Soa composite

Xem 1-15 trên 15 kết quả Soa composite
 • Welcome to the new world of Oracle. You have picked the right book for gaining expertise in Oracle SOA Suite and certifying yourself as a highly qualified professional in the growing pool of the Oracle SOA Consultant/Developer community. This book will help you to understand the exam objectives for getting the Oracle Service Oriented Architecture Infrastructure Implementation Certified Expert status through the 1Z0-451 Oracle SOA Foundation Practitioner exam. This book will provide you with real-world scenarios for explaining the concepts involved in using Oracle SOA components.

  pdf372p bachduong1311 12-12-2012 24 3   Download

 • Tiểu luận: Dịch vụ phần mềm và tích hợp hệ thống gồm 3 phần. Nội dung tiểu luận giới thiệu chung về design patterns, foundational inventory patterns, foundational service pattern và composition implementation patterns.

  doc50p super_dog 20-11-2014 34 12   Download

 • Composite applications aid businesses by stitching together various componented business capabilities. In the current enterprise scenario, empowering business users to react quickly to the rapidly changing business environment is the top most priority. With the advent of composite applications the 'reuse' paradigm has moved from the technical aspect to the business aspect. You no longer re-use a service but re-use a business process. Now, enterprises can define their own behaviors optimized for their businesses through metadata and flows.

  pdf298p tailieuvip13 20-07-2012 34 10   Download

 • Nội dung của khóa luận đưa ra một cái nhìn tổng quát về công nghệ Web Service, phân tích và tìm hiểu các thành phần chuẩn được sử dụng trong công nghệ Web Service, đi vào nghiên cứu kiến trúc về Web Service.

  pdf85p vhuyenthao 03-01-2018 27 3   Download

 • Để cài đặt chứng chỉ của CA phát hành trên máy tính khách hàng 1. Đăng nhập vào máy tính khách hàng như là một quản trị viên. 2. Khởi chạy Internet Explorer và duyệt đến Microsoft Certificate Services, ví dụ:Nhấp vào Lấy các chứng chỉ CA hoặc danh sách thu hồi giấy chứng nhận, và sau đó nhấp chuột

  pdf30p kimku15 18-10-2011 33 4   Download

 • Một khi bạn đã sẵn sàng các dịch vụ đối tác, bạn sẽ xây dựng các quy trình kinh doanh tương tác với các dịch vụ đối tác. Các quy trình kinh doanh của chúng tôi được thực hiện như các quy trình BPEL. Có thể có quá trình BPEL cho mỗi hoạt động giống như quá trình BPEL

  pdf29p kimku15 18-10-2011 32 4   Download

 • Đặt phòng, Kinh doanh thông tin chuyến bay Quy trình và kinh doanh Thông tin hành lý quá trình. Chúng tôi sử dụng thiết kế BPEL của NetBeans IDE mà đi kèm với doanh nghiệp NetBeans Pack cho thiết kế các quá trình này. Khi chúng tôi có kinh doanh các quá trình,

  pdf29p kimku15 18-10-2011 25 4   Download

 • chúng tôi tạo ra các module JBI để họ có thể được triển khai như một hội đồng dịch vụ trong Công cụ BPEL. Chúng tôi sử dụng module ứng dụng hỗn hợp của NetBeans để xây dựng các ứng dụng triển khai. Căn cứ vào nhu cầu, chúng ta có thể sử dụng CASA Editor để chỉnh sửa mô tả triển khai các ứng dụng hỗn hợp.

  pdf29p kimku15 18-10-2011 19 4   Download

 • Khi chúng tôi có các ứng dụng doanh nghiệp triển khai, chúng tôi triển khai chúng vào Công cụ BPEL của Glassfish như là một hội dịch vụ. Có một công cụ trực quan mạnh mẽ để theo dõi việc kinh doanh

  pdf29p kimku15 18-10-2011 23 4   Download

 • Chờ một vài giây trong khi NetBeans phân tích các tập tin WSDL cho đến khi lĩnh vực dịch vụ Web Cảng là dân cư.Các ảnh chụp màn hình trên cho thấy sản lượng NetBeans khi quá trình BPEL được thực hiện. Các thông báo NMR được chuyển đổi thành một JMS hợp lệ để gửi vào hàng đợi.

  pdf29p kimku15 18-10-2011 33 4   Download

 • NetBeans bây giờ sẽ phân tích các tài liệu WSDL và tạo ra mã Java để đại diện cho các dịch vụ web mà chúng ta vừa định nghĩa. Bây giờ chúng ta cần phải điền vào mã còn sơ khai, NetBeans đã được tạo ra với một số doanh nghiệp logic mã HelloWorld của chúng tôi. Mở nút Source Packages trong nhà thám hiểm dự án

  pdf29p kimku15 18-10-2011 23 3   Download

 • Bây giờ chúng ta đã tạo ra dự án web mẫu của chúng tôi, cho phép có một cái nhìn vào cấu trúc dự án và xem những gì các tập tin đã được tạo ra. NetBeans đã tạo ra một Web NetBeans tiêu chuẩn cấu trúc thư mục dự án với các tiêu chuẩn xây dựng, nbproject, src, kiểm tra và thư mục web. mỗi

  pdf29p kimku15 18-10-2011 27 3   Download

 • Tất cả điều này là đạt được thông qua JMS BC. Trong trường hợp của dòng tin nhắn gửi đi, trước Công nguyên JMS được gọi bởi quá trình kinh doanh của chúng tôi, trước Công nguyên JMS hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài của JMS.

  pdf29p kimku15 18-10-2011 31 3   Download

 • Trong vai trò này, BC JMS chuyển đổi một tin nhắn bình thường mà nó nhận được là một phần của việc trao đổi thông điệp từ quá trình của chúng tôi, đến một thông điệp JMS. Sau khi được thông JMS được tạo ra như là kết quả của việc chuyển đổi tin nhắn, thông điệp JMS được gửi đến địa điểm JMS.

  pdf36p kimku15 18-10-2011 30 3   Download

 • To fulfill the ever increasing demands of internet based communication network, the speed of computing as well as the speed of data processing should be high enough with the transmission medium of enormous potential bandwidth having the vast amount of information handling capabilities. On the other hand, conventional electronic technology has already reached its ultimate speed limit (40 Gb/s) through the limitations of miniaturization of chips and bandwidth limitation, and obviously it will create data traffic jam in future internet based networking services....

  pdf186p qsczaxewd 22-09-2012 20 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản