intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng vốn ở các tđkt

Xem 1-1 trên 1 kết quả Sử dụng vốn ở các tđkt
  • Bài viết nghiên cứu quá trình vận hành quy chế quản lý tài chính mới về huy động và sử dụng vốn trong thời gian qua tại các tổng công ty Nhà nước, các tập đoàn kinh tế (TĐKT) hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Bài viết nghiên cứu quá trình vận hành quy chế quản lý tài chính mới về huy động và sử dụng vốn trong thời gian qua tại các tổng công ty Nhà nước, các tập đoàn kinh tế (TĐKT) hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty...

    pdf25p maichi08 27-12-2010 175 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sử dụng vốn ở các tđkt
p_strCode=sudungvonocactdkt

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2