Subnet addresses

Xem 1-20 trên 72 kết quả Subnet addresses
 • By looking at the addressing structures, you can see that even with a Class C address, there are a large number of hosts per network. Such a structure is an inefficient use of addresses if each end of a routed link requires a different network number. It is unlikely that the smaller office LANs would have that many devices. You can resolve this problem by using a technique known as subnet addressing.

  pdf85p thanhtq00103 08-06-2011 70 17   Download

 • Introduction to TCP/IP Networking Network Model TCP/IP Terms Host Names Internet Addresses Subnet Addresses Internet Addresses to host name mapping Quiz# 1 Routing TCP/IP Daemons TCP/IP Information files TCP/IP Local Information files ifconfig mkhosts route Quiz# 2 TCP installed links Internet Services Common internet services error messages Trouble shooting commands ping netstat Trouble shooting Techniques Introduction to TCP/IP .

  pdf37p possibletb 29-11-2012 53 12   Download

 • Networks, particularly large networks, are often divided into smaller subnetworks, or subnets. Subnets can improve network performance and control. A subnet address extends the network portion, and is created by borrowing bits from the original host portion and designating them as the subnet field,...

  ppt22p youcanletgo_02 07-01-2016 9 1   Download

 • Subnet Masks Khi ta chia một Network ra thành nhiều Network nhỏ hơn, các Network nhỏ nầy được gọI là Subnet. Theo quy ước, các địa chỉ IP được chia ra làm ba Class (lớp) như sau: Address Class Class A Class B Class C Subnet mask trong dạng nhị phân 11111111 00000000 00000000 00000000 11111111 11111111 00000000 00000000 11111111 11111111 11111111 00000000 Subnet mask 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0 Subnet Mask của Class A bằng 255.0.0.

  pdf4p nuoiheocuoivo 07-05-2010 222 116   Download

 • The key to a successful hierarchical network structure is proper IP address management. If addresses are assigned appropriately, it is possible to summarize routing information. TIP Each area used by OSPF or integrated IS-IS should have a contiguous set of network or subnet numbers assigned to it. The area border routers should summarize that set of addresses with an address mask. Summarization provides substantial benefits for your network.

  ppt69p ntlong1989 25-05-2011 108 42   Download

 • Như trước giờ chúng ta từng biết địa chỉ IP bao gồm 5 lớp như hình bên dưới, trong đó ứng với mỗi lớp sẽ có số Network và số Host tương ứng với nó được qui định bởi Subnet Mask Như trong ví dụ bên dưới lớp C có tối đa là 254 Host nghĩa là trong mạng LAN chúng ta chỉ có thể chia tối đa là 254 máy mà thôi các máy sẽ có IP chạy từ 1- 254 , tuy nhiên vấn đề này sẽ trở nên khác trong mbài này vì chúng ta đang...

  pdf8p thanhtung_hk 05-11-2010 148 35   Download

 • Có ba cách để xác định máy tính trong môi trường mạng TCP/IP, đó là điạ chỉ vật lý, địa chỉ IP và tên miền. Trong bài giảng số 5 này sẽ tập trung tìm hiểu về địa chỉ IP và Subnet Mask. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p namthangtinhlang_02 05-11-2015 35 14   Download

 • Như trước giờ chúng ta từng biết địa chỉ IP bao gồm 5 lớp như hình bên dưới, trong đó ứng với mỗi lớp sẽ có số Network và số Host tương ứng với nó được qui định bởi Subnet Mask. Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Quản trị mạng có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Network Infrastructure, IP Address, Subnet, Supernet". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc9p lehungdung 20-10-2015 17 2   Download

 • In this chapter, you will be able to: Describe the structure of an IPv4 address, describe the purpose of the subnet mask, compare the characteristics and uses of the unicast, broadcast and multicast IPv4 addresses, explain the need for IPv6 addressing,...

  pdf88p youcanletgo_01 29-12-2015 11 1   Download

 • In this chapter, you learned to: Explain why routing is necessary for hosts on different networks to communicate; describe IP as a communication protocol used to identify a single device on a network; given a network and a subnet mask, calculate the number of host addresses available;...

  pdf26p youcanletgo_01 29-12-2015 11 1   Download

 • IPv6 offers many additional benefits to IPv4 including a larger address space, easier address aggregation, and integrated security. The IPv6 address is 128 bits long and is made up of a 48-bit global prefix, a 16-bit subnet ID, and a 64-bit interface identifier. There are several ways to assign IPv6 addresses: statically, stateless autoconfiguration, and DHCPv6.

  ppt30p youcanletgo_02 07-01-2016 6 1   Download

 • In this chapter, you will learn: Understand IPv4 addresses and classes, identify the class of an IP address, find the network address given an IP address, understand masks and how to use them, understand subnets and supernets.

  ppt65p tangtuy09 26-04-2016 12 1   Download

 • When you finish this chapter, you should: Understand the concept of classless addressing, be able to find the first and last address given an IP address, be able to find the network address given a classless IP address, be able to create subnets from a block of classless IP addresses, understand address allocation and address aggregation.

  ppt59p tangtuy09 26-04-2016 14 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ip address - subnet - supernet', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p cng412 23-02-2011 172 87   Download

 • Calculating the subnet addressing for the lab using the VLSM technique and note all information needed on the topology. 2. Perform Basic Router Configurations all Routers. 3. In each LAN, configure the second usable host address for PC1 and the last usable host address for PC2. 4. Enable routing on HQ, BRANCH1, and BRANCH2 by using the dynamic routing protocol as EIGRP.(Using wildcard mask, AS number = 1).

  pdf2p phutran76 16-07-2012 108 58   Download

 • Explain the structure IP addressing and demonstrate the ability to convert between 8-bit binary and decimal numbers. Given an IPv4 address, classify by type and describe how it is used in the network Explain how addresses are assigned to networks by ISPs and within networks by administrators Determine the network portion of the host address and explain the role of the subnet mask in dividing networks. Given IPv4 addressing information and design criteria, calculate the appropriate addressing components.

  pdf50p thangvu89 15-04-2010 120 53   Download

 • Calculating the subnet addressing for the lab using the VLSM technique and note all information...

  doc8p xcloudx 02-06-2011 199 39   Download

 • Addressing The Network –IPv4. In this chapter, you will learn to: Explain the structure IP addressing and demonstrate the ability to convert between 8-bit binary and decimal numbers. Given an IPv4 address, classify by type and describe how it is used in the network. Explain how addresses are assigned to networks by ISPs and within networks by administrators. Determine the network portion of the host address and explain the role of the subnet mask in dividing networks.

  pdf75p thanhtung_hk 03-11-2010 87 18   Download

 • In Chapter 11, you were introduced to two advanced routing protocols: OSPF and EIGRP. Both of these protocols are classless protocols that support advanced IP addressing concepts, including variable-length subnet masking (VLSM) and route summarization. This chapter focuses on these two advanced concepts.

  pdf26p vinhnghi 27-08-2009 75 15   Download

 • Calculating the subnet addressing for the lab using the VLSM technique and note all information needed on the topology.(10) 2. Perform Basic Router Configurations all Routers.(5) 3. In each LAN, configure the second usable host address for PC1 and the last usable host address for PC2.(5) 4. Enable routing on HQ, BRANCH1, and BRANCH2 by using the dynamic routing protocol as EIGRP.(Using wildcard mask, AS number = 1).(30)

  pdf2p phutran76 16-07-2012 60 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản