intTypePromotion=1
ADSENSE

Số từ chỉ số lượng

Xem 1-20 trên 6474 kết quả Số từ chỉ số lượng
 • CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG (Phần 6) IV.-CHẤT LƯỢNG TỐI ƯU CỦA SẢN PHẨM Việc cải tiến chất lượng đòi hỏi đầu tư thêm và như thế giá thành sản phẩm sẽ tăng lên. Vậy nên cải tiến chất lượng đến mức nào để thỏa mãn nhu cầu nhưng vẫn đảm bảo doanh lợi cho doanh nghiệp. Thông thường, người ta cho rằng, nếu chi phí để nâng cao chất lượng nhỏ hơn lợi nhuận đạt được nhờ cải tiến chất lượng thì việc đầu tư nầy mới có hiệu quả. - Chất lượng tăng từ Q1 đến Q2 thì chi phí...

  pdf6p kim_ha_nul 09-09-2010 346 77   Download

 • Chỉ số xung lượng đo tốc độ thay đổi của giá đóng cửa. Nó được sử dụng để nhận diện mức suy yếu của xu thế và các điểm đảo chiều.

  pdf4p trinhnk 22-07-2010 183 31   Download

 • Sổ theo dõi chất lượng giáo dục (dành cho giáo viên bộ môn) để theo dõi kết quả môn học của học sinh mà giáo viên đó đảm nhận dạy trong suốt năm học từ quá trình theo dõi thường xuyên, hằng tháng. Cuốn sổ này với hi vọng giúp các giáo viên tiện lợi hơn trong công tác giảng dạy, mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  pdf33p sutihana 10-12-2016 294 22   Download

 • Bài giảng "Cơ sở tự động - Chương 5: Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: các tiêu chuẩn chất lượng, sai số xác lập, đáp ứng quá độ, các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ, quan hệ giữa chất lượng trong miền tần số và chất lượng trong miền thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf42p doinhugiobay_17 04-03-2016 79 9   Download

 • Bài giảng "Cơ sở tự động - Chương 6: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng của hệ thống, thiết kế hệ thống dùng phương pháp QĐNS,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf93p doinhugiobay_17 04-03-2016 64 9   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 29/2019 trình bày các nội dung chính sau: Đầu tư vào năng lượng tái tạo có thể tạo ra tới 465.000 việc làm mới ở Việt Nam, dự án điện gió mới phải đấu nối với hệ thống điện, Kết hợp năng lượng mặt trời trong sản xuất nông nghiệp, PV Power là doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2019,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf33p vinatri2711 03-03-2020 25 5   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 12/2017 trình bày các nội dung chính sau: LiOA: Nâng cao nhận thức cộng đồng về NLTT và tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế sử dụng năng lượng bền vững, đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ từ nhiệt điện than giảm ô nhiễm môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf33p vinatri2711 03-03-2020 13 3   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 21/2018 trình bày các nội dung chính sau: Báo chí cách mạng Việt Nam - Truyền thống vẻ vang, đồng hành cùng dân tộc, Việt Nam thực hiện nhiều cơ chế khuyến khích đầu tư năng lượng tái tạo, đầu tư vào điện tái tạo tăng gấp đôi so với năng lượng hóa thạch, xu hướng năng lượng mặt trời tại các khu đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf33p vinatri2711 03-03-2020 24 3   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 4+5/2017 trình bày các nội dung chính sau: PetroVietNam phát triển theo trục tam giác chiến lược, LiOA luôn tạo ra những sản phẩm có ưu thế khác biệt, lưới điện Hà Nội xây dựng đáp ứng thị trường điện cạnh tranh, Trung Quốc gia tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf42p vinatri2711 03-03-2020 20 2   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 6/2017 trình bày các nội dung chính sau: Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam, phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam: Cần thêm động lực từ cơ chế chính sách, nhiều rào cản phát triển điện mặt trời, lắp đặt thành công Rotor: Tổ máy phát điện dự án nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf30p vinatri2711 03-03-2020 23 2   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 8/2017 trình bày các nội dung chính sau: Năng lượng mặt trời: Tiềm năng và thách thức, Hội nghị IPU: Thông điệp khẩn cấp chống biến đổi khí hậu, năm APEC 2017: Tầm nhìn và vị thế mới của Việt Nam, GE sẵn sàng hỗ trợ công nghệ và tài chính cho phát triển Năng lượng Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf33p vinatri2711 03-03-2020 30 2   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 9/2017 trình bày các nội dung chính sau: EVNNPC: Đảm bảo cung cấp điện ổn định với chất lượng dịch vụ ngày càng cao, từ đầu năm 2018, chỉ sản xuất xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với Ngành Năng lượng, thời của các dự án năng lượng sạch nghìn tỷ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf33p vinatri2711 03-03-2020 31 2   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 11/2017 trình bày các nội dung chính sau: LiOA: Kinh tế tư nhân: Động lực phát triển của nền kinh tế, đánh thức nguồn năng lượng thân thiện, điện địa nhiệt - năng lượng “sạch”, thủy điện nhỏ và vừa: Xem xét, tính toán các dự án có khả năng đầu tư để khai thác hiệu quả,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf33p vinatri2711 03-03-2020 25 2   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 13/2017 trình bày các nội dung chính sau: Điện mặt trời - giải pháp công nghệ cho tăng trưởng xanh, LiOA sử dụng 25% điện năng từ năng lượng mặt trời, Đan Mạch sẽ giúp Việt Nam đạt mục tiêu về năng lượng và tăng trưởng bền vững, kiểm soát hoạt động kinh doanh khí an toàn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf34p vinatri2711 03-03-2020 15 2   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 14/2017 trình bày các nội dung chính sau: PV GAS – Cánh chim đầu đàn ngành Dầu khí Việt Nam, APEC 2017 Thắng lợi của Việt Nam và thương mại tự do, ngôi nhà tiết kiệm năng lượng Liên Hợp Quốc, phát triển năng lượng địa nhiệt vì một nền kinh tế xanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf33p vinatri2711 03-03-2020 23 2   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 16/2018 trình bày các nội dung chính sau: Triển vọng việc làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, bài toán thu hút nhà đầu tư điện gió, điện mặt trời, PV Gas đi đầu trong ngành khí, trạm quan trắc môi trường nước bằng năng lượng mặt trời “Made in Việt Nam”,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf33p vinatri2711 03-03-2020 7 2   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 26/2018 trình bày các nội dung chính sau: ASEAN đẩy mạnh phát triển NLTT, đạt 23% vào năm 2030, đẩy mạnh các quan hệ hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế EVNNPT, nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm trong ngành công nghiệp, xây dựng, hỗ trợ hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf33p vinatri2711 03-03-2020 21 2   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 27/2018 trình bày các nội dung chính sau: Ưu tiên nguồn vốn vay cho các dự án năng lượng tái tạo, tiềm năng lớn từ điện gió ngoài khơi Kê Gà, chủ đầu tư phải cam kết về nguồn vốn để phát triển dự án điện gió, lồng ghép các khuyến nghị về năng lượng trong xây dựng chính sách,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf33p vinatri2711 03-03-2020 24 2   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 30/2019 trình bày các nội dung chính sau: Việt Nam đang chứng kiến làn sóng đầu tư năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng bảo vệ trái đất, đề xuất cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời, Việt - Nhật hợp tác về công nghệ năng lượng sạch,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf33p vinatri2711 03-03-2020 22 2   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 32/2019 trình bày các nội dung chính sau: Năng lượng sạch hấp dẫn doanh nghiệp tư nhân, Đức hỗ trợ An Giang phát triển dự án điện mặt trời, Ninh Thuận vận hành hai tổ hợp điện gió, điện mặt trời lớn nhất cả nước, PV GAS chăm lo cho người lao động để phát triển bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf33p vinatri2711 03-03-2020 13 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1019 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Số từ chỉ số lượng
p_strCode=sotuchisoluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2