Sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch

Xem 1-8 trên 8 kết quả Sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch
 • Thông tư 112/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch

  doc3p tuuyen 17-08-2009 77 5   Download

 • Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 3 0   Download

 • Thông tư số 112/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch do Bộ tài chính ban hành

  pdf3p lawdvpl2 10-11-2009 62 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ VIỆC ÁP DỤNG CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH VÀ MIỄN PHÍ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf30p thanlannho 31-05-2011 37 2   Download

 • Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  doc2p nghiquyet01 22-11-2017 4 0   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI TỪ NGUỒN THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI, LỆ PHÍ CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI, CHI PHÍ GIẢI QUYẾT NUÔI CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

  pdf8p cunghoangdao 28-12-2012 28 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ HỘ TỊCH, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, LỆ PHÍ CHỨNG MINH NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf7p ngu_mieu 26-10-2012 30 2   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Tài Chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan Tài nguyên và Môi trường Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp ...

  pdf4p xanh_hyvong 10-08-2010 61 5   Download

Đồng bộ tài khoản