Số mol phân tử

Xem 1-20 trên 126 kết quả Số mol phân tử
 • Trong bài toán này cần lưu ý các điểm sau: Khi đốt cháy a mol hợp chất hữu cơ A: CO2 sinh ra được hấp thụ bởi các oxyd base hay base mạnh bất kỳ (NaOH, CaO, Ba(OH)2, Ca(OH)2...) từ đó suy ra số mol CO2 (chú ý bài toán tăng giảm khối lượng hay bài toán quy về 100) H2O được hấp thụ bởi các chất hút nước như H2SO4 đặc, CaCl2 khan, P2O5... từ đó suy ra số mol H2O.

  pdf30p hoacat2009 25-08-2013 193 49   Download

 • Ôn lại những quan điểm cơ bản của thuyết động học phân tử. - Biết được cỡ kích thước và khối lượng của phân tử. - Hiểu lượng chất là một đại lượng vật lý cơ bản có đơn vị là mol; hiểu định nghĩa mol, phân tử gam, nguyên tử gam và số Avôgađrô. II/ CHUẨN BỊ : 1. Tài liệu tham khảo : Sách giáo viên, sách giáo khoa 2. Phương tiện, đồ dùng dạy học: - ảnh chụp phân tử một số chất. ...

  pdf5p zing1209 19-12-2010 65 7   Download

 • Chuyên đề : HỢP CHẤT CỦA NITƠ Câu 1. Cho 0,9 mol Cu vào 400 ml dung dịch hổn hợp H2SO4 1 M và NaNO3 1M, số mol NO thoát ra là: A. 0.2 B. 0.4 C. 0.6 D. 0.8 Câu 2. Cho dung dịch NH3 đến dư lần lượt vào các dung dịch FeCl2, CuCl2, BaCl2, AlCl3 , số kết tủa thu được là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 3. Cho các chất Cu, FeSO4, Na2SO3, FeCl3, số chất tác dụng được với dung dịch chứa hỗn hợp NaNO3 và HCl là: A. 1 B. 2...

  pdf5p abcdef_50 16-11-2011 100 6   Download

 • Polyetylen glycol diacrylat (PEGDA) đã được tổng hợp từ PEG400 và acryloyl clorua. Cấu trúc phân tử của PEGDA lần đầu tiên được xác định bằng khối phổ cho thấy hầu hết các phân tử PEGDA đều có hai nhóm acrylat ở hai đầu mạch. Cấu trúc này còn được xác định bằng phổ NMR, IR. Điều kiện của phản ứng tổng hợp PEGDA cũng đã được tối ưu: dung môi tốt nhất là THF, tỷ lệ số mol acryloyl clorua / PEG bằng 3 và thời gian là 1 ngày.

  pdf10p loki1234 24-05-2018 3 0   Download

 • Học xong chương 1 sinh viên biết và hiểu: - Các khái niệm cơ bản: Chất, nguyên tử, nguyên tố, phân tử, khối lượng nguyên tử, khối lượng phân tử, khối lượng mol, đương lượng... - Hệ đơn vị. - Một số định luật cơ bản của hoá học. - Một số phương pháp xác định khối lượng phân tử và khối lượng nguyên tử.

  pdf275p nhimhoangkim 04-09-2010 614 130   Download

 • (n là số mol ion hay nguyên tử Hydro, số ion hóa trị 1, số electron được cung cấp hay kết hợp với 1 mol chất. Một số tài liệu còn gọi n là hệ số đương lượng và có thể ký hiệu bằng chữ z) C (%).d .10 (M là khối lượng phân tử của chất) M (d là khối lượng riêng của dung dịch có nồng độ %) CN  C (%).d .10 (Đ là khối lượng đương lượng (đương lượng gam) của chất)

  pdf9p zues05 23-06-2011 308 92   Download

 • Cấu trúc phân tử của êtanol Tổng quan Danh pháp IUPAC Tên khác Êtanol Rượu êtylic cồn hyđrôxyêtan C2H5OH hay C2H6O Công thức phân tử Phân tử gam 46,07 g/mol Biểu hiện Chất lỏng trong suốt Số CAS [64-17-5] Thuộc tínTỷ trọng và pha 0,789 g/cm3, lỏng Độ hòa Trộn lẫn hoàn toàn tan trong nước

  pdf110p heoxinhkute8 30-11-2010 223 81   Download

 • Những kết quả phân tích định lượng được diễn tả bằng những đại lượng tương đối như phần trăm, phần nghìn, phần triệu hoặc phần tỷ chất cần xác định trong mẫu, lượng gam các chất trong một mililit hoặc một lít dung dịch mẫu; lượng gam chất trong một tấn mẫu hoặc mol phần của cấu tử cần xác định trong mẫu.

  pdf337p kydabk 12-11-2010 201 77   Download

 • Bài số 4 : HIĐROCACBON KHÔNG NO 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol. Hỏi có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm có cùng công thức phân tử C5H8Br2 ? A. 1 2. B. 2 C. 3 D. 4 Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl ? A. CH2 = C = CH-CH3 C. CH2-CH-CH2 -CH = CH2 B. CH2 = CH-CH = CH2 D. CH2 = CH - CH = CH -...

  pdf4p dinhtrang1189 27-12-2011 220 69   Download

 • Dạng 1: Nguyên tử - Phân tử 1. Tính khối lượng phân tử của chất khí, biết rằng 800ml khí đo ở 170 và 780mmHg có khối lượng 2 g. 2. Hãy xác định: a/ Trong 280 gam sắt có bao nhiêu nguyên tử sắt ? Khối lượng của một nguyên tử sắt là bao nhiêu gam? b/ Có bao nhiêu mol phân tử nitơ trong 280g nitơ? Ở đktc, lượng nitơ trên chiếm thể tích là bao nhiêu lít? 3. Trong 1 lit nước có bao nhiêu mol nước ? Bao nhiêu phân tử nước? Bao nhiêu nguyên tử...

  pdf23p ktct_1669 03-05-2012 216 59   Download

 • Kiến thức Sau khi học chương này sinh viên cần nắm được: - Các khái niệm hoá học cơ bản: chất, đơn chất, hợp chất, nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối, mol phân tử, mol nguyên tử - Hệ đơn vị. - Một số định luật cơ bản của hoá học: định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, định luật thành phần không đổi, định luật Avogađro.. - Công thức hoá học, phương trình hoá học…...

  doc8p quang3009 23-04-2011 332 53   Download

 • Kiến thức: - Có khái niệm về chất; hiểu rõ ràng và chính xác khái niệm số mol, số Avogadro, có thể tính toán ra một số hệ quả trực tiếp. - Nắm được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử về chất khí và sơ lược về chất lỏng và chất rắn. 2. Kỹ năng: - Biết tính toán một số đại lượng của chất khí: số mol, số phân tử, khối lượng,… - Giải thích được các tính chất của chất khí. ...

  pdf7p vnexpress1209 19-12-2010 210 39   Download

 • Có khái niệm về chất; hiểu rõ ràng và chính xác khái niệm số mol, số Avogadro, có thể tính toán ra một số hệ quả trực tiếp. - Nắm được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử về chất khí và sơ lược về chất lỏng và chất rắn. 2. Kỹ năng: - Biết tính toán một số đại lượng của chất khí: số mol, số phân tử, khối lượng,… - Giải thích được các tính chất của chất khí. ...

  pdf8p abcdef_51 18-11-2011 222 36   Download

 • Bài 1. Cho x mol N2 và y mol H2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 1:4 vào bình kín.Sau một thời gian phản ứng thấy có 8 mol NH3 được tạo thành. Biết hiệu suất của phản ứng là 80%. Tìm

  doc1p hye_ah 01-03-2013 126 36   Download

 • Bài 1: Cho 17,7 gam hỗn hợp kẽm và magiê tác dụng hết với dung dịch axit HCl 0.1M thu được 0,6 gam khí và dung dịch X.a) Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng? 2HCl - H20,6(mol) 0,3 (mol)Khối lượng muối khan = mhhKL + mCl = 17,7 + 0,6*35,5 = 39(gam)

  pdf4p abcdef_50 16-11-2011 258 34   Download

 • Kiển thức - Có khái niệm về chất; hiểu rõ ràng và chính xác khái niệm mol, số Avôgđrô; có thể tính toán ra một số hệ quả trực tiểp. - Nắm được thuyểt động học phân tử về chất khí và một phần về chất lỏng và chất rắn. 2. Kỹ năng - Biểt tính toán một số đại lượng của chất khí: số mol, số phân tử, khối lượng. - Giải thích tính chất của chất khí.

  pdf6p zing1209 19-12-2010 225 33   Download

 • Kiến thức: - Có khái niệm về chất; hiểu rõ ràng và chính xác khái niệm số mol, số Avogadro, có thể tính toán ra một số hệ quả trực tiếp. - Nắm được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử về chất khí và sơ lược về chất lỏng và chất rắn.

  pdf8p traxanh0123 21-09-2011 272 32   Download

 • Định luật Avôgađrô 1. Nội dung: ở cùng một điều kiện (nhiệt độ và áp suất) những thể tích bằng nhau của mọi chất khí đều chứa số phân tử khí bằng nhau. 2. Hệ quả: a) Thể tích mol phân tử. ở cùng điều kiện (T, P), 1 mol của mọi chất khí đều chiếm thể tích bằng nhau. Đặc biệt, ở điều kiện tiêu chuẩn (T = 273K, P = 1atm = 760 mmHg) 1 mol khí bất kỳ chiếm thể tích 22,4 l. Thể tích này được gọi là thể tích mol ở đktc. ...

  pdf5p chocopielaorion 03-04-2011 183 30   Download

 • Phương pháp 5 SỬ DỤNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG B ÌNH Đây là một trong một số phương pháp hiện đại nhất cho phép giải nhanh chóng v à đơn giản nhiều bài toán hóa học và hỗn hợp các chất rắn, lỏng cũng nh ư khí. Nguyên tắc của phương pháp như sau: Khối lượng phân tử trung bình (KLPTTB) (kí hiệu M ) cũng như khối lượng nguyên tử trung bình (KLNTTB) chính là khối lượng của một mol hỗn hợp, nên nó được tính theo công thức:...

  pdf10p abcdef_50 16-11-2011 81 27   Download

 • Bài Mol là tài liệu tham khảo giúp học sinh biết được mol là gì ? Khối lượng mol là gì ? Thể tích mol chất khí là gì ?. Kỹ năng xác định được khối lượng mol chất, mol chất khi biết số phân tử và ngược lại.

  doc5p phanan_80 27-03-2014 252 24   Download

Đồng bộ tài khoản