intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự thâm nhập xã hội học

Xem 1-20 trên 180 kết quả Sự thâm nhập xã hội học
 • Sự du nhập của tư tưởng xã hội học tư sản vào miền nam Việt Nam, việc nghiên cứu xã hội học của tác giả tư sản vào miền nam, việc nghiên cứu, đánh giá, phê bình xã hội tư sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là những nội dung chính trong bài viết "Sự thâm nhập của xã hội học tư sản vào miền nam Việt Nam trước giải phóng và việc phê phán nó". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p thuythuy1702 09-04-2016 45 4   Download

 • Xã hội học là một trong những môn học cơ bản trong chương trình đào tạo của nhóm ngành khoa học xã hội - nhân văn ở các trường đại học, cao đẳng. Tài liệu Nhập môn xã hội học gồm 3 phần, trong đó phần 1 khái quát lịch sử hình thành và phát triển Xã hội học, phần 2 trình bày một số chuyên ngành Xã hội học cụ thể, phần 3 trình bày về phương pháp và kỹ thuật điều tra Xã hội học. Phần 1 Tài liệu này xin giới thiệu với bạn đọc phần khái quát lịch sử hình thành và phát triển Xã hội học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf36p minhminhnguyen32 09-06-2014 379 78   Download

 • Nội dung cuốn Nhập môn xã hội học gồm 3 phần: Phần 1 - Khái quát lịch sử hình thành và phát triển xã hội học; phần 2 - Một số chuyên ngành xã hội học cụ thể; phần 3 - Phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học. Đây là một tài liệu khoa học hữu ích bởi tính đa dạng của nó, với mục đích phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và bạn đọc, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf84p hanh_tv27 08-04-2019 158 13   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Bài giảng Xã hội học nông thôn do giảng viên Hà Trọng Nghĩa biên soạn cung cấp đến người học những bài học cơ bản về xã hội nông thôn như: Nhập môn xa hội học nông thôn, phương pháp nghiên cứu xã hội học nông thôn, nông thôn Việt Nam, sự biến đổi xã hội nông thôn, chiến lược phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết nội dung bài học.

  pdf69p thiuyen14 17-09-2011 809 150   Download

 • Phần 1 Tài liệu Xã hội học kinh tế (Tài liệu chuyên khảo) cung cấp cho người đọc các kiến thức của phần Nhập môn xã hội học kinh tế bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu xã hội học kinh tế; sự ra đời của xã hội học kinh tế, tiếp cận thể chế trong xã hội học kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf102p doinhugiobay_00 05-11-2015 278 59   Download

 • Tài liệu Nhập môn xã hội học gồm 3 phần, trong đó phần 1 khái quát lịch sử hình thành và phát triển Xã hội học, phần 2 trình bày một số chuyên ngành Xã hội học cụ thể, phần 3 trình bày về phương pháp và kỹ thuật điều tra Xã hội học. Phần 2 Tài liệu này xin giới thiệu với bạn đọc một số chuyên ngành Xã hội học cụ thể và phương pháp và kỹ thuật điều tra Xã hội học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf48p minhminhnguyen32 09-06-2014 200 56   Download

 • Bài viết "Kinh tế hộ gia đình nông dân và sự thay đổi xã hội ở Việt Nam" trình bày về sự phân hóa theo vùng về thu nhập trung bình tính theo đầu người trong các hộ nông dân, sự phân hóa kinh tế, cài cách phân kiểu khác nhau để phân tích sự phân hóa kinh tế của các gia đình nông dân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf13p thuythuy1702 09-04-2016 95 9   Download

 • Những chỉ báo dân số học liên quan đến sản xuất, ruộng đất và các phương tiện sản xuất khác, hoạt động sản xuất và thu nhập của hộ nông dân,... là những vấn đề được giới thiệu đến trong bài viết "Những vấn đề cơ cấu xã hội và sự phát triển ở một xã nông thôn Nam Bộ: Điều tra xã hội học tại xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Cửu Long". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p thuythuy1702 09-04-2016 81 8   Download

 • Cuốn sách Nhập môn xã hội học được biên soạn với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm môn xã hội học và với sự hợp tác và đóng góp của các giảng viên đã giảng môn Xã hội học cùng với các giáo trình đã biên soạn “nhập môn xã hội học” của các giáo sư, tiến sĩ và các tài liệu khác liên quan đến môn xã hội học để soạn cuốn “nhập môn xã hội học” theo yêu cầu của đối tượng học là sinh viên đại học và cao đẳng không chuyên ngành xã hội học; nhằm đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của các anh (chị) sinh viên đại học và cao đẳng không chuyên ngành xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf90p hanh_tv27 09-04-2019 60 9   Download

 • Bài viết Nhập môn lịch sử Xã hội học, phân biệt rõ ràng giữa tư tưởng xã hội với xã hội học. Lập trường này khiến người đọc lẫn lộn hai sự vật. Nhấn mạnh mối liên hệ giữa xã hội học với triết học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p hokhaikyky 19-04-2018 68 4   Download

 • Sự hội nhập xã hội không hề là một sự đồng nhất đơn giản càng không là một sự cào bằng những khác biệt mà là sự gặp gỡ trên căn bản những điểm giống nhau và những điểm khác nhau, sự gặp gỡ của có những cái chung và những cái riêng theo hướng vừa bồi đắp chung vừa tôn trọng cái riêng để đạt tới một sự hài hòa của phong phú và đa dạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Những vấn đề của sự hội nhập xã hội" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 49 2   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề về mặt lý luận và những quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam về tái hòa nhập xã hội đối với người phạm tội. Thông qua việc phân tích tình hình tái hòa nhập xã hội nói chung và đi sâu phân tích công tác tái hòa nhập xã hội đối với người phạm tội của tỉnh Hà Giang trong những năm gần đây (2011 - 2015)... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 111 3   Download

 • Giáo trình Nhập môn xã hội học cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: Những vấn đề cốt lõ của nhập môn xã hội học, nội dung cơ bản của xã hội học, xã hội học chuyên biệt. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

  pdf143p mucnang222 24-04-2021 29 3   Download

 • Nội dung bài viết "Một số khía cạnh của sự biến đổi của xã hội Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Hà Nội" trình bày về kết quả nghiên cứu về sự biến đổi của xã hội Việt Nam như: Thu nhập và tiêu dùng, tiêu dùng thiết yếu, tiết kiệm và đầu tư, sinh hoạt văn hóa,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 55 0   Download

 • Sự tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đến phân tầng xã hội, những yếu tố thuộc hệ thống chính sách, thể chế pháp luật, những yếu tố thuộc về vùng môi trường tự nhiên cơ sở hạ tầng có tác động đến phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo là những nội dung chính trong bài viết "Các yếu tố tác động đến Phân tầng xã hội ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 534 40   Download

 • Báo cáo nhằm tăng cường hiểu biết vể sự tham gia của phụ nữ trong khu vực Nhà nước ở Việt Nam. Báo cáo được xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Lãnh đạo nữ Cambridge - Việt Nam: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực Nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (EOWP) – Dự án hợp tác giữa Bộ Ngoại giao (MoFA) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Bà Jean Munro, Tư vấn kỹ thuật cao cấp của Dự án EOWP là tác...

  pdf34p manutd1907 09-04-2013 156 27   Download

 • Bài viết "Phân phối thu nhập và công bằng xã hội: Trường hợp của Xingapo" trình bày về tình hình phân phối thu nhập của Xingapo, các chính sách, biện pháp hạn chế sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 56 9   Download

 • Ngày nay, công trình nghiên cứu của các nhà dân tộc học và nhà nghiên cứu theo phương pháp định tính trong các lĩnh vực như tình trạng nghèo đói ở thành thị, vấn đề nhập cư, sự bất bình đẳng được các nhà nhân khẩu học, các nhà xã hội học định lượng và thậm chí cả các nhà kinh tế học tham khảo, đánh giá và trích dẫn. Họ cũng đối đầu với nhu cầu nghiên cứu trường hợp về tình trạng nghèo đói, các dân tộc thiểu số, các nhóm người nhập cư và các cộng đồng...

  pdf29p banhukute 24-06-2013 68 6   Download

 • Chính sách xã hội đối với phụ nữ bao gồm vấn đề tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm sự nghèo khổ cho người phụ nữ, việc thực hiện những phương hướng trên gắn liền với quá trình đổi mới toàn diện, sâu sắc của đất nước ta cả về mặt văn hóa, kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Cảm nhận về chính sách xã hội đối với phụ nữ" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 76 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sự thâm nhập xã hội học
p_strCode=suthamnhapxahoihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2