intTypePromotion=1
ADSENSE

Spin bán dẫn

Xem 1-20 trên 25 kết quả Spin bán dẫn
 • Trong bài báo này, sự ảnh hưởng của mất trật tự lên tính chất từ trong bán dẫn từ pha loãng được khảo sát thông qua hàm cảm ứng spin cho mô hình mạng Kondo có mất trật tự chéo. Giả thiết mất trật tự chéo chỉ tồn tại khi nút mạng có pha tạp, khi đó, hàm cảm ứng spin hoàn toàn có thể xác định được dựa trên kết quả của lý thuyết trường trung bình động.

  pdf7p princessmononoke 28-11-2021 2 0   Download

 • Cấu trúc và tính chất của một số clusters Aln (n=2÷6) được nghiên cứu bằng phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT) B3LYP với bộ hàm cơ sở Aug-cc-pvtz. Từ đó, xác định các cấu trúc bền nhất với độ bội spin khác nhau và một số tính chất như năng lượng liên kết, năng lượng liên kết trung bình, mức chênh lệch năng lượng LUMO-HOMO.

  pdf7p vining2711 09-08-2021 12 0   Download

 • Bài viết này trình bày về thiết bị spin coater được thiết kế, chế tạo và ứng dụng để tổng hợp vật liệu màng mỏng đồng nhất trên chất nền phẳng với chi phí phù hợp, dễ sử dụng, khả năng hoạt động ở 2 pha tốc độ với khoảng tốc độ điều chỉnh là 300 - 4800 rpm, độ ổn định tốc độ cao và phù hợp với chất nền phẳng có nhiều hình dạng khác nhau với kích thước tối đa 10 cm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p tunelove 12-06-2021 7 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nghiên cứu lý thuyết dựa trên mô hình hóa và mô phỏng sử dụng đồng thời cả hai cách tiếp cận mô phỏng chế tạo vật liệu nano là từ trên xuống và từ dưới lên để thiết kế, dự đoán lý thuyết các đa hình nano xốp tinh thể mới từ các vật liệu bán dẫn ZnO và nghiên cứu các đặc trưng vật lý mới lạ của chúng hướng tới các ứng dụng trong nano quang-spin điện tử và nano sinh học.

  pdf159p capheviahe29 17-03-2021 18 0   Download

 • Mục đích của luận văn là tính toán điểm chuyển pha trật tự -hỗn loạn khi nhiệt độ của hệ spin tăng dần bằng việc sử dụng các chương trình để mô phỏng hệ spin Ising 2D và xác định nhiệt độ chuyển pha Kosterlitz-Thouless (KT) trong mô hình XY. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p capheviahe28 01-03-2021 3 0   Download

 • Bài viết trình bày việc xác định tương quan từ trong bán dẫn từ pha loãng thông qua khảo sát hàm cảm ứng spin cho mô hình mạng Kondo. Giả thiết hệ bán dẫn từ pha loãng có thể tồn tại ở trạng thái sắt từ, hàm cảm ứng spin tĩnh ở pha thuận từ cho mô hình được xác định trên cơ sở của lý thuyết trường trung bình động.

  pdf6p vimississippi2711 08-12-2020 9 0   Download

 • Bài viết trình bày tính toán dòng spin qua cấu trúc dị chất bán dẫn nền GaAs. Nghiên cứu sử dụng mô hình k.p 14 vùng để mô tả các vật liệu bán dẫn. Bài viết thiết lập chương trình tính toán và đưa ra đồ thị của dòng spin trong cấu trúc dị chất bán dẫn GaMnAs/GaAs/GaMnAs trong ba cấu hình từ hóa: Song song, đối song và cấu hình truyền spin.

  pdf8p vimax2711 27-03-2020 26 2   Download

 • phần 2 gồm các nội dung: ngăn chặn lời từ chối, giai đoạn dẫn nhập – bắt đầu cuộc bán hàng, từ lý thuyết đến thực tiễn. mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf90p hpnguyen5 31-03-2018 32 4   Download

 • Mục tiêu của luận án là áp dụng phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT) cùng bộ hàm phù hợp để nghiên cứu cấu trúc và một số tính chất electron như: năng lượng ion hóa, năng lượng liên kết, chênh lệch mức năng lượng LUMO-HOMO (Egap), momen từ spin, tính bán dẫn, tính chất quang và tính xúc tác của các cluster kim loại, từ đó định hướng cho những nghiên cứu thực nghiệm.

  pdf155p chumeorocky 10-01-2018 63 7   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài thuyết trình Linh kiện điện tử Nano sau đây để nắm bắt được những nội dung về cấu tạo và hoạt động của transistor trường, những trở ngại để thu nhỏ FET, giảm kích thước linh kiện bán dẫn khối, ống Nano Cacbon và những ứng dụng, linh kiện điện tử Nano hiệu ứng lượng tử, linh kiện điện tử nano hiệu ứng spin (spintronic).

  pdf13p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 130 23   Download

 • (BQ)Mời các bạn tham khảo Tài liệu Bài tập và lời giải Cơ học lượng tử: Phần 1 để biết được những dạng bài tập về các nguyên lý cơ bản và chuyển động một chiều; thể xuyên tâm; Spin và mômen xung lượng; chuyển động trong trường điện từ. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Vật lí.

  pdf297p thuytrang_5 19-05-2015 832 224   Download

 • Các chuyên ngành cơ bản của cơ khí bao gồm: động học, tĩnh học, sức bền vật liệu, truyền nhiệt, động lực dòng chảy, cơ học vật rắn, điều khiển học, khí động học, thủy lực, chuyển động học và các ứng dụng nhiệt động lực học. Các kỹ sư cơ khí cũng đòi hỏi phải có kiến thức và năng lực áp dụng những khái niệm trong môi trường kỹ thuật điện và hóa học. Với một mức độ nhỏ, cơ khí còn trở thành kỹ thuật phân tử - một mục tiêu viễn cảnh của nó là tạo...

  pdf20p 181024119872 07-02-2012 51 4   Download

 • Các chuyên ngành cơ bản của cơ khí bao gồm: động học, tĩnh học, sức bền vật liệu, truyền nhiệt, động lực dòng chảy, cơ học vật rắn, điều khiển học, khí động học, thủy lực, chuyển động học và các ứng dụng nhiệt động lực học. Các kỹ sư cơ khí cũng đòi hỏi phải có kiến thức và năng lực áp dụng những khái niệm trong môi trường kỹ thuật điện và hóa học. Với một mức độ nhỏ, cơ khí còn trở thành kỹ thuật phân tử - một mục tiêu viễn cảnh của nó là tạo...

  pdf20p 181024119872 07-02-2012 44 4   Download

 • Các chuyên ngành cơ bản của cơ khí bao gồm: động học, tĩnh học, sức bền vật liệu, truyền nhiệt, động lực dòng chảy, cơ học vật rắn, điều khiển học, khí động học, thủy lực, chuyển động học và các ứng dụng nhiệt động lực học. Các kỹ sư cơ khí cũng đòi hỏi phải có kiến thức và năng lực áp dụng những khái niệm trong môi trường kỹ thuật điện và hóa học. Với một mức độ nhỏ, cơ khí còn trở thành kỹ thuật phân tử - một mục tiêu viễn cảnh của nó là tạo...

  pdf20p 181024119872 07-02-2012 34 2   Download

 • Các chuyên ngành cơ bản của cơ khí bao gồm: động học, tĩnh học, sức bền vật liệu, truyền nhiệt, động lực dòng chảy, cơ học vật rắn, điều khiển học, khí động học, thủy lực, chuyển động học và các ứng dụng nhiệt động lực học. Các kỹ sư cơ khí cũng đòi hỏi phải có kiến thức và năng lực áp dụng những khái niệm trong môi trường kỹ thuật điện và hóa học. Với một mức độ nhỏ, cơ khí còn trở thành kỹ thuật phân tử - một mục tiêu viễn cảnh của nó là tạo...

  pdf20p 181024119872 07-02-2012 38 3   Download

 • Phát hiện hiệu mới liên quan đến các electron Các nhà lý thuyết đã có một một đóng góp mới cho vật lý. Các nhà lý thuyết vật lý ở California mới đây đã dự báo rằng mô hình “Chiếc bánh sandwiches bán dẫn” với các lớp thuỷ ngân telluride mỏng (HgTe) ở giữa có thể phô bày một đặc tính khác thường của các electron được gọi là Hiệu ứng lượng tử spin Hall (QSHE). Năm nay, họ đã làm việc cùng với các nhà vật lý thực nghiệm ở Đức và họ đã tìm ra cái mà họ...

  pdf2p nkt_bibo42 03-02-2012 84 2   Download

 • Các bản vẽ kỹ thuật để chế tạo là sản phẩm cuối cùng của khâu thiết kế. Chúng phải thỏa mãn hai mục đích: bao gồm đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết để chế tạo và cũng còn là một tiêu chí kiểm soát kỹ thuật đối với các mức độ sửa chữa. Trước cuối thế kỷ 20, rất nhiều bản vẽ kỹ thuật được thực hiện bằng tay với sự trợ giúp của bảng vẽ cơ khí. Sự ra đời của máy tính với giao diện người dùng đồ họa đã có thể giúp thực hiện...

  pdf15p 239198718 13-01-2012 25 3   Download

 • Các bản vẽ kỹ thuật để chế tạo là sản phẩm cuối cùng của khâu thiết kế. Chúng phải thỏa mãn hai mục đích: bao gồm đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết để chế tạo và cũng còn là một tiêu chí kiểm soát kỹ thuật đối với các mức độ sửa chữa. Trước cuối thế kỷ 20, rất nhiều bản vẽ kỹ thuật được thực hiện bằng tay với sự trợ giúp của bảng vẽ cơ khí. Sự ra đời của máy tính với giao diện người dùng đồ họa đã có thể giúp thực hiện...

  pdf15p 239198718 13-01-2012 34 3   Download

 • Các bản vẽ kỹ thuật để chế tạo là sản phẩm cuối cùng của khâu thiết kế. Chúng phải thỏa mãn hai mục đích: bao gồm đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết để chế tạo và cũng còn là một tiêu chí kiểm soát kỹ thuật đối với các mức độ sửa chữa. Trước cuối thế kỷ 20, rất nhiều bản vẽ kỹ thuật được thực hiện bằng tay với sự trợ giúp của bảng vẽ cơ khí. Sự ra đời của máy tính với giao diện người dùng đồ họa đã có thể giúp thực hiện...

  pdf15p 239198718 13-01-2012 36 5   Download

 • Các bản vẽ kỹ thuật để chế tạo là sản phẩm cuối cùng của khâu thiết kế. Chúng phải thỏa mãn hai mục đích: bao gồm đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết để chế tạo và cũng còn là một tiêu chí kiểm soát kỹ thuật đối với các mức độ sửa chữa. Trước cuối thế kỷ 20, rất nhiều bản vẽ kỹ thuật được thực hiện bằng tay với sự trợ giúp của bảng vẽ cơ khí. Sự ra đời của máy tính với giao diện người dùng đồ họa đã có thể giúp thực hiện...

  pdf15p 239198718 13-01-2012 40 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Spin bán dẫn
p_strCode=spinbandan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2