intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự ra đời của ngôn ngữ học tri nhận

Xem 1-20 trên 41 kết quả Sự ra đời của ngôn ngữ học tri nhận
 • Nghiên cứu cách tri nhận không gian ở các cộng đồng ngôn ngữ và văn hóa khác nhau chắc chắn góp phần nâng cao chất lượng của việc dạy-học ngoại ngữ nói riêng và hiệu quả của giao tiếp bằng ngoại ngữ nói chung.

  pdf8p trinhthamhodang8 02-11-2020 10 1   Download

 • Dạy và học thành ngữ tiếng nước ngoài luôn là sự thử thách đối với cả giáo viên và học viên. Từ quan điểm tri nhận, bài báo này bàn đến một cách dạy thành ngữ tiếng nước ngoài thông qua ẩn dụ ý niệm. Qua việc phân tích ẩn dụ ý niệm ở các thành ngữ ví dụ, bài báo chứng minh rằng nghĩa của thành ngữ là có nguyên do chứ không võ đoán và từ đó rút ra một số kết luận cho việc giảng dạy ngoại ngữ.

  pdf9p gaunguyen6789 18-10-2019 29 5   Download

 • Bài viết điểm qua những nét chính của lí thuyết điển mẫu, một thành tố quan trọng của ngôn ngữ học tri nhận; đưa ra những thí dụ minh họa cho lí thuyết này nhằm giới thiệu một cách lí giải mới có tính thuyết phục cao về sự khả thi trong sự chuyển đổi câu ở dạng chủ động sang bị động trong việc học và dạy tiếng Anh nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p yumimi1 10-02-2017 71 8   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Trong bài này, tác giả áp dụng phương pháp ngữ nghĩa học tri nhận để so sánh tính biểu trưng của bộ phận cơ thể “Tay” trong các ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Phát hiện chủ yếu là mỗi ngôn ngữ đều thể hiện cơ chế ẩn dụ, hoán dụ và những cấu trúc tương tác giữa chúng. Các mô hình tương tác ý niệm của Ruiz de Mendoza được sử dụng để mô tả các loại tương tác có thể xảy ra giữa ẩn dụ và hoán dụ.

  pdf9p nganga_03 23-09-2015 84 14   Download

 • Tiếp xúc giữa các ngôn ngữ diễn ra trong bối cảnh luôn có sự chuyển đổi ngữ nghĩa của các từ ngữ trong hệ thống tử vựng của mỗi ngôn ngữ. Bài viết này tập trung giới thiệu sự chuyển nghĩa của từ “mê” trong tiếng Khmer dưới góc nhìn ngôn ngữ học tiếp xúc. Đặc biệt là thói quen tri nhận và sự chi phối bởi nghĩa gốc của từ “mê”trong cuộc sống của người Khmer Nam Bộ. Điều đó dẫn đến những hình ảnh biểu tượng trong đời sống, khoa học, văn chương có liên quan đến ngữ nghĩa của từ “mê”. Chính những hình ảnh biểu tượng này chứng minh cho sự giao thoa, tiếp xúc ngôn ngữ.

  pdf9p kethamoi 02-10-2019 60 3   Download

 • Ngoài công việc tiến hành phân loại ngôn ngữ và xác định các loại hình ngôn ngữ, ngành loại hình học còn tự đặt thêm cho mình một nhiệm vụ nữa: tổng kết để đúc rút ra những cái chung nhất, có tính quy luật đối với ngôn ngữ loài người – những cái mà người ta gọi là các phổ niệm ngôn ngữ học. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục công trình về phổ niệm đã ra đời. Người ta tìm ra phổ niệm ở những cấp độ khác nhau của ngôn ngữ. Người ta nói...

  pdf7p abcdef_51 18-11-2011 193 19   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đi sâu tìm hiểu những nét đặc trưng về cấu trúc và ngữ nghĩa của các thành ngữ chỉ trạng thái tâm lý tình cảm trong tiếng Nga và tiếng Việt, từ đó tìm ra nét tương đồng và sự khác biệt trong sự tri nhận thế giới, quan điểm, tư duy và các đặc trưng văn hóa của hai dân tộc để có thể hiểu đúng cũng như sử dụng chính xác các thành ngữ trong giao tiếp.

  pdf15p truongtien_05 28-03-2018 112 16   Download

 • “Chuyển trường” là hiện tượng thuộc từ vựng nhưng chỉ là sự thể hiện ra bên ngoài của một hình thức chuyển đổi khác: Chuyển đổi ý niệm, có cơ sở từ cách tri nhận thế giới, cách ý niệm hóa thế giới của người bản ngữ.

  pdf12p vidakota2711 27-02-2021 7 1   Download

 • Luận án vận dụng Lý thuyết về AD ý niệm, đặc biệt là cơ chế ánh xạ và mô hình tri nhận của AD ý niệm, để xác định và đối chiếu việc sử dụng AD ý niệm trong các diễn ngôn QC tiếng Việt (TV) và tiếng Anh (TA) nhằm tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt và lý giải cho sự tương đồng và khác biệt đó trên cơ sở ngôn ngữ, văn hóa và tư duy dân tộc.

  pdf267p sonhalenh10 16-04-2021 33 6   Download

 • Theo các nhà ngôn ngữ học tri nhận, ẩn dụ ý niệm là một công cụ tri nhận hữu hiệu để con người ý niệm hóa các loại trừu tượng. Với hơn 1000 mẫu được rút ra từ các nguyên bản thi ca Anh và Việt, bài này khảo sát ẩn dụ của các ý niệm trừu tượng về cuộc đời, cái chết và thời gian thể hiện trong thơ ca tiếng Anh và tiếng Việt, sau đó nêu ra sự giống nhau và khác nhau giữa các ẩn dụ ý niệm này trong hai ngôn ngữ. ...

  pdf8p phalinh17 14-08-2011 168 29   Download

 • Trong sử thi Ê đê, voi là con vật xuất hiện với tần số cao so với các loài động vật khác. Voi được xem là một điển mẫu trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân Ê đê. Khi xem xét trường nghĩa voi, chúng tôi phân lập thành các tiểu trường, đưa ra các số liệu thống kê định lượng, trên cơ sở đó có những nhận xét định tính, làm nổi bật được giá trị văn hóa của voi trong đời sống của người Ê đê.

  pdf8p comamngo1902 30-03-2019 31 2   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào lịch sử như một anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới. Người đó để lại những tác động sâu sắc, mạnh mẽ, làm thay đổi hẳn tiến trỡnh phỏt triển của dõn tộc ta theo chiều hướng đi lên. Những tác động đó trước hết biểu hiện ở đời sống vật chất, chế độ chính trị - xó hội, sau đó ở mặt tinh thần. Những biến động thực tiễn mà Người tạo ra, có thể theo sự phát triển của lịch sử, sẽ không dừng...

  pdf18p dellvietnam 23-08-2012 89 11   Download

 • Với phương pháp Ngữ pháp-Phiên dịch, văn học có một vai trò hiển nhiên, không có gì phải tranh cải trong lớp học ngoại ngữ và học văn là điều bắt buộc. Gần đây, sự ra đời của đường hướng Giao tiếp với sự nhấn mạnh vào việc học tiếng Anh chuyên ngành và thực dụng, vào ngôn ngữ nói hơn là ngôn ngữ viết, đã thách thức nghiêm trọng vị trí của văn học trong việc dạy và học tiếng Anh với tư cách là ngôn ngữ thứ hai hay ngoại ngữ. Nghiên cứu này khẳng định lại vị...

  pdf4p phalinh18 18-08-2011 73 7   Download

 • Qua khảo sát 8.000 mục thành ngữ tiếng Việt và 10.000 mục thành ngữ tiếng Anh, bài báo đã đối chiếu và đưa ra một số nhận xét về sự tương đồng và dị biệt về sự tri nhận của người Anh và người Việt qua các thành ngữ có chứa yếu tố chỉ thực vật nhằm giúp cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tiếng Anh, tiếng Việt được tốt hơn.

  pdf10p sieunhansoibac7 26-04-2018 80 4   Download

 • Dịch thuật nói chung, Việt-Anh nói riêng không chỉ là một môn khoa học, một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một sản phẩm của trí tuệ. Dịch Việt-Anh đóng vai trò rất quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta hiện nay.

  pdf17p kethamoi 02-10-2019 50 2   Download

 • Trong cảnh huống xã hội – ngôn ngữ và Hán học Việt Nam từ những năm cuối thế kỉ XVIII đến khoa thi Nho học cuối cùng được tổ chức vào năm Kỷ Mùi (1919), sự ra đời của các bộ sách dạy chữ Hán thông qua chữ Nôm mà chúng ta vẫn quen gọi là những bộ từ điển song ngữ Hán – Nôm đã cho thấy sự thay đổi về nhận thức của các nhà Ngữ văn học đối với Hán học nói chung và cách ứng xử của các nhà Nho với chữ Hán nói riêng

  pdf12p tamynhan8 04-11-2020 9 0   Download

 • 1. Đối chiếu cấu tạo hình vị của từ - Các loại hình vị cấu tạo từ. Hình vị cấu tạo từ được chia thành hai loại: căn tố và phụ tố. - Căn tố: là hình vị cơ bản, là yếu tố cấu trúc chính của từ. Căn tố là bộ phận có thể tách khỏi từ để hoạt động độc lập, vì đây thường là những từ gốc. Ví dụ: time-less. - Phụ tố: là những hình vị được ghép với căn tố để tạo ra từ mới hoặc để thể hiện ý nghĩa ngữ pháp. Trong...

  pdf3p abcdef_51 18-11-2011 379 38   Download

 • Picasso cho rằng trường mỹ thuật chỉ đẽo ra những đôi guốc gỗ giống nhau nhưng không đi được! có lẽ Picasso muốn đề cao những kiến thức có được nhờ sự tự học. Không hài lòng với những điều đã có đó chính là khởi nguồn cho những suy nghĩ, những ý tưởng, những thể hiện cho dù có được chấp nhận hay không, tuy nhiên cũng phải ghi nhận một điều: đó là một cách để thoát ra khỏi sự ứ động, trì trệ trong tư duy con người, giúp cho tư tưởng đi về phía trước, giúp cho...

  pdf3p beach123123 13-06-2013 80 9   Download

 • p 01-01-1970   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sự ra đời của ngôn ngữ học tri nhận
p_strCode=suradoicuangonnguhoctrinhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2