Stiren

Xem 1-20 trên 21 kết quả Stiren
 • Xúc tác TiO2/silica được tổng hợp bằng phương pháp tẩm ướt SiO2 bằng Ti(i-PrO)4 trong dung môi isopropanol ở nhiệt độ phòng. Các mẫu vật liệu được đặc trưng bằng các phương pháp vật lý như XRD, IR, SEM. Phổ X-ray không xuất hiện tín hiệu của TiO2 ở hàm lượng thấp, nhưng pic của TiO2 rõ rệt hơn ở nồng độ cao. Các mẫu xúc tác được tiến hành phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren dưới điều kiện êm dịu, tạo thành sản phẩm chính là benzanđehit.

  pdf8p namson94 22-07-2012 123 26   Download

 • Hiện nay stiren được sản xuất với sản lượng trên toàn cầu là khoảng 16 triệu tấn/năm theo hai quá trình: dehydro hóa etylbenzen và epoxi hóa propen bằng etylbenzenhydroperoxit. Dehydro hóa etylbenzen là quá trình được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Trong quá trình này, người ta dùng các xúc tác trên cơ sở sắt oxit và nhiệt độ phản ứng cao khoảng 870K trong sự có mặt của hơi nước.

  pdf10p uocvong02 24-09-2015 35 5   Download

 • Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức HS biết : Cấu tạo, tính chất, ứng dụng của stiren và naphtalen. 2.Về kĩ năng HS hiểu: Cách xác định CTCT hợp chất hữu cơ bằng phương pháp hoá học. HS vận dụng Viết ptpư chứng minh tính chất hoá học của stiren và naphtalen.

  pdf10p phalinh11 26-07-2011 320 79   Download

 • Tài liệu Ôn thi đại học môn Hóa học với chuyên đề 4: Hidrocacbon thơm nguồn Hidrocacbon thiên nhiên trình bày cho người học các kiến thức cơ bản về Benzen và Akylbenzen, Stiren và Naphtalen, nguồn Hidrocacbon thiên nhiên, phương pháp giải bài tập về Hidrocacbon. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p ky0tran 22-03-2015 59 15   Download

 • Trong bài viết này, một dãy các chất xúc tác hidrotanxit Mg-Ni-Al-CO3 được điều chế theo phương pháp đồng kết tủa ở các pH khác nhau để nghiên cứu ảnh hưởng của pH lên sự hình thành hidrotanxit và độ hoạt động xúc tác của chúng.

  pdf7p jangni 13-04-2018 10 0   Download

 • Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là dung dịch benzen, anilin, stiren, đựn riêng biệt trong 3 lọ nhãn

  doc19p newsky89 04-08-2012 817 277   Download

 • Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất trong các câu trắc nghiệm môn hóa học sau đây: 1. Stiren ( CH CH2 ) có công thức tổng quát là: a) CnH2n-6 b) CnH2n-8 c) CnH2n-10 d) CnH2n-6-2k 2. Naptalen ( ) có công thức phân tử là: a) C10H6 b) C10H10 c) C10H12 d) Tất cả đều không đúng

  doc16p kiepluhanhkhonggia 08-10-2010 404 222   Download

 • Câu 3 : Để phân biệt 4 chất lỏng : benzen, toluen, stiren, etylbenzen người ta dùng thuốc thử nào sau đây A. Dung dịch Br2. B. Dung dịch KMnO4. C. Dung dịch HNO3 đ, xúc tác H2SO4 đ. D.kết quả khác. Câu 4: Một chai ancol etylic có nhãn ghi 250 có nghĩa là A. cứ 75ml nước thì có 25ml ancol nguyên chất. B. cứ 100g dung dịch thì có 25g ancol nguyên chất. C. cứ 100g dung dịch thì có 25ml ancol nguyên chất. D. cứ 100ml nước thì có 25ml...

  doc6p hoahonggai1310 01-04-2013 306 109   Download

 • Học sinh biết tính chất vật lý của benzen, đồng đẳng và một số các hidrocacbon thơm khác. Tính chất hóa học biết viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của benzen và đồng đẳng của benzen, stiren và naphtalen.

  doc14p minhductk_23 14-11-2013 375 75   Download

 • Cho các chất sau : propen ; isobutilen; propin, buta-1,3-đien; stiren và etilen. Hãy cho biết có bao nhiêu chất khi tác dụng với HBr theo tỷ lệ 1 : 1 cho 2 sản phẩm? 5 B. 6 C. 3 D. 4 dung dịch NaOH B. dung dịch HNO3 C. dung dịch HCl D. dung dịch H2SO4 loãng Cho khí H2 dư đi qua hỗn hợp X gồm 0,05 mol CuO; 0,05 mol Fe3O4. Sau phản ứng hoàn toàn, cho toàn bộ lượng chất rắn còn lại tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư. ...

  doc150p tanphat2406 08-08-2012 190 65   Download

 • Các hiđrocacbon thơm quen thuộc như benzen (C6H6), toluen (C6H5 - CH3), etylbenzen (C6H5 - C2H5) và các đồng đẳng của nó có công thức chung CnH2n-6 với n ³ 6. Ngoài ra, có các aren mạch nhánh không no như stiren C6H5 - CH = CH2, phenylaxetilen C6H5 - C º CH,…hoặc có nhiều nhân benzen như naphtalen, antraxen. - Hiđrocacbon thơm điển hình là benzen.

  pdf7p chocopielaorion 03-04-2011 544 61   Download

 • Cho 11,36gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với HNO3 loãng dư thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 38,72 gam muối khan. Giá trị V là A. 1,68 lit B. 2,24 lit C. 3,36 lit D. 1,344 lit 02. Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta - 1,3 - đien (butađien), thu được polime X. Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ số mắt xích (butađien :...

  doc103p thuhoaia1k2chc 11-08-2012 144 49   Download

 • Cho các chất sau : propen ; isobutilen; propin, buta-1,3-đien; stiren và etilen. Hãy cho biết có bao nhiêu chất khi tác dụng với HBr theo tỷ lệ 1 : 1 cho 2 sản phẩm? Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4 ? Cho khí H2 dư đi qua hỗn hợp X gồm 0,05 mol CuO; 0,05 mol Fe3O4. Sau phản ứng hoàn toàn, cho toàn bộ lượng chất rắn còn lại tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư. Hãy cho biết thể tích khí NO2 thoát...

  doc149p thong111 18-06-2012 174 41   Download

 • Câu 1: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: A. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en. B. 1,2-điclopropan;

  doc4p bui_giap 02-05-2013 101 19   Download

 • 1. Stiren ( a) CnH2n-6 ) có công thức tổng quát là: b) CnH2n-8 c) CnH2n-10 d) CnH2n-6-2k 2. Naptalen ( a) C10H6 ) có công thức phân tử là: b) C10H10 c) C10H12 d) Tất cả đều không đúng 3. Số phân tử Antracen ( a) 0,011 b) 6,853.1021) có trong 1,958 gam Antracen là: c) 6,624.1021 (C = 12; H = 1) d) Tất cả đều sai 4. Phản ứng giữa Toluen với Kali pemanganat trong môi trường axit Sunfuric xảy ra như sau: Hệ số cân bằng đứng trước các tác chất: chất oxi hóa, chất khử và axit lần lượt là: a)...

  pdf28p muaythai2 25-10-2011 78 15   Download

 • Câu 1: Polivinyl clorua có công thức là A. (-CH2-CHCl-)2. B. (-CH2-CH2-)n. C. (-CH2-CHBr-)n. D. (-CH2-CHF-)n. Câu 2: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. stiren. B. isopren. C. propen. D. toluen. Câu 3: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. propan. B. propen. C. etan. D. toluen. Câu 4: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng A. nhiệt phân. B. trao đổi. C. trùng hợp. D.

  pdf5p paradise3 12-12-2011 69 15   Download

 • Câu 26: Trong phản ứng với các chất hoặc cặp chất dưới đây, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime? A. poli stiren

  pdf5p meoconhungdu10 28-06-2011 89 14   Download

 • Câu 1. Cho các chất sau : propen ; isobutilen; propin, buta-1,3-đien; stiren và etilen. Hãy cho biết có bao nhiêu chất khi tác dụng với HBr theo tỷ lệ 1 : 1 cho 2 sản phẩm? A. 5 B. 6 C. 3 D. 4 Câu 2. Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4 ? A. dung dịch NaOH B. dung dịch HNO3 C. dung dịch HCl D. dung dịch H2SO4 loãng Câu 3. Đề hiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol thu được sản phẩm chính là anken nào sau đây? A. 2-metyl but-2-en B. 2-metyl but-1-en C. 3-metyl but-1-en D....

  doc7p ngohoangdec3caibe 25-06-2013 43 11   Download

 • Câu 374. Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: A. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en. clobenzen; isopren; but-1-en. C. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen. tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.

  pdf3p paradise3 12-12-2011 54 5   Download

 • Bài 1: Dùng một hoá chất nào sau đây để nhận biết stiren, toluen, phenol ? A. Dung dịch Br2. C. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch HCl. D. Dung dịch HNO3. Bài 2: Có 4 chất lỏng đựng trong 4 lọ bị mất nhãn: ancol etylic, toluen, phenol, axit fomic. Để nhận biết 4 chất đó có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây ? A. Quỳ tím, nước Br2, dung dịch NaOH. Na2CO3, nước Br2, Na. C. Quỳ tím, nước Br2, dung dịch K2CO3. HCl, dung dịch AgNO3 trong NH3. ...

  pdf4p lotus_7 30-01-2012 61 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản