Solidstutorial

Xem 1-9 trên 9 kết quả Solidstutorial
 • Introduction to Mastercam Solids Chào mừng bạn đến với Mastercam chất rắn phiên bản 9. Mastercam chất rắn mang đến cho rắn mô hình để các lập trình viên NC với các công cụ được thiết kế để làm cho đường liền mạch giữa chất rắn và gia công. Mastercam chất rắn là một add-on để Mastercam Thiết kế, Nhà máy Levels 1-3, tiện Level 1, dây Level 1, Router, và Router Pro. Nó không bao gồm bất kỳ sản phẩm nào.

  pdf16p hoatuongvihong 06-11-2011 190 82   Download

 • Designing a Chair Seat Trong chương này, bạn sẽ sử dụng hình học wireframe hiện có bao gồm điểm, đường, và vòng cung để tạo ra các mô hình vững chắc của một chỗ ngồi ghế sau.

  pdf26p hoatuongvihong 06-11-2011 57 32   Download

 • Designing an Injection Mold for a Camera Trong chương này, bạn sẽ tạo ra một khuôn ép nhựa hai mảnh cho máy ảnh. Bạn sẽ tạo ra khuôn mẫu này bằng cách thích ứng với một mô hình nhập khẩu vững chắc của khoang và cốt lõi của máy ảnh.

  pdf26p hoatuongvihong 06-11-2011 67 30   Download

 • Designing a Forging Die Trong chương này, bạn sẽ xây dựng một mô hình vững chắc của một chết thép giả mạo. Hình dạng của chết giả mạo sẽ được xác định bởi các thanh kết nối mà bạn tạo ra trong Chương 4. Lưu ý: Một tập tin sao lưu có chứa các thanh kết nối đã được cung cấp với các phần hướng dẫn khác trong trường hợp bạn đã không hoàn thành Chương 4.

  pdf14p hoatuongvihong 06-11-2011 62 26   Download

 • Designing a Connecting Rod Trong chương này, bạn sẽ sử dụng hình học wireframe hiện có bao gồm các đường thẳng và vòng cung để tạo ra một mô hình vững chắc của một thanh kết nối cho xén cỏ. Bạn sẽ xây dựng kỹ năng mà bạn đã học trong chương trước và học các kỹ năng mới, chẳng hạn như: Tách dự thảo góc đường trung tâm của phần Tạo một ông chủ 180 độ xoay Kết hợp các hoạt động liên quan đến dây chuyền nhiều chamfering cạnh rắn...

  pdf40p hoatuongvihong 06-11-2011 75 25   Download

 • Designing a Plastic Cap Trong chương này, bạn sẽ sử dụng hình học wireframe hiện có bao gồm các đường thẳng và vòng cung để tạo ra một mô hình vững chắc của một nắp nhựa.

  pdf40p hoatuongvihong 06-11-2011 58 24   Download

 • Designing an Electrode Trong chương này, bạn sẽ tạo ra một điện cực với hình dạng của các bế tắc từ lõi mốc mà bạn đã tạo ở chương trước. Điện cực sẽ được sử dụng trong một sụt giảm, hoặc chết chìm, EDM (Điện Discharge Machining) ứng dụng để tạo thành một khoang trong phôi. Lưu ý: Một tập tin sao lưu có chứa cốt lõi khuôn mẫu đã được cung cấp với các phần hướng dẫn khác trong trường hợp bạn đã không hoàn thành Chương 8. ...

  pdf16p hoatuongvihong 06-11-2011 59 24   Download

 • Designing a Windshield for a Toy Race Car Trong chương này, bạn sẽ tạo ra một mô hình vững chắc của một kính chắn gió cho một chiếc xe đồ chơi. Bạn sẽ xây dựng mô hình này từ hình học wireframe hiện có và từ các vòng tròn mà bạn tạo ra để xác định hình dạng cong của kính chắn gió. Bạn sẽ xây dựng về các kỹ năng mà bạn đã học trong chương trước và học các kỹ năng mới, chẳng hạn như: Tạo một cơ sở vững chắc (Loft) Thay đổi cường độ ánh sáng trên chất...

  pdf50p hoatuongvihong 06-11-2011 45 21   Download

 • Designing an Injection Mold from a Surface File Trong Chương 7, bạn nhập một mô hình vững chắc cho một khuôn tiêm hai mảnh. Sau đó bạn sửa đổi các mô hình để hoàn tất thiết kế. Trong chương này, bạn sẽ tạo ra một khuôn hai mảnh tiêm vững chắc từ một mô hình bề mặt nhập khẩu của một container. Bạn sẽ tổ chức công việc của bạn bằng cách sử dụng màu sắc và mức độ xây dựng.

  pdf50p hoatuongvihong 06-11-2011 63 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản