intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự hợp nhất kinh tế

Xem 1-20 trên 1210 kết quả Sự hợp nhất kinh tế
 • Bài giảng Chương 2 (tt) Lý thuyết thương mại quốc tế và sự hợp nhất kinh tế trình bày các nội dung về hợp nhất kinh tế và các thể chế thương mại khác, các mức độ hợp nhất kinh tế và các nội dung khác.

  ppt20p talata_1 30-10-2014 82 8   Download

 • Những loại hình hợp nhất kinh tế 1. Vùng thương mại tự do (FTA) 2. Hiệp hội thuế quan 3. Thị trường chung 4. Liên minh kinh tếNhững ảnh hưởng tĩnh và động của sự hợp nhất kinh tế 1. Những ảnh hưởng tĩnh của sự hợp nhất kinh tế 2. Những ảnh hưởng động của sự hợp nhất kinh tế 3. Tóm tắt về sự hợp nhất kinh tế

  pdf21p abcdef_37 12-10-2011 70 11   Download

 • Bài viết Sự hợp nhất kinh doanh trong kế toán Việt Nam - Sự tiếp cận chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm những nội dung về những điểm tương đồng giữa VAS 11 và IFRS 3, những điểm khác biệt giữa VAS 11, TT 202 và IFRS 3 và một số nội dung khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 48 7   Download

 • Trong những thảo luận truớc đây của chúng ta về chính sách thương mại, nói chung chúng ta đã thực hiện phân tích trong một khuôn khổ mà tại đó một đất nước đang gia tăng hoặc giảm bớt những hàng rào thương mại chống lại tất cả những nước tham gia thương mại một cách đồng thời và thống nhất. Tuy nhiên, thương mại quốc tế diễn ra ngày càng nhiều trong một ngữ cảnh mà tại đó những đất nước sẽ có những đối xử khác ...

  pdf23p ntgioi120404 10-11-2009 159 61   Download

 • Hình thức của hợp đồng kinh tế và điều kiện hiệu lực của hợp đồng Hậu quả làm thất thoát của doanh nghiệp và nhà nước nhiều tỉ đồng. Bốn là việc bỏ đăng kí các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động như hiện nay là không hợp lí. Vì như thế sẽ khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng các chất độc hại có nguy cơ gây ra nhiều loại bệnh cho người lao động, nhất là những lao động đặc thù như: phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới...

  pdf5p bravetocxu 26-04-2013 61 7   Download

 • Hợp tác kinh tế giữa tỉnh Khammouane (Lào) và tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI đã có những bước phát triển nhất định, nhất là trong hợp tác thương mại. Cùng với các hoạt động hợp tác đầu tư và du lịch, hoạt động giao thương, buôn bán giữa hai tỉnh luôn được đẩy mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, củng cố mối quan hệ bền chặt giữa hai tỉnh, hai quốc gia.

  pdf12p vidakota2711 27-02-2021 0 0   Download

 • Tài liệu tham khảo luận văn thạc sĩ kinh tế - CHUẨN MỰC HỢP NHẤT KINH DOANH: SỰ HÀI HÒA GIỮA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ.

  pdf4p lgg330 13-10-2010 668 315   Download

 • Thương mại quốc tế diễn ra ngày càng nhiều trong một ngữ cảnh mà tại đó những đất nước sẽ có những đối xử khác nhau đối với những thành viên tham gia thương mại của chúng.

  pdf19p daisyshop 28-07-2010 140 42   Download

 • Nông lập phu GS. Nông Lập Phu Viện Nghiên cứu Đông Nam áViện KHXH Việc xây dựng hành lang kinh tế Nam Ninh - Hà Nội - Hải Phòng có vai trò tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Quảng Tây (Trung Quốc) và của Việt Nam, tăng c-ờng hợp tác kinh tế th-ơng mại hai bên, thực hiện mục tiêu cùng thắng. Hai bên nhất định phải phối hợp chặt chẽ, làm tốt các công việc quy hoạch xây dựng, sớm đ-a hành lang kinh tế này trở thành hiện thực. Nhờ các nhân tố -u thế...

  pdf10p gaunau123 27-11-2011 54 6   Download

 • Diễn giải theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng (ECONOMETRICS) liên quan đến việc áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế học. Tuy nhiên, trong thống kê kinh tế, các dữ liệu thống kê là chính yếu còn kinh tế lượng được là sự hợp nhất của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học …

  doc107p thieudangchien 27-11-2010 2599 1442   Download

 • Diễn giải theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng (ECONOMETRICS) liên quan đến việc áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế học. Tuy nhiên, trong thống kê kinh tế, các dữ liệu thống kê là chính yếu còn kinh tế lượng được là sự hợp nhất của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và các phương pháp luận thống kê. Mở rộng hơn, kinh tế lượng quan tâm đến : (1) (2) (3) Ước lượng các mối quan hệ kinh tế, Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế và kiểm định các...

  doc4p phamdanghoang 12-10-2011 3011 1067   Download

 • Theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng, liên quan đến việc áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế học. Không như thống kê kinh tế, trong đó các dữ liệu thống kê là chính yếu, kinh tế lượng được phân biệt bằng sự hợp nhất của lý thuyết kinh tế

  pdf16p womanhood911_06 02-11-2009 1722 638   Download

 • Hình thái kinh tế - xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định

  pdf30p huemanvdoc 25-11-2009 1019 352   Download

 • Kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu về kinh tế. Kinh tế học là môn khoa học của sự lựa chọn nghiên cứu cách thức loài người sử dụng các nguồn lực khan hiếm sao cho có hiệu quả nhất. Kinh tế bắt nguồn từ từ «Kinh bang tế thế» Kinh tế là tập hợp các hành vi của con người liên quan đến các quá trình ‘sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng'

  pdf28p phongvan89 11-08-2010 667 337   Download

 • Trong xu hướng phát triển rộng rãi của nền kinh tế thế giới, sự hội nhập kinh tế quốc tế đang là trào lưu ở hầu hết các quốc gia. Kết quả tất yếu của quá trình hội nhập là hình thành các cty đa quốc gia, các công ty mẹ con có sự kiểm soát lẫn nhau. Ở VN sự hình thành các tổng công ty mẹ con mang những nét đặc thù riêng bởi nó được xuất hiện chủ yếu là từ việc chuyển đổi và sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, tổng công ty nhà...

  pdf5p giomuaxuantoi 21-05-2010 295 123   Download

 • Không như thống kê kinh tế, trong đó các dữ liệu thống kê là chính yếu, kinh tế lượng được phân biệt bằng sự hợp nhất của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và các phương pháp luận thống kê. Mở rộng hơn, kinh tế lượng quan tâm đến (1) ước lượng các mối quan hệ kinh tế, ...

  pdf551p denngudo 15-06-2012 321 102   Download

 • Chuẩn mực kế toán quốc tế được soạn thảo bởi IASB (International Accounting Standards Board). IASB được thành lập từ năm 2001 để thay thế Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) do Ngân hàng thế giới hỗ trợ thành lập và phát triển từ năm 1973 đến năm 2000, có trụ sở tại London.

  pdf96p tuyetmuadong2013 24-04-2013 158 62   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Nghiên cứu Việt Nam - Một số vấn đề lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa, phần 2 giới thiệu các chính Tài liệu bốn điểm của Việt Nam và hiệp ước Bali năm 1976, viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật bản và các nước Đông Nam Á (1954-1995) trường hợp Việt Nam, quan hệ buôn bán biên giới Việt Nam và Trung Quốc thời kỳ mở cửa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf116p doinhugiobay_01 11-11-2015 140 53   Download

 • Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản suất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và tích tụ tập trung tư bản dẫn tới hình thành nền kinh tế thống nhất. Sự hợp nhất về kinh tế giữa các quốc gia tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tế chính trị của các nước nói riêng và của thế giới nói...

  pdf34p galdious89 27-02-2012 133 47   Download

 • Lịch sử phát triển kinh tế của loài người từ trước đến nay đã trải qua rất nhiều hình thái kinh tế xã hội. Nổi bật và rõ nét nhất đó là các hình thái kinh tế công xã nguyên thuỷ chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên trong tất cả các hình thái kinh tế đó chưa có một hình thái kinh tế nào có cơ chế quản lý, điều hành kinh tế một cách hợp lý và phù hợp nhất từ việc phát triển kinh tế chỉ...

  pdf40p notonline1122 21-02-2013 119 47   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sự hợp nhất kinh tế
p_strCode=suhopnhatkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2