Sql antipatterns

Xem 1-9 trên 9 kết quả Sql antipatterns
 • Bill Karwin has helped thousands of people write better SQL and build stronger relational databases. Now he's sharing his collection of antipatterns--the most common errors he's identified in those thousands of requests for help. Most developers aren't SQL experts, and most of the SQL that gets used is inefficient, hard to maintain, and sometimes just plain wrong. This book shows you all the common mistakes, and then leads you through the best fixes. What's more, it shows you what's behind these fixes, so you'll learn a lot about relational databases along the way....

  pdf334p hoa_can 26-01-2013 21 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sql antipatterns- p7', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p jupyter 31-07-2010 59 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sql antipatterns- p8', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p jupyter 31-07-2010 49 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sql antipatterns- p4', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p jupyter 31-07-2010 42 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sql antipatterns- p5', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p jupyter 31-07-2010 46 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sql antipatterns- p2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p jupyter 31-07-2010 54 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sql antipatterns- p3', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p jupyter 31-07-2010 46 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sql antipatterns- p6', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p jupyter 31-07-2010 50 5   Download

 • Tôi là một người ủng hộ mạnh mẽ của thực hành tốt nhất. Tôi thích học hỏi từ khác những sai lầm của người dân. Cuốn sách này là một bộ sưu tập toàn diện của những người những sai lầm của người khác và, khá ngạc nhiên, một số của riêng tôi. Tôi muốn tôi đã đọc cuốn sách này sớm hơn.

  pdf50p jupyter 31-07-2010 69 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản