Stack

Xem 1-20 trên 577 kết quả Stack
 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật_chương 3: cấu trúc stack & queue', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc18p nv_dan 08-07-2010 617 350   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dùng stack để khử thuật tóan đệ quy nhánh', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p d15tmt 01-04-2011 290 84   Download

 • Dùng kỷ thuật template để xây dựng một stack có thể lưu trữ bất kỳ. ở đây T là kiểu bất kỳ template class Stack{ private: struct Node{ T info; Node *next; }; Node *top; void makeEmpty( ); //Làm rỗng từ 1 stack đã có

  doc5p d15tmt 01-04-2011 418 78   Download

 • chương 5:protocol stack TCP/IP IP network address địa chỉ IP:32 bit (4byte) dạng dot number hoặc số hexa,ví dụ google: 216.239.37.99 microsoft:64.215.166.71

  pdf45p hangkute_101091 12-07-2010 166 51   Download

 • Stack (ngăn xếp) - Là một cấu trúc dữ liệu mà các thao tác xử lý chỉ được thực hiện ở phía đáy (cuối) của nó

  pdf10p anhnd_hut 28-04-2011 146 41   Download

 • STACK : là một cấu trúc dữ liệu một chiều. Các phần tử cất vào và lấy ra theo phương thức LIFO (Last In First Out). Mỗi chương trình phải dành ra một khối bộ nhớ để làm stack bằng khai báo STACK. Ví dụ : .STACK 100H ; Xin cấp phát 256 bytes làm stack .Là 1 phần của bộ nhớ, được tổ chức lưu trữ dữ liệu theo cơ chế vào sau ra trước (LIFO).

  ppt32p thanhtungt_hy 10-09-2010 125 37   Download

 • This Tut 3: Stack & Queue assumption using the stack and queue’s methods described below to solve all questions inside this tutorial.

  pdf3p gakute95 22-09-2014 119 19   Download

 • Stack là gì nhỉ? À ừm, theo nghĩa tiếng Anh nó có nghĩa là “đống”, hi,dịch vậy thì hơi ngố bạn nhỉ? Thật ra, bạn có thể hiểu stack như là 1 cái thùng đựng sách. Bạn bỏ từ từ sách vào, có phải sách nào bạn bỏ vào cuối cùng cũng nằm ở trên đầu thùng không?

  pdf3p kienk6e 31-03-2011 75 11   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chương 2: stack', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt24p batman_1 10-01-2013 44 11   Download

 • Báo cáo gồm 2 phần: Phần 1 giới thiệu về OSPFv3 trong IPv6, phần 2 trình bày về công nghệ Dual-Stack trong IPv6. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf29p autuladao 27-08-2015 46 10   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học "Cấu trúc dữ liệu stack và ứng dụng của stack trong các giải thuật đệ qui" với mục đích để làm rõ tác dụng vai trò của stack trong việc hoạt động của một số giải thuật đệ qui và hướng phát triển là tìm hiểu lí thuyết để mô phỏng hoạt động của stack và ứng dụng của stack trong các giải thuật đệ qui. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p sutihana 05-12-2016 69 10   Download

 • Bài giảng Stack Queue nêu Stack là 1 vật chứa các đối tượng làm việc theo cơ chế LIFO (Last In First Out), từc việc thêm 1 đối tượng vào Stack hoặc lấy 1 đối tượng ra khỏi Stack được thực hiện theo cơ chế “vào sau ra trước"

  ppt34p model_12 23-04-2014 42 7   Download

 • Những nội dung chính trong chương gồm có: Giới thiệu stack, một số ứng dụng của stack, cấu trúc của 1 chương trình con, cơ chế làm việc của 1 chương trình con, vấn đề truyền tham số, chương trình gồm nhiều module. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt32p nhanmotchut_1 04-10-2016 31 7   Download

 • Hoàn tất phần thực hành này, sinh viên có thể: Hiểu được cách thức sử dụng stack và queue trên cơ sở sử dụng danh sách liên kết để cài đặt, hiểu và vận dụng các cấu trúc stack và queue trong những bài toán đơn giản.

  pdf5p nhanmotchut_1 04-10-2016 24 6   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack - Queue" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, các thao tác trên Stack, cài Stack bằng mảng 1 chiều, kiểm tra tính rỗng và đầy của Stack, cài Stack bằng danh sách liên kết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt34p doinhugiobay_14 16-02-2016 26 5   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack and Queue trình bày các nội dung sau: Khái niệm Stack, applications, thao tác trên Stack, tổ chức dữ liệu, thao tác Push vào Stack, thao tác Pop khỏi stack, Stack – Sử dụng mảng,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo!

  pdf61p kyniemchieumua_09 14-12-2017 58 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Stack và chương trình con. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt32p hpnguyen9 30-04-2018 34 4   Download

 • The large combined search space of joint word segmentation and Part-of-Speech (POS) tagging makes efficient decoding very hard. As a result, effective high order features representing rich contexts are inconvenient to use. In this work, we propose a novel stacked subword model for this task, concerning both efficiency and effectiveness.

  pdf10p hongdo_1 12-04-2013 21 3   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Stack and Queue giới thiệu chung, các thao tác cơ bản và ứng dụng của ngăn xếp Stack và hàng đợi Queue. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf30p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 23 3   Download

 • Contiguous Stack Applications of Stack .Linear List Concepts LIFO (Stack) .Stack ADT DEFINITION: A Stack of elements of type T is a finite sequence of elements of T, in which all insertions and deletions are restricted to one end, called the top. Stack is a Last In - First Out (LIFO) data structure. Basic operations: • Construct a stack, leaving it empty. • Push an element. • Pop an element. • Top an element.

  pdf31p unknownno30 14-11-2012 28 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản