Stimulated brillouin scattering

Xem 1-3 trên 3 kết quả Stimulated brillouin scattering
  • Brillouin scattering was discovered in 1922 by Louis Brillouin [1]. It is one of a number of characteristic scattering phenomena that occur when light interacts with solid, liquid or gaseous media and corresponds to the scattering of light from thermally-induced acoustical waves (propagating pressure/density waves) present in media at all temperatures. At normal light levels the amount of scattering is small. The characteristics of the scattering can offer interesting information about the properties of the medium (temperature, pressure) and form the basis for remote fibre sensor devices.

    pdf208p bachduong1311 07-12-2012 53 2   Download

  • Tham khảo sách 'phase conjungate laser optics', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf424p nhulan0908 02-10-2012 33 5   Download

  • Stimulated Brillouin and Stimulated Rayleigh Scattering Chúng tôi đã thấy tại mục 8.1 ánh sáng tán xạ có thể xảy ra chỉ như là kết quả của sự biến động trong các thuộc tính quang học của một hệ thống vật chất. Một quá trình tán xạ ánh sáng được cho là được tự phát nếu các biến động (thường là hằng số điện môi) gây ra ánh sáng tán xạ được kích thích bởi nhiệt hoặc các hiệu ứng không điểm quantummechanical.

    pdf43p hoatuongvihong 06-11-2011 35 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản