intTypePromotion=1
ADSENSE

Sổ tay tra cứu transistor

Xem 1-1 trên 1 kết quả Sổ tay tra cứu transistor
  • 2N4001-MBR Transistor au Silicium NPN 100V 1A 15W 40MHZ 2N4030 Prendre comme équivalent le : 2N4033 2N4031 Prendre comme équivalent le : 2N4033 2N4032 Prendre comme équivalent le : 2N4033 2N4033 Transistor au Silicium PNP 80V 1A 0.8W 150MHz 2N4036-MBR Transistor au Silicium PNP 90V 1A 1W 60MHz 2N4037 Prendre comme équivalent le : BC161-16-MBR 2N4072 Prendre comme équivalent le : 2N3904-MBR 2N409 Transistor au Germanium PNP 13V 15mA 80mW 6.8MHz

    pdf79p longmontran 15-01-2010 1850 357   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sổ tay tra cứu transistor
p_strCode=sotaytracuutransistor

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2