intTypePromotion=1
ADSENSE

Sửa đổi luật Thương mại Việt Nam 1997

Xem 1-6 trên 6 kết quả Sửa đổi luật Thương mại Việt Nam 1997
 • Tài liệu Sửa đổi luật Thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán Thương mại quốc tế trình bày những điểm bất cập trong các quy định của luật Thương mại năm 1997 so với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế và những quy định cần phải loại bỏ, sửa đổi, bổ sung trong luật này. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Luật.

  pdf274p mylan23 16-04-2013 187 63   Download

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn phải sửa đổi Luật thương mại Việt Nam năm 1997; So sánh để tìm ra những qui định trong Luật thương mại Việt Nam năm 1997 và trong các văn bản hướng dẫn có liên quan không phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế; Những kiến nghị cụ thể sửa đổi luật thương mại Việt Nam năm 1997.

  pdf190p ponds_12 30-12-2013 95 23   Download

 • Nội dung luận văn nêu khái niệm thương mại theo Luật Thương mại Việt Nam năm 1997 và Luật thương mại Việt Nam sửa đổi năm 2005. Thực trạng hoạt động thương mại đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua .

  pdf93p seven_12 11-03-2014 112 20   Download

 • Thực hiện đổi mới của Đảng, hệ thống Ngân hàng nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và căn bản, đặc biệt từ sau khi Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh Ngân hàng nhà nước năm 1990, sau đó được kiện toàn hơn trong Luật Ngân hàng Nhà nước năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2003.

  pdf29p tuoanh05 04-08-2011 411 117   Download

 • Tính độc lập trong hoạt động của ngân hàng trung ương. Luật ngân hàng nhà nước năm 1997 được sửa đổi , bổ sung năm 2003 là một trong những văn bản luật nằm trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội khóa XI . Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung là vị trí, chức năng và sự độc lập cần thiết của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung là vị trí, chức năng và sự độc lập cần thiết của ngân hàng nhà...

  pdf2p noel_noel 12-01-2013 72 13   Download

 • Định nghĩa Ngân hàng thương mại Theo Luật các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004, giải thích: Tổ chức tín dụng là loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động ngân hàng (khoản...

  pdf20p tuoanh05 04-08-2011 58 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sửa đổi luật Thương mại Việt Nam 1997
p_strCode=suadoiluatthuongmaivietnam1997

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2