ 3 đối mã. B. Chuỗi pôlipeptit hoàn thiện cấu...

  doc3p tit992 23-02-2011 657 126   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Hóa học lớp 12 bài tập phần 1 lý thuyết tổng hợp chương 3: amin – amino axit - protein để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf18p yenhoangbank321 10-09-2013 242 55   Download

 • Quá trình tách ẩm của bán thành phẩm vi sinh tổng hợp là một trong những công đoạn cuối cùng trong sản xuất các chất hoạt hoá sinh học. Chất lỏng canh trường chứa nấm men, vitamin, axit amin, enzim... có độ ẩm 30 ÷ 60% cần phải sấy. Trong các thiết bị sấy, chất lỏng canh trường bị khử nước đến 5 ÷ 12%. Sấy các sản phẩm thuộc lĩnh vực sản xuất bằng phương pháp vi sinh là quá trình phức tạp....

  pdf7p poseidon04 21-07-2011 114 35   Download

 • Cấu trúc của prôtêin a) Cấu trúc hoá học: - Là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố cơ bản C, H, O, N thường có thêm S va` đôi lúc có P. - Thuộc loại đại phân tử, phân tử lớn nhất dài 0,1 micromet, phân tử lượng có thể đạt tới 1,5 triệu đ.v.C. - Thuộc loại đa phân tử, đơn phân là các axit amin. - Có hơn 20 loại axit amin khác nhau tạo nên các prôtêin, mỗi axit amin có 3 thành phần: gốc cacbon (R), nhóm amin (-NH2) và nhóm cacbôxil (-COOH),...

  pdf7p cachuadam 26-05-2011 104 13   Download

 • Peptid là các phân tử được cấu tạo từ các phân tử nhỏ hơn gọi là các axit amin bằng liên kết peptid giữa các axit amin. So với phân tử protein các peptid có những khác biệt nhất định: (a) Protein chỉ được cấu tạo từ 20 axit amin khac nhau, trong khi đó peptid được cấu tạo từ 20 axit amin này của protein và các axit amin khác có thể có trong tự nhiên.

  pdf18p phalinh6 09-07-2011 60 7   Download

 • Bình đựng nước thịt và bình đựng nước đường để lâu ngày, khi mở nắp có mùi giống nhau không? Vì sao? Bình nước đường: có vị chua do VSV thiếu N, thừa C - lên men tạo Axit. Bình nước thịt: có mùi thối, do thừa N, thiếu C - khử amin tạo ra NH3 - Quá trình phân giải không phải lúc nào cũng có lợi.

  ppt27p tambq39 12-11-2013 176 6   Download

 • Là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố cơ bản C, H, O, N thường có thêm S va` đôi lúc có P. - Thuộc loại đại phân tử, phân tử lớn nhất dài 0,1 micromet, phân tử lượng có thể đạt tới 1,5 triệu đ.v.C. - Thuộc loại đa phân tử, đơn phân là các axit amin. - Có hơn 20 loại axit amin khác nhau tạo nên các prôtêin, mỗi axit amin có 3 thành phần: gốc cacbon (R), nhóm amin (-NH2) và nhóm cacbôxil (-COOH), chúng khác nhau bởi gốc R. Mỗi axit amin có...

  pdf2p augi11 12-01-2012 52 5   Download

 • Enzyme chất ức chế cụ thể Một số thuốc trừ sâu, chẳng hạn như thuốc diệt cỏ ức chế tổng hợp axit amin trong các nhà máy, rất chọn lọc giữa thực vật và động vật và rất mạnh. Các chất ức chế tổng hợp chitin được sử dụng như thuốc trừ sâu cũng rất chọn lọc, bởi vì chỉ có côn trùng và động vật giáp xác (và nấm) chitin. Thuốc diệt nấm đầu tiên được mô tả hiệu quả và có một mức độ cao của chọn lọc, nhưng có khả năng tạo ra các hiệu ứng ở động...

  pdf41p bengoan369 15-12-2011 47 4   Download

 • Trong bài báo gần đây tác giả tổng hợp một số amit, diamit của axit antranilic từ o-axetamidoantranilic với các amin thơm. Tiếp tục hướng nghiên cứu này, tạo ra các amit kiêu Ar-CO-NH-Ar* và tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính sinh học mới, trong công trình này tác giả thực hiện sự tổng hợp một số chất amit Ar-NH-CO-Ar** đi từ axit antranilic và các axit cacboxylic chứa vòng thơm khác nhau.

  pdf4p uocvong03 24-09-2015 48 2   Download

 • Cấu trúc dị vòng pirolizin còn tương đối mới mẻ trong hóa trị liệu, với thí dụ điển hình là Mitomycin, một kháng sinh ung thư đang được sử dụng. Đi theo hướng tổng hợp các dẫn xuất vòng pirolizin hướng kháng ung thư, kết hợp với nhân indan và dị vòng xiclopenta(b) thiophen đã được nghiên cứu trước đây, tác giả tiến hành thay thế nhóm amin của nguyên liệu axit 3-amino-3-arylpropanoic, indanon và xiclopenta(b)thiophenon bằng nhân pyrrol theo phản ứng Clauson Kaas tạo tiền đề cho phản ứng đóng vòng tạp dẫn xuất pyrrolizin.

  pdf5p uocvong04 24-09-2015 30 2   Download

 • Axit a-aminophotphonic và các dẫn xuất (trong đó có các a-aminophotphonat) là một lớp các hợp chất cơ photpho quan trọng và đang tiếp tục thu hút nhiều sự quan tâm nghiên cứu do chúng có những tính chất hóa sinh quý báu. Trong công trình này, tác giả nghiên cứu tổng hợp một số a-aminophotphonat đi từ amin ban đầu là 2-amino-5-etyl-1,3,4-thiadiazol cộng hợp với các andehit thơm và dietyl photphit trong điều kiện không có dung môi và sử dụng TiO2 làm xúc tác. Phản ứng được đun cách thủy ở nhiệt độ 80 - 90°C.

  pdf4p uocvong04 24-09-2015 33 2   Download

 • Mời các bạn học sinh tham khảo Đề KSCĐ lần 1 môn Sinh học lớp 12 năm 2018-2019 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 298 tài liệu tổng hợp nhiều đề thi khác nhau nhằm giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng giải đề. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt được điểm số như mong muốn!

  pdf4p phongphong000 04-12-2018 11 0   Download

 • Mục đích cơ bản của luận án này là tạo được chủng Escherichia coli tái tổ hợp sinh tổng hợp gelatinase có nguồn gốc từ Enterococcus faecalis và ứng dụng gelatinase tái tổ hợp thủy phân gelatin da cá Tra thành chế phẩm axít amin bổ sung vào thức ăn cho cá Mú chấm đen giai đoạn ương giống có hiệu quả.

  pdf163p phongtitriet000 08-08-2019 6 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm tạo được chủng Escherichia coli tái tổ hợp sinh tổng hợp gelatinase có nguồn gốc từ Enterococcus faecalis và ứng dụng gelatinase tái tổ hợp thủy phân gelatin da cá Tra thành chế phẩm axít amin bổ sung vào thức ăn cho cá Mú chấm đen giai đoạn ương giống có hiệu quả.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 12 1   Download

 • Amino axit hay axit amin là một loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà trong phân tử có chứa cả nhóm chức amin (nhóm amino, −NH2) lẫn nhóm chức axit (nhóm cacboxyl, −COOH) XV.2. Công thức tổng quát (H2N)nR(COOH)n’ n, n’ ≥ 1 R: gốc hiđrocacbon hóa trị (n + n’) n, n’ ≥ 1 x≥1 y + n + n’ ≤ 2x + 2 ( n ≥ 1)

  pdf10p nhantaivn 18-06-2010 176 83   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sinh tổng hợp axit amin
p_strCode=sinhtonghopaxitamin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2