intTypePromotion=1
ADSENSE

SQL Server Users

Xem 1-20 trên 100 kết quả SQL Server Users
 • [ Team LiB ] Recipe 2.13 Executing SQL Server User-Defined Scalar Functions Problem Your SQL Server 2000 database includes a user-defined function that returns a scalar value. You want to retrieve the value from this function using ADO.NET.

  pdf2p luvpro 04-08-2010 106 7   Download

 • SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS. SQL Server 2000 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server 2000...

  pdf61p trannhu 05-08-2009 2225 826   Download

 • SQL Server 2005 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) s ử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine v à các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS. SQL Server 2005 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đ ến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server 2005 có thể kết hợp...

  pdf101p thien_emt 24-12-2010 1174 518   Download

 • Hàm do người dùng định nghĩUser Defined Function) Đối với người lập trình (lập trình a ( cơ sở dữ liệu cũng không phải là ngoại lệ) thì công việc viết các thủ tục. hàm là rất cần thiết. Các thủ tục nội tại (stored procedure) và các hàm của người dùng (UDFs) được lưu trong các database trên server. Chúng được gọi thực hiện bằng T-SQL hoặc gọi từ ứng dụng Bài viết này nhằm giới thiệu một kiến thức căn bản về các UDFs trong SQL Server Phiên bản cài đặt MS SQL Server 2005 Cơ sở dữ liệu AdventureWorks ...

  pdf5p hoangnhan123 12-10-2009 1087 200   Download

 • Như đã trình bày ở các bài trước một trong những đặc điểm của SQL Server 2000 là Multiple-Instance nên khi nói đến một (SQL) Server nào đó là ta nói đến một Instance của SQL Server 2000, thông thường đó là Default Instance. Một Instance của SQL Server 2000 có 4 system databases và một hay nhiều user database. Các system databases bao gồm: Cấu Trúc Của SQL Server Như đã trình bày ở các bài trước một trong những đặc điểm của SQL Server 2000 là Multiple-Instance nên khi nói đến một (SQL) Server nào đó là...

  pdf7p thanhtung_hk 05-11-2010 369 186   Download

 • Businesses today want actionable insights into their data—they want their data to reveal itself to them in a natural and user–friendly form. What could be more natural than human language? Natural–language search is at the center of a storm of ever–increasing web–driven demand for human–computer communication and information access. SQL Server 2008 provides the tools to take advantage of the features of its built–in enterprise–level natural–language search engine in the form of integrated full–text search (iFTS).

  pdf297p nguyen5 20-11-2009 507 131   Download

 • There are a couple of reasons why SQL Server, the system that comprises Database Engine, Analysis Services, Reporting Services and Integration Services is the best choice for a broad spectrum of end users and database programmers building business applications: c SQL Server is certainly the best system for Windows operating systems, because of its tight integration (and low pricing). Because the number of installed Windows systems is enormous and still increasing rapidly, SQL Server is a widely used system.

  pdf744p ntc2009 13-04-2011 144 48   Download

 • Store Procedure (SP) : “A precompiled collection of Transact-SQL statements stored under a name and processed as a unit. SQL Server supplies stored procedures for managing SQL Server and displaying information about databases and users”. Lý do sử dụng : Khi duyệt hay xử lý Dữ Liệu trong Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server, ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ thực thi hiệu quả nhất. Do đó, khi tính toán với lượng lớn Dữ Liệu trong SQL Server, ta nên sử dụng đối tượng SP để xây dựng đoạn Chương trình và giải quyết vấn đề nếu cần...

  ppt40p trinh02 23-01-2013 188 35   Download

 • Learn effective and scalable database design techniques in a SQL Server environment. Pro SQL Server 2012 Relational Database Design and Implementation covers everything from design logic that business users will understand, all the way to the physical implementation of design in a SQL Server database. Grounded in best practices and a solid understanding of the underlying theory, Louis Davidson shows how to “get it right” in SQL Server database design and lay a solid groundwork for the future use of valuable business data....

  pdf767p titatu_123 01-03-2013 95 34   Download

 • Sự phân chia khả năng quản trị và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Sự phân chia này được hình thành theo cơ cấu: Người đăng nhập (login), người dùng (user), quyền hạn (permission), nhóm quyền (role). Trong bài giảng này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 4 cơ cấu nói trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p tangtuy16 02-07-2016 203 26   Download

 • This book is for SQL Server administrators, developers, and consultants who want to secure their SQL Server database with cutting edge techniques for data and code encryption, user authentication and authorization, protection against brute force attacks, denial-of-service attacks, and SQL Injection, securing business intelligence, and more. Working knowledge of SQL Server is expected.

  pdf322p titatu_123 01-03-2013 90 23   Download

 • SQL SERVER 2000 là mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ dạng Client/Server của Microsoft được sử dụng phổ biến hiện nay, với những đặc điểm ưu việt cho phép bạn xây dựng, phát triển và quản trị ứng dụng thương mại điện tử và quản lý. SQL SERVER 2000 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu (database) rất lớn và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn users. SQL SERVER 2000 tổ chức và lưu trữ dữ liệu trong đối tượng table, bạn có thể định nghĩa quan hệ giữa các...

  ppt25p chieu_mua 23-08-2012 163 19   Download

 • SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server 2000 có thể kết hợp “ăn ý” với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server….

  pdf17p kemoc9 15-07-2011 109 16   Download

 • Queries not running fast enough? Tired of the phone calls from frustrated users? Grant Fritchey’s book SQL Server 2012 Query Performance Tuning is the answer to your SQL Server query performance problems. The book is revised to cover the very latest in performance optimization features and techniques. It is current with SQL Server 2012. It provides the tools you need to approach your queries with performance in mind.

  pdf521p ringphone 02-05-2013 55 16   Download

 • 6,8 Tạo và Call SQL Server 2000 User-Defined Chức năng Trong SQL Server 2000, tôi đã nghe nói rằng bạn có thể tạo các chức năng người dùng định nghĩa (UDFs).

  pdf8p luvpro 06-08-2010 89 14   Download

 • Lượt xem ■, hoặc được lưu trữ câu lệnh SELECT, có thể được tham chiếu trong mệnh đề FROM như là đã được bàn. Lượt xem được thảo luận trong Chương 14,''Dự dữ liệu thông qua lần xem''■ Bảng giá trị hàng trả lại chức năng người dùng định nghĩa và cột.. Xem 25 Chương,''Xây dựng chức năng User-Defined,''để biết thêm thông tin. ■ nguồn dữ liệu phân tán kéo trong dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server khác, khác SQL Server, nền tảng cơ sở dữ liệu khác...

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 76 12   Download

 • Tạo User-Data Cột Một cột dữ liệu người dùng lưu trữ dữ liệu người dùng. Các cột này thường rơi vào hai loại: cột người dùng sử dụng để xác định một người, địa điểm, điều, sự kiện, hoặc hành động, và các cột có thêm mô tả người, địa điểm, điều, sự kiện, hoặc hành động. SQL Server bảng có thể có đến 1.024 cột, nhưng được thiết kế tốt, cơ sở dữ liệu quan hệ bàn hiếm khi có nhiều hơn 25, và hầu hết chỉ có một số ít....

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 60 10   Download

 • Bài giảng Kiến trúc cài đặt cơ sở dữ liệu - Chương 10: Bảo mật trong SQL Server. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các tính chất bảo mật của SQL server, tài khoản đăng nhập (user login), phân biệt user login và user ID, các loại user roles, các loại quyền bảo mật (Security Permissions), nhóm lệnh DCL, giải quyết xung đột giữa các quyền. Mời các bạn tham khảo.

  pdf0p nomoney3 10-02-2017 80 7   Download

 • A Tutorial on SQL Server 2005 CMPT 354 Fall 2007 .Road Map Create Database Objects Create a database Create a table Set a constraint Create a view Create a user Query Manage the Data Import data Export data Backup the database Restore the database 2 .Client-Server Architecture User runs a query 1 Query is sent to the server 2 3 4 Workstation 5 Results sent back to workstations Database Query is run Server on server Results are given to user 3 .

  pdf48p trasua_123 29-12-2012 45 4   Download

 • Như đã trình bày ở các bài trước một trong những đặc điểm của SQL Server 2000 là Multiple-Instance nên khi nói đến một (SQL) Server nào đó là ta nói đến một Instance của SQL Server 2000, thông thường đó là Default Instance. Một Instance của SQL Server 2000 có 4 system databases và một hay nhiều user database.

  pdf7p rieudaica 25-05-2011 151 58   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1039 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=SQL Server Users
p_strCode=sqlserverusers

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2