Studio 2010

Xem 1-20 trên 202 kết quả Studio 2010
 • Together, Visual Studio 2010 Ultimate, Visual Studio Test Professional 2010, Lab Management 2010, and Team Foundation Server offer Microsoft developers the most sophisticated, well-integrated testing solution they’ve ever had. Now, Microsoft MVP and VS testing guru Jeff Levinson shows exactly how to use Microsoft’s new tools to save time, reduce costs, and improve quality throughout the entire development lifecycle.

  pdf387p phungnguyet_123 23-02-2013 77 36   Download

 • .Visual Studio 2010 SP1 tăng cường hỗ trợ các nhà phát triển Microsoft ra mắt trình trợ giúp tại chỗ (local help viewer) cho Visual Studio 2010, tích hợp Project Server với Team Foundation Server giúp các nhóm phát triển làm việc hiệu quả hơn. Microsoft đã tung ra phiên bản cuối cùng của môi trường phát triển tích hợp (IDE) Visual Studio 2010 (VS2010) Service Pack 1 (SP1), cung cấp các khả năng như trợ giúp tốt hơn, IntelliTrace cho hệ thống 64-bit và SharePoint. ...

  pdf7p badaovl 18-05-2013 82 22   Download

 • Ai trong chúng ta cũng có sự sáng tạo, và tin tốt là nếu bạn thấy mình "chưa" (chứ không phải là "không") sáng tạo, bạn có thể học. Công việc càng khó thì não bạn hoạt động càng tích cực. Theo nghiên cứu thì đến thiên tài cũng mới sử dụng có 15% hiệu suất não của mình! Cho nên, học nghĩ sáng tạo để não bạn đi xa hơn là hoàn toàn có thể. Đề tài Các nguyên lý sáng tạo áp dụng trong Microsoft Visual Studio 2010 trình bày dưới góc nhìn của nguyên lý sáng tạo .

  pdf18p acc_12 04-04-2014 50 21   Download

 • This book will show you how to transition from previous versions of Microsoft® Visual Studio, to Visual Studio 2010. The book will showcase new features in Visual Studio 2010 that ease the creation of applications. Real-world applications will be used throughout to demonstrate the features and ease of use.

  pdf103p ringphone 06-05-2013 45 18   Download

 • Đây là lần thú vị để được một NET phát triển., Và Visual Studio 2010 (VS2010) và NET. 4,0 khung đã mang lại một số bối rối của những thay đổi. Nhưng đừng sợ! Trong cuốn sách này, tôi sẽ được nhận bạn lên đến tốc độ trên các cải tiến này, và cũng có thể lấy một khẩu nhìn vào một số các quan trọng ngoài băng của phát hành, chẳng hạn như ASP.NET MVC, Silverlight, và WCF dịch vụ dữ liệu.

  pdf7p yukogaru4 19-09-2010 506 181   Download

 • Giới thiệu về Visual Studio 2010 là gì? Visual Studio 2010 (VS) là một môi trường phát triển tích hợp (IDE), một bộ công cụ trong một ứng dụng giúp bạn ghi các chương trình. Nếu không có VS, bạn sẽ cần phải mở một trình soạn thảo văn bản, viết tất cả các mã này, và sau đó chạy một trình biên dịch dòng lệnh để tạo ra một ứng dụng thực thi.

  pdf13p yukogaru7 24-10-2010 529 171   Download

 • Your first experience with Visual Studio (VS) 2010 is often installation. As with most software, VS is rather easy to install; this chapter describes the installation process and gives you tips to help understand available options. Once installation is complete, you’ll open VS for the first time and need to know how to navigate the VS environment; this chapter gives you a high-level view of how VS is organized, how to find the features you need, and how to work with windows. Finally, you’ll learn how to find the different application types that VS helps you build.

  pdf442p tailieuvip14 26-07-2012 294 128   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu mà bạn sẽ thấy nhiều lần trong suốt cuốn sách này. Các ứng dụng điều khiển được xác định mã bộ xương lớp để có chương trình tên. Trong thực tế bạn có thể đặt tên cho bất cứ điều gì lớp bạn muốn. Dù tên bạn chọn nên có ý nghĩa cho mục đích của lớp.

  pdf8p yukogaru7 24-10-2010 151 65   Download

 • Visual Studio 2010 bao gồm một phiên bản mới của thư viện Microsoft AJAX mà có thể được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng web. Khi làm việc với các thư viện Microsoft AJAX, phát triển nhiều người tin rằng nó bao gồm ít hơn các UpdatePanel, mà là một xấu hổ vì nó cung cấp nhiều hơn nữa. Nhiều nhà phát triển cũng tin rằng các thư viện Microsoft AJAX chỉ có thể được sử dụng trong các ứng dụng ASP.NET....

  pdf6p yukogaru4 19-09-2010 153 51   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Chỉ cần gõ vào tên lớp trong lĩnh vực và nhấn ENTER. Các carat sẽ xác định vị trí vào bên trong các khối lớp. Bây giờ bạn biết làm thế nào để tạo ra các lớp học, bạn sẽ cần phải biết làm thế nào để thêm thành viên, bắt đầu với các phương pháp.

  pdf10p yukogaru7 24-10-2010 125 46   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Nếu bạn đã được làm việc trên các mã của bạn và muốn cập nhật các cuộc gọi cấp bậc cửa sổ, hãy nhấp vào Refresh. Mỗi khi bạn xem các cuộc gọi cấp bậc, các sản phẩm được chọn sẽ được thêm vào danh sách. Bạn có thể sử dụng nút Remove Root xoá một mục từ danh sách.

  pdf9p yukogaru7 24-10-2010 114 38   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Thông thường, bạn không muốn triển khai các thư mục App_Data bởi vì nó có thể giữ một tập tin cơ sở dữ liệu là rất lớn và sẽ làm chậm ứng dụng của bạn đáng kể. Tất nhiên, nếu bạn có cài đặt SQL Server Express tại địa điểm triển khai và cần có cơ sở dữ liệu App_Data được triển khai, kiểm tra hộp này bao gồm các cơ sở dữ liệu trong triển khai...

  pdf15p yukogaru7 24-10-2010 123 38   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Chú ý rằng lớp trong mã này được đặt tên NewOrder, minh họa cho một cửa sổ chỉ là một lớp. Như bạn biết, bạn có thể khởi tạo các lớp học và gọi phương pháp của họ, đó là kỹ thuật bạn sẽ sử dụng để mở cửa sổ từ các xử lý sự kiện NewOrder_Click trong code-behind của cửa sổ MainWindow.

  pdf14p yukogaru7 24-10-2010 122 34   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: TIP Hướng dẫn của một người mới bắt đầu Bạn có thể thay đổi số cổng VS máy chủ web của bạn. Nếu bạn mở trang thuộc dự án của bạn bằng cách chuột phải bấm vào các dự án trong Solution Explorer và chọn Properties, sau đó chọn tab Web bên trái, theo máy chủ, bạn có thể chỉ định một cổng cụ thể hoặc có những lựa chọn máy chủ Web khác.

  pdf9p yukogaru7 24-10-2010 117 33   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu tùy chọn tìm thấy sau khi nhấp vào nút mũi tên để mở rộng cơ sở dữ liệu Công cụ và sau đó chọn Bảng và cơ sở dữ liệu thiết kế là "Ngăn chặn lưu thay đổi đó có yêu cầu tái tạo bảng." VS sẽ không cho phép bạn lưu một sự thay đổi nước ngoài quan trọng để bàn hiện tại. Tuy nhiên, bằng cách bỏ chọn "Ngăn chặn thay đổi bảng tiết kiệm đó có yêu cầu tái tạo", bạn sẽ có thể lưu thay đổi...

  pdf7p yukogaru7 24-10-2010 112 32   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Ví dụ 9-5 cho thấy rằng sự kiện Application_Start gọi một phương thức có tên RegisterRoutes, tuyến đường đi qua các tài sản của lớp RouteTable. Các tài sản Tuyến đường là một RouteCollection tĩnh, có nghĩa là chỉ có một bản sao cho toàn bộ ứng dụng, và nó sẽ tổ chức nhiều tuyến đường.

  pdf21p yukogaru7 24-10-2010 86 32   Download

 • Bài giảng Lập trình C# 2010: Chương 1 - Introduction to the Visual Studio 2010 (giới thiệu về Visual Studio 2010) trình bày các nội dung như đặc điểm, vai trò, tính năng của Visual Studio 2010 và một số nội dung khác.

  ppt42p hoahue91 24-07-2014 66 19   Download

 • When testing your applications on the Microsoft platform, Visual Studio 2010 offers you a range of powerful tools for different types of testing. This Microsoft product makes the testing process easier and faster.

  pdf400p bookstore_1 10-01-2013 50 15   Download

 • In any given software developer's career, there are many different things they need to create. Of the software they need to create, given time constraints and resources, it's almost impossible for them to perform the research involved to produce everything correctly from scratch.

  pdf280p nghiasimon 21-09-2012 1856 1806   Download

 • Điều này phát hành của Visual Studio IDE thấy đại tu và nhiều của nó viết lại bằng cách sử dụng WPF và quản lý mã. Việc di chuyển để WPF cho phép Microsoft để làm cho một số bổ sung tuyệt đẹp thẩm mỹ cho IDE, và cũng mở ra khả năng tuỳ biến khi kết hợp với các mới quản lý Khả năng mở rộng Framework (MEF).

  pdf16p yukogaru4 19-09-2010 213 108   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản