Sofware

Xem 1-16 trên 16 kết quả Sofware
 • Mail Merge là một tính năng độc đáo dùng để trộn thư của phần mềm ( Sofware function). Là cách tạo nhiều văn bản gần giống nhau từ một Template

  doc12p nguyenngoan2012 19-02-2011 154 51   Download

 • Bài giảng Tác tử - Công nghệ phần mềm dựa tác tử: Thư viện lập trình Agent cung cấp đến người học các nội dung liên quan đến Sofware Agent và Midleware. Thông qua bài học này, người học có thể biết về Agent Standards, FIPA Overview, FIPA Encodings and package,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p hihihaha10 06-02-2017 6 1   Download

 • After years of experience with building systems, the information systems (IS) community is still challenged by systems delivery, that is, planning the implementation project, determining system features and requirements, sourcing and deploying the software, and managing its evolution.

  pdf383p dieutan 17-05-2010 135 36   Download

 • Software Testing and Quality Assurance • Ron Patton. Software Testing, second edition, Pearson Education, 2006 • Roger S. Pressman. Software Engineering - A practitioner’s approach, sixth edition, McGraw-Hill Companies, 2005. • Shari Vance Pfleeger. Software Engineering - Theory and Practice - second edition, Pearson Education, 2001.

  pdf42p phongk2t1 09-10-2012 57 22   Download

 • Chương 5. Tương quan và hồi quy Câu hỏi và bài tập chương 5 1. Hãy trình bày các công việc nghiên cứu hiện tượng bằng phương pháp tương quan 2. Hãy cho ví dụ về mối liên hệ giữa các tiêu thức cụ thể, cho biết tiêu thức nào nguyên nhân, tiêu thức nào là kết quả. Bài tập: Bài 1: Có tài liệu của các doanh nghiệp trong một ngành dịch vụ như sau: Số TT 1 2 3 4 5 Doanh thu (tỷ đồng) 60 90 140 120 50 Quỹ tiền lương (triệu đồng)...

  pdf24p cnkbmt4 20-10-2011 55 10   Download

 • Portable Sofwares là những chương trình phần mềm không cần cài đặt, chỉ cần double click là chạy, nó có tính lưu động cao(portable). Giới thiệu gần như đầy đủ về các Portable Softwares đang thông dụng...

  pdf6p babysuperman 04-10-2010 77 9   Download

 • Chương trình cuteFTB là một công cụ FTB dựa trên hệ điều hành windows. Nó cho phép bạn khai thác tối đa các khả năng của FTB mà chẳng cần biết khả năng của giao thức này

  doc14p chung_nd 26-04-2011 43 6   Download

 • Portable Sofwares là những chương trình phần mềm không cần cài đặt, chỉ cần double click là chạy, nó có tính lưu động cao(portable). Với những phần mềm Portable bạn có thể để chúng vào ổ flash USB và mang đi dùng mọi lúc, mọi nơi, bạn có thể dùng những phần mềm này trên các máy chỉ cho bạn quyền guest chứ không có quyền admin. Ebook sẽ mang đến cho các bạn những Software tiện ích, hữu dụng. Chúc Vui vẻ....

  pdf4p gtide2cham 15-12-2010 53 5   Download

 • Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.MỤC LỤC CHƯƠNG 1 1.1. NHẬP MÔN THỐNG KÊ HỌC. SƠ LƯỢC SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỐNG KÊ HỌC 6 1.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA THỐNG KÊ HỌC.9 1.3. QUY LUẬT SỐ LỚN VÀ TÍNH QUY LUẬT THỐNG KÊ. 11 1.4. NHỮNG KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG THỐNG KÊ HỌC. Tổng thể thống kê:

  pdf24p cnkbmt4 20-10-2011 35 5   Download

 • Chương 2. Quá trình nghiên cứu thống kê Đồ thị thống kê là phương pháp dùng các hình vẽ hoặc đường nét hình học với các màu sắc thích hợp để trình bày đặc trưng về các mặt lượng của hiện tượng kinh tế xã hội.

  pdf24p cnkbmt4 20-10-2011 63 5   Download

 • This research shows the influence of pile cap on bearing capacity of pile foundation, especially pile groups of shaft resistance. Using PLAXIS-3D FOUNDATION sofware to simulate a actual application with 4 piles in groups and assumption for 7 stiffness modulus of soil under pile cap. The output calculation expresses that in both the cap and the pile carrying the load. The cap is necessary to spread the vertical and horizontal loads and any overturning moments to all the piles in group and transfer load to soil underneath.

  pdf5p bethuy1990 20-11-2015 21 5   Download

 • Chương 4. Lượng hóa các hiện tượng kinh tế xã hội Dùng để tổng hợp các đơn vị tổng thể không đồng chất hoặc các loại sản phẩm phải trải qua nhiều qui trình công nghệ khác nhau, tính chất sản xuất khác nhau. 3.

  pdf24p cnkbmt4 20-10-2011 19 4   Download

 • Chương 4. Lượng hóa các hiện tượng kinh tế xã hội *Đặc điểm: - Phương sai đã giải quyết sự không hoàn thiện của hai chỉ tiêu trên. - Phương sai thường được dùng để đánh giá độ biến thiên của tiêu thức, để tính hệ số tương quan, xác định sai số trong điều tra chọn mẫu. - Đơn vị tính của phương sai là bình phương đơn vị tính của tiêu thức nghiên cứu, do đó đơn vị tính của phương sai không biểu hiện. 4.6.2.4.

  pdf24p cnkbmt4 20-10-2011 33 4   Download

 • Chương 7. Phương pháp chỉ số 1. Phân tích sư biến động lượng bán từng loại hàng hóa và chung cho các loại hàng Lượng bán kỳ báo Kỳ gốc (q0) cáo (q0) (q1) (q1) cáo (p0q0) giá kỳ gốc (p0q1) báo gốc báo gốc nhưng Kỳ báo cáo (p1q1) iq Đơn giá bán Doanh số bán (1000 đ) Tốc độ phát triển (%) Mức độ tăng (+) giảm (-) doanh Các Đơn vị tính loại hàng hóa i7 10.00 0 4.000 40.00 ∑p0q0 = 54.00 8 15.000 6.400 50.000 ∑p0q1= 71.400 9 18.000 5.600 47.500 ∑p1q1 = 71.

  pdf24p cnkbmt4 20-10-2011 26 4   Download

 • Chương 8. Điều tra chọn mẫu Chọn hoàn lại: tức là trước khi chọn đơn vị thứ k vào mẫu nghiên cứu thì đã trả lại tổng thể chung đơn vị thứ (i-1) mà ta đã nghiên cứu xong (i= 2 n). Như vậy, số đơn vị trong tổng thể chung sẽ không thay đổi trong suốt quá trình lựa chọn. Gọi K là số khả năng thiết lập được tổng thể mẫu. Số khả năng này trong chọn hoàn lại được xác định theo công thức: K = Nn Chọn không hoàn lại: tức là khi mỗi đơn vị đã được...

  pdf24p cnkbmt4 20-10-2011 35 4   Download

 • Công tác đấu thầu trong xây dựng tùy thuộc nhiều yếu tố. Những yếu tố này tùy thuộc cả vào các đặc điểm của dự án lẫn các tình huống thay đổi biến động khác. Đôi khi việc chọn thầu còn tùy thuộc vào các kinh nghiệm quá khứ và trực giác của các chuyên gia. Mạng nơron nhân tạo tỏ ra là một công cụ hữu hiệu để có thể ứng xử với các vấn đề phức tạp và không cấu trúc như thế này.

  pdf10p loki1234 24-05-2018 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản