Snap-ins

Xem 1-3 trên 3 kết quả Snap-ins
  • MMCMicrosoft Management Console : Là một giao diện dùng chung để thực hiện việc quản trị các dịch vụ. MMC có thể chứa một hoặc nhiều Snapin, Mỗi snapin này dùng để quản trị một dịch vụ nhất định và có thể thêm hoặc bớt tuỳ theo nhu cầu.

    ppt21p yenquy 03-10-2010 250 91   Download

  • Providing you with the programmer?s approach to understanding Windows PowerShell, this book introduces the concepts, components, and development techniques for building software packages that leverage the power of PowerShell. The author team of PowerShell experts shows you how PowerShell makes writing code easy by providing a runtime engine with its own parser, plus you?ll discover that with PowerShell, all of the .NET Framework objects become accessible via scripting, making PowerShell a very powerful addition to your toolbox and a popular choice for future development....

    pdf50p ken333 14-06-2012 104 34   Download

  • Cho phép người sử dụng có thể truy cập vào một vùng duy nhất trong cây Console đã được safe lại và họ không thể tạo ra một cửa sổ mới. Adding Snap-ins (Thêm và một trình liên kết) Để thêm một trình liên kết vào MMC và lưu Console của bạn bạn làm theo các bước sau: 1. Từ màn hình chính của Console chọn Console Add/Remove Snapin để mở hộp thoại Add/Remove Sanp-in. 2. Nhấp chuột vào nút Add để mở hộp thoại Add Standalone Snap-in. ...

    pdf6p zues09 08-07-2011 36 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản