intTypePromotion=1
ADSENSE

Số hạng độ dốc

Xem 1-20 trên 4001 kết quả Số hạng độ dốc
 • Với các ưu điểm của dịch vụ web so với ứng dụng truyền thống trong việc giải quyết các vấn đề như độc lập nền tảng, khả năng tái sử dụng, dễ triển khai,… số lượng dịch vụ web ngày càng tăng. Thay vì phải phát triển một phần mềm mới cho yêu cầu công việc, người dùng có thể sử dụng các dịch vụ web phù hợp sẵn có. Nghiên cứu trong bài viết này cung cấp một hướng đi mới, đó là sử dụng phương pháp viết lại số hạng để tự động hóa việc tổ hợp các dịch vụ web.

  pdf11p viindranooyi 04-05-2022 32 7   Download

 • Bài viết giới thiệu về Trung tâm Thông tin – Thư viện, Học viện Ngân hàng và công tác nghiên cứu hành vi người dùng tin từ đó đề ra kế hoạch hoạt động và chiến lược phát triển bền vững đến năm 2023.

  pdf10p vithales 20-04-2022 4 0   Download

 • Luận văn sẽ tập trung là rõ một số vấn đề lý luận về quản trị NHTMCP và thành viên HĐQT độc lập; phân tích các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng quy định về thành viên HĐQT độc lập trong các NHTMCP. Qua đó, đưa ra những đánh giá và đề xuất những giải pháp hoàn thiện quy chế pháp lý của thành viên HĐQT độc lập và nâng cao hiệu quả áp dụng trong các NHTMCP ở Việt Nam hiện nay.

  pdf103p badbuddy08 25-03-2022 5 0   Download

 • Biên bản kiểm tra chất lượng hàng hoá vật tư thiết bị nhập kho là văn bản do kế toán, thủ kho, và những người có liên quan lập ra nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có ở kho của công ty, doanh nghiệp tại thời điểm kiểm kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc1p kunhamchoi94 26-03-2022 8 4   Download

 • Quyết định số 59/2022/QĐ-NHNN ban hành về mức lãi suất cho vay thực hiện Chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 1500/2021/QĐ-NHNN ban hành quy chế về Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014. Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

  doc41p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn của công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 9 0   Download

 • Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc phê duyệt nội dung các Công hàm trao đổi giữa Việt Nam và Hàn Quốc về sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục 3-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 46/2022/QĐ-TTg ban hành về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương” (Dự án) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc3p hoalanvender 31-01-2022 14 0   Download

 • Quyết định số 1402/2021/QĐ-TTg ban hành về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng” (Dự án) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 1605/2021/QĐ-TTg ban hành về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Dự án thành phần thành phố Bến Tre, vay vốn Ngân hàng Thế giới. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 1995/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” (Dự án) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc3p hoalanvender 31-01-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 2139/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, do ngân hàng thế giới tài trợ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc3p hoalanvender 31-01-2022 3 0   Download

 • Nghị định 13/2022/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật đo lường. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc8p hoaquynh70 28-01-2022 0 0   Download

 • Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ban hành về việc về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với ngân hàng phát triển Việt Nam. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc25p hoaquynh70 28-01-2022 0 0   Download

 • Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

  doc58p hoaquynh70 28-01-2022 0 0   Download

 • Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm là khảo sát việc giáo dục âm nhạc cho trẻ trong đời sống hằng ngày của trẻ ở trường mầm non từ đó tìm biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong đời sống hằng ngày đối với trẻ ở trường Mầm non.

  doc33p tomjerry007 18-01-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài là cung cấp cho độc giả một nghiên cứu sâu sắc các vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa qua SGDHH theo quy định của pháp luật Việt Nam; qua đó chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế còn tồn tại và đề xuất những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

  pdf108p badbuddy02 24-01-2022 5 1   Download

 • Trên cơ sở tổng hợp, phân tích các phương pháp đánh giá đa tiêu chí đã được sử dụng trong và ngoài nước, bài báo đề xuất kết hợp phương pháp phân tích đa tiêu chí AHP và TOPSIS xác định mức độ cần ưu tiên bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước nhằm khắc phục những hạn chế của hai phương pháp này nếu sử dụng độc lập. Phương pháp này đã được áp dụng thử nghiệm xếp hạng mức độ ưu tiên cho một số hệ sinh thái đất ngập nước tiêu biểu vùng Đồng Tháp Mười.

  pdf7p thebadguys 15-01-2022 5 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích tác động của cạnh tranh đến mức độ ổn định tài chính của 31 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2018. Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng chỉ số Lerner để đo lường năng lực cạnh tranh, chỉ số Zscore để ước lượng mức độ ổn định tài chính ngân hàng và các yếu tố tác động (biến độc lập) được chọn lọc dựa vào khung phân tích CAMELS (IMF).

  pdf14p vielonmusk 21-01-2022 18 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Số hạng độ dốc
p_strCode=sohangdodoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2